Algemeen

Nieuwsbrief nr. 144

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

Tags:

Wie gelooft die mensen nog?

“Ik heb het over de nieuwe beheersovereenkomst tussen de Vlaamse regering (N-VA, cd&v en Open Vld) en De Lijn voor 2023-2027” (1), zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Voor mij betekent deze beheersovereenkomst geenszins een nieuwe toekomst voor De Lijn, maar gewoon een verdere afbouw.

Spreekt minister Zuhal Demir de waarheid?

Waar gaat het over?
Vlaams minister van Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir heeft in de pers een aantal verklaringen gedaan over de varkensproductie in Vlaanderen.

Samengevat en parafraserend: er moet een andere landbouwpolitiek komen, ook in de varkenssector. En zij heeft een aantal cijfers genoemd.

“Uiteraard hangt dit samen met heel het debat over de stikstofproblematiek”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Meer aandacht voor de Tumulus in Brustem

Inwoners van Brustem  (deelgemeente van Sint-Truiden) maken zich zorgen over de toestand van de Tumulus.
Zij stellen zich vooral vragen over de eigendomstoestand en wat de plannen ermee zijn.

De Tumulus is een beschermd monument en is een beschermd stads- of dorpsgezicht  - ‘Tumulus op het Tomveld met omgeving’ -  sedert dinsdag 13 maart 1979”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Goede mobiliteit is ook belangrijk voor senioren

Dat zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Ludwig Vandenhove stelde een schriftelijke vraag aan zowel viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits (cd&v), als aan Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) over het aantal rijbewijzen dat wordt ingetrokken om medische redenen en welke specifieke initiatieven rond rijvaardigheid in functie van de leeftijd genomen worden.

Vlaams actieplan ter bestrijding van seksueel geweld

Hoever staat het met de uitvoering van het Vlaams actieplan tegen seksueel geweld?
Is er een evaluatie voorzien en tegen welk tijdstip?
Nemen de diverse Vlaamse ministers de door hun geformuleerde beleidsdoelstellingen binnen hun bevoegdheid ernstig?

Ik stelde hierover een schriftelijke vraag aan Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir (N-VA)”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Motie rond de trambus uit het Spartacusplan

Groen en VOORUIT hebben samen een motie ingediend in het Vlaams parlement ‘tot onderzoek door het Rekenhof naar de besluitvorming en onderbouwing van de keuze voor een trambus in het kader van het Spartacusproject’. (1)

Ouderenbeleidsplan 2020-2025

Hecht deze Vlaamse regering en bij uitbreiding de Vlaamse meerderheid N-VA-cd&v-Open Vld (veel) belang aan de steeds maar toenemende groep van ouderen?

25 % bio-areaal tegen 2030

Dat is wat de Europese Unie (EU) voorstelt in het kader van de zogeheten Farm to Fork-strategie.
Dat komt voor Vlaanderen neer op 30 000 hectaren (ha).

De Vlaamse landbouworganisaties en BioForum - de sectororganisatie voor Vlaamse bio-landbouw en -voeding - hebben een tegenvoorstel gedaan”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Bescheidenheid in de politiek is belangrijk…

“Nemen we bijvoorbeeld de dan toch uiteindelijke erkenning van de overstroming van vorige zomer van Diepenbeek, Herk-De-Stad en Lummen door het Vlaams Rampenfonds”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Daardoor kunnen de drie gemeenten en de getroffen inwoners beroep doen op geld van het Vlaams Rampenfonds.

Ik heb niet de pretentie om daar het vaderschap van op te eisen. Ik ben wel blij dat het uiteindelijk in orde gekomen is en dat ik daar via een interpellatie en een motie - misschien - heb toe bijgedragen.

Pagina's

Abonneren op RSS - Algemeen