Algemeen

‘Daio Wasabi Stayen Stadion’

“Zo zal voortaan ‘de heilige grond’ van Stayen heten (1)”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“Ik vind het schandalig, het zal de eigenheid van de club nog meer naar de achtergrond verdringen”, aldus Ludwig Vandenhove.
Ondertussen maar klagen dat er steeds minder publiek naar Koninklijke Sint-Truidense Voetbalvereniging (KSTVV) komt kijken.
KSTVV als hart van Haspengouw: waar is de tijd naartoe?

8ste Open dartstornooi Ludwig Vandenhove op zondag 26 februari 2023

Het volgende dartstornooi Ludwig Vandenhove is gepland.

De dartssport is actueler dan ooit in Vlaanderen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“De rechtstreekse televisie-uitzendingen van (internationale) tornooien zitten daar natuurlijk voor iets tussen.

Nieuwsbrief nr. 174

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

Tags:

SERV geeft mij gelijk

“Mijn pleidooi is er één voor samenwerkingsfederalisme”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Dus stop met staatshervormingen, bekijk net hoe er zo goed mogelijk kan samengewerkt worden tussen de federale staat en de gemeenschappen en gewesten.
Veréénvoudig onze staatsstructuur.

Minister-president Jan Jambon: neem uw verantwoordelijkheid

“Op dit ogenblik liggen er heel wat landbouwdossiers op de tafel van de Vlaamse regering waar er op zijn zachtst uitgedrukt (enige) onenigheid over bestaat tussen de coalitiepartners N-VA, cd&v en Open Vld.
Minister-president Jan Jambon, neem uw verantwoordelijkheid als regeringsleider en zorg dat er snel knopen doorgehakt worden”.
Dat zei Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove tijdens de plenaire vergadering van het Vlaams parlement op woensdag 1 februari 2023.

Niet met een mug op een olifant schieten

cd&v heeft in het Vlaams parlement een voorstel ingediend om ouders vrij te stellen van de erfbelasting op de nalatenschap van een overleden minderjarig kind.

“Wie kan daar nu iets op tegen hebben”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove, die namens VOORUIT in de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie zetelt.

Stad Sint-Truiden moet beter samenwerken met ANB

“Het Vlaams Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) moet veel meer een natuurlijke partner worden van de stad Sint-Truiden dan dat nu het geval is”, zegt VOORUIT- Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Ludwig Vandenhove deed een tussenkomst in die zin tijdens de gemeenteraad van Sint-Truiden op maandag 30 januari 2023.

Literaire prijzen stad Sint-Truiden: organisatie beneden alle peil

“Het wordt voor mij steeds meer onbegrijpelijk wat er allemaal fout loopt bij het stadsbestuur van Sint-Truiden”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Wat loopt er eigenlijk wel nog goed?

Verdoken armoede bij senioren

“Verdoken armoede is een groot probleem in onze samenleving, maar dat is het nog meer binnen de doelgroep van de senioren”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Zo leeft 13% van de 65-plussers in een huishouden met een inkomen onder de armoederisicodrempel.

Ouderen moeten vaker rondkomen met een kleiner pensioen dat hen niet veel financiële marge biedt. Ook de huidige energiecrisis legt heel wat extra druk op deze bevolkingsgroep.

Studiedag ‘Senioren en politiek’

“VOORUIT stelt de bevolkingsgroep van de ouderen op dezelfde lijn als alle andere leeftijdscategorieën. Niet meer, maar ook niet minder”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

In de aanloop naar het belangrijk verkiezingsjaar 2024 organiseren we met VOORUIT daarom een aantal studiedagen, waarin we zoveel mogelijk thema’s rond senioren aan bod willen laten komen.
De bedoeling is om ideeën en suggesties op te doen rond de verkiezingsprogramma’s voor de Europese, federale, Vlaamse, provinciale en gemeentelijke verkiezingen
.

Ik coördineer de studiedagen namens VOORUIT.

Pagina's

Abonneren op RSS - Algemeen