Internationaal

Ook landbouw zwaar getroffen, maar…

“De hevige regenval van de laatste weken heeft zware gevolgen.
We moeten maar kijken naar de wateroverlast waarmee verschillende streken in België en Vlaanderen geconfronteerd worden. En het is nog niet gedaan(1)”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Couleur Sociale – 1 MEI

Ook dit jaar gaat de traditionele Limburgse 1 MEI viering door in Genk, C-Mine, C-Mine 10.

Iedereen is van harte welkom om onze Socialistische hoogdag mee te vieren”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. 

We moeten niet wachten op een VN-Ouderenverdrag

“Heel wat middenveldorganisaties pleiten voor een specifiek Verenigde Naties
(VN)-Ouderenrechtenverdrag(1)(2)”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Een goede zaak. Maar waarom heb ik niet meer steun gekregen in het Vlaams Parlement voor mijn resolutie voor een Vlaamse Ouderenrechtencommissaris?

Het Mercosur-handelsakkoord: stand van zaken

“Er wordt al jaren gedebatteerd over het Mercado Común del Sur (Mercosur)-akkoord, gaande van het Europees Parlement tot de Kamer van Volksvertegenwoordigers en het Vlaams Parlement”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Wat is de huidige stand van zaken?

Wat een geluk: Europees Parlement keurt natuurherstelwet goed

“Het Europees Parlement heeft op dinsdag 27 februari 2024 de natuurherstelwet, zij het in afgezwakte vorm, goedgekeurd met 329 stemmen tegen 275, een duidelijke meerderheid”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Staat dat scholieren, jongeren en betogers in Vlaanderen ook te wachten?

Titel in De Standaard: ‘Ophef in Italië omdat politie jonge betogers slaat met wapenstok’(1).

Verschrikkelijk wat in Italië gebeurt met extreemrechts aan de macht. Staat dat ons in Vlaanderen ook te wachten als het Vlaams Belang de verkiezingen wint?”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Unanieme resolutie over de dood van Aleksey Navalny in Vlaams Parlement

“De plenaire vergadering van het Vlaams Parlement heeft op woensdag 21 februari 2024 unaniem een resolutie over de dood van Aleksey Navalny in Rusland goedgekeurd.
Wij hadden met VOORUIT hiertoe de aanzet gegeven met een eigen resolutie van de collega’s Annick Lambrecht, Hannelore Goeman, Bruno Tobback, Thijs Verbeurgt, Maxim Veys en mijzelf”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“De andere partijen waren bereid om de VOORUIT-tekst als basis te gebruiken voor de resolutie, die uiteindelijk unaniem is aangenomen. 

Dierenwelzijn en het EU-voorzitterschap

“België en Vlaanderen worden voorzitter van de Europese Unie (EU) gedurende de eerste zes maanden van 2024.
Welke zijn de prioriteiten van Vlaanderen qua dierenwelzijnsbeleid gedurende dat voorzitterschap?”, vraagt Vlaams Parlementslid Ludwig Vandenhove zich af.

Wereldaidsdag

Op vrijdag 1 december 2023 is het weer de jaarlijkse wereldaidsdag.

“Ja, ik draag een rood lintje naar aanleiding van deze dag”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Ik ben solidair met de mensen met aids of het Human Immunodeficiency Virus (HIV)/Menselijk virus dat de afweer afbreekt.

Willy Claes 85 jaar

“Op vrijdag 24 november 2023 wordt Willy Claes 85 jaar.
Met een aantal vrienden - Organisatiecomité Willy Claes - en VOORUIT Limburg en VOORUIT Hasselt - willen we dat niet onopgemerkt laten voorbijgaan”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Op vrijdag 8 december 2023 vanaf 19 uur 30 wordt er een groot feest georganiseerd in het cultureel centrum in Hasselt, Kunstlaan 5, toegang gratis.
Meer informatie volgt.
Wie wil inschrijven, stuur een mail naar ludwig.vandenhove@vlaamsparlement.be.

Pagina's

Abonneren op RSS - Internationaal