Algemeen

Hoe zit het met het dierenwelzijnslabel?

“Een dierenwelzijnslabel moet ervoor zorgen dat de producten, die aangeboden worden op de markt, diervriendelijk zijn”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Afstemmen van de strafmaten binnen de Vlaamse regelgeving

“Strafmaten voor diverse overtredingen op basis van Vlaamse decreten verschillen sterk.
Het zou het veel duidelijker maken voor de burger indien deze meer op elkaar afgestemd zouden worden”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Oplossing voor duivenmest graag

“Er zijn steeds minder duivenliefhebbers in Vlaanderen. Bovendien stijgt hun gemiddelde leeftijd zienderogen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“En dan worden die mensen nog geconfronteerd met het gegeven dat ze, om van het duivenmest af te geraken, beroep zouden moeten doen op een private firma.
Op zich is dat voldoende om nog meer personen te doen afhaken.

Dit kan enkel opgelost worden als daar enige Vlaamse lijn zou in getrokken worden en als de desbetreffende afvalintercommunales voldoende gezond verstand aan de dag zouden leggen.

“Stalbranden moeten hoger op Belgische politieke agenda”

Dat zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove in het tijdschrift ‘Pigbusiness’ (maart, nummer 2, 2022).

Voor mij blijft het onaanvaardbaar dat er jaarlijks heel veel dieren en vee sneuvelen als gevolg van stalbranden”, aldus Ludwig Vandenhove.
“Het ergste is zelfs dat geen enkele overheid over exacte cijfers beschikt over het aantal ‘slachtoffers’ van deze stalbranden.  

Optimalisatie waterhuishouding Schulensbroek?

De Vlaamse regering heeft op dinsdag 16 november 2021, weliswaar onder bepaalde voorwaarden, de omgevingsvergunning verleend voor de optimalisatie van de waterhuishouding in het Schulensbroek.

Kwakzalvers? Charlatans?

"Ik heb het over de vele personen en/of organisaties, die in Vlaanderen actief zijn binnen de geestelijke gezondheidszorg in de meest brede betekenis van het woord zonder over de nodige bekwaamheden en/of diploma's te beschikken", zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Treinreizigers zijn (weer) de dupe

"Het is goed dat de Nationale Maatschappij van Belgische Spoorwegen (NMBS) eindelijk de parkings aan het station van Sint-Truiden gaat heraanleggen.
Het heeft al te lang geduurd voor die parkeerplaatsen gefatsoeneerd worden", zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Wat met de paardenrensport?

“De Vlaamse paardensector is voor onze regio  economisch belangrijk en is wereldberoemd”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Het is goed dat de Vlaamse overheid daarop inzet, maar dan moet het evenwichtig gebeuren voor alle onderdelen en disciplines.

“Zijn er dan geen bekwame advocaten in Sint-Truiden?”

“Samen met de lokale nieuwswebsite TRUDOCS stel ik mij die vraag”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“Ik vroeg de cijfers op vanaf dinsdag 1 januari 2019, het begin van de legislatuur van de CD&V-Open Vld-N-VA.

Ik heb deze cijfers opgevraagd per mail van maandag 12 april 2021 en ontvangen per mail van vrijdag 22 oktober 2021. We zijn inmiddels meer dan 4 maanden verder, dus de effectieve cijfers zullen nog een stuk hoger liggen.

Oorlog in Oekraïne ook erg voor fruitsector

“Akkoord, het is een relatief probleem in relatie met wat de Oekraïense burgerbevolking afziet en lijdt als gevolg van de Russische inval, maar door de internationale boycot worden ook heel wat economische sectoren en personen en gezinnen getroffen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Dat geldt onder andere voor de Haspengouwse fruitteeltsector in het algemeen en de perensector in het bijzonder.

Pagina's

Abonneren op RSS - Algemeen