Algemeen

Een voorzitter van de gemeenteraad onwaardig!

“Dat is voor mij nog maar eens de samenvatting van de gemeenteraad van Sint-Truiden van maandag 27 maart 2023”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
“De arrogante, onbeschofte en partijdige houding van Bert Stippelmans (cd&v) begint stilaan buitensporige proporties aan te nemen.

Bert Stippelmans besliste eigenhandig dat het bijkomende agendapunt van VOORUIT over de voorgestelde kapitaalsverhoging voor DronePort niet behandeld mocht worden.

De reden: de cd&v-N-VA-Open Vld- meerderheid dreigde in de minderheid gezet te worden bij de stemming over dit punt.

De GAS-boetes zijn ontspoord

“Gemeentelijke administratieve sancties (GAS) zijn nuttig in het kader van een consequent handhavingsbeleid.
Ik blijf een groot voorstander, maar ontsporing dreigt”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Ludwig Vandenhove kwam in die zin tussen tijdens de gemeenteraadszitting in Sint-Truiden op maandag 27 maart 2023 op het punt waarbij de stad eveneens bepaalde  verkeersinbreuken wil laten beboeten via GAS en daarvoor gemeenschapswachten wil inschakelen.

“Wie weet nog hoe het allemaal begonnen is?

Geen kapitaalsverhoging voor DronePort vanuit stad Sint-Truiden

“VOORUIT Sint-Truiden is duidelijk: geen kapitaalsverhoging voor DronePort met geld van de Sint-Truidense belastingbetaler”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

VOORUIT zal in die zin stemmen zowel in het Autonoom Gemeentebedrijf voor de Ontwikkeling van Sint-Truiden (AGOST), als in de gemeenteraad.(1) ”

Hieronder vindt u de perstekst van de fractieleider van VOORUIT Sint-Truiden Gert Stas.

Wateringen en Polders: nog geen beslissing

“Ik heb Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir (N-VA) al enkele malen ondervraagd over de passage in het Vlaams regeerakkoord dat er een rationalisering van het landschap van de onbevaarbare waterlopen zal gebeuren”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Tot op heden is er echter nog geen witte rook.
Dat is nochtans belangrijk voor de beheersing van eventuele wateroverlast en van de toenemende droogteproblematiek.

Kapitaalsverhoging DronePort: VOORUIT zegt neen

“Mocht een gemeente of stad failliet kunnen gaan, dan zou Sint-Truiden er dicht bij zijn”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove. “ En toch blijft de cd&v-N-VA-Open Vld-meerderheid doen alsof er niets aan de hand is.

Nu is er het plan van het Autonoom Gemeentebedrijf voor de Ontwikkeling van Sint-Truiden (AGOST) om een kapitaalsverhoging te doen in DronePort voor 1 742 732 euro.
Onverantwoord, gezien de financiële toestand van de stad Sint-Truiden
.

Nieuwsbrief nr. 181

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

Tags:

“Natuur gaat achteruit met nooit eerder geziene snelheid”

Dat zegt professor doctor Anne Larigauderie, die onlangs een eredoctoraat kreeg aan de Universiteit Hasselt (UHasselt).
Anne Larigauderie is een wereldautoriteit op het vlak van biodiversiteit.
Ze is de topvrouw van the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES).

Een goed initiatief van de UHasselt om Anne Larigauderie een eredoctoraat te geven naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van het Centrum voor Milieukunde (CMK)”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Waar plaatst de stad Sint-Truiden verdorie verkeersborden?

“Het is onvoorstelbaar waar de stad Sint-Truiden overal verkeersborden plaatst”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Vorige maand is de René Lambrechtsstraat nog in het nieuws gekomen, omdat er liefst 13 verkeerspalen in hun straat staan. (1)(2)
Het antwoord van burgemeester Ingrid Kempeneers tijdens de gemeenteraad van maandag 28 februari 2023: “het is een proefopstelling en de borden staan wettelijk”.

Justitie defederaliseren: ik heb een andere mening

“Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir (N-VA) heeft een studie laten uitvoeren door de Katholieke Universiteit Leuven (KUL) - door de grondwetspecialisten Stefan Sottiaux en Arvid Rochtus - om te komen tot een eigen Vlaamse justitie”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Voor mij een nutteloze oefening: ons land moet juist éénvoudiger gemaakt worden in plaats van ingewikkelder.

Stadsbestuur Sint-Truiden: zet dat contract met KSTVV stop!

“Ondanks de belofte door ‘het nieuwe stadsbestuur’, bij het aantreden (de tweede keer!) van burgemeester Ingrid Kempeneers, dat het sponsorcontract met de Koninklijke Sint-Truidense Voetbalvereniging (KSTVV) zou opgezegd worden, blijft de stad Sint-Truiden loges huren op Stayen”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Niet te verantwoorden omwille van de ernstige financiële toestand van de gemeentefinanciën en de discriminatie ten aanzien van andere sportclubs.

Pagina's

Abonneren op RSS - Algemeen