Publicaties

rond het thema ‘veiligheid’

 • bijdrage in Het Politiejournaal ‘Veiligheid in religieuze gebouwen’, uitgeverij Politeia, januari 2012
 • bijdrage in Private Veiligheid ‘Diefstal in de kerk’, uitgeverij Politeia Editions, nummer 51, december 2011
 • bijdrage in Praktijkgids voor management lokale besturen: ‘De bemiddeling in het kader van de Gemeentelijke Administratieve Sanctie (GAS), aflevering 84, november 2011
 • bijdrage in Orde van de Dag: Verkozenen moeten het laatste woord hebben, uitgeverij Kluwer, aflevering 55, september 2011
 • bijdrage in Politiepraktijk: Gemeentelijke Administratieve Sancties - algemene beginselen, uitgeverij Kluwer, aflevering 110, september 2011
 • vrij tribune in De Morgen ‘Geen verband tussen camera’s en criminaliteit’ (26 augustus 2011)
 • bijdrage in Handboek politiediensten: Burenbemiddeling in de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken, Kluwer, afl. 98, 267, juni 2011
 • bijdrage in Handboek politiediensten: De bemiddeling in het kader van de Gemeentelijk Administratieve Sancties (GAS), Kluwer, afl. 95, 255, december 2010
 • Cahier 1: Burenbemiddeling van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken, uitgave 2010
 • bijdrage in criminologisch tijdsschrift De Orde van de Dag - themanummer krijgsmacht en politie “Debat over relatie en samenwerking tussen defensie en politie: dringend nodig!” (aflevering 50, juni 2010)
 • interview in Tribune, het ledenblad van de Algemene Centrale der Openbare Diensten (ACOD): “Veiligheid is een basistaak van de overheid” (juni 2010)
 • bijdrage in Handboek politiediensten: Sint-Truiden werkt aan het veiligste station van Vlaanderen!, Mechelen, Kluwer, afl. 93, 105, 6 mei 2010
 • interview in Lokaal (trefdageditie 2010) “Innovaties in lokaal veiligheidsbeleid - Elke nieuwe stap vereist een fundamenteel debat” (mei 2010)
 • bijdrage in het Politiejournaal: De aanbevelingen van het Comité P onder de loep!, uitgeverij Politeia (mei 2010)
 • bijdrage in De Morgen: Politici doen weinig of niets met aanbevelingen Comité P. Ludwig Vandenhove (sp.a) klaagt versnipperde politiedatabanken en nonchalant gebruik dienstwapens aan. (17 februari 2010)
 • bijdrage in Knack: Niemand luistert naar het Comité P (17 februari 2010)
 • bijdrage in publicatie naar aanleiding van Security Day NMBS Holding 2010 ‘Het beleid op vlak van samenwerking: het veiligste station van Vlaanderen’ (gastspreker 9 februari 2010) (is niet doorgegaan)
 • bijdrage in het Politiejournaal: Opleidingen politiepersoneel moet integraler, uitgeverij Politeia, februari 2010
 • bijdrage in het Politiejournaal: Sint-Truiden werkt aan het veiligste station van Vlaanderen, uitgeverij Politeia, februari 2010
 • Ludwig Vandenhove, Philip Pirard, Alexander van Liempt en Geert Hasevoets, ‘Een kwestie van R.E.S.P.E.C.T.: het lokaal geïntegreerd leefbaarheidsproject in de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken’, Handboek politiediensten, Liesbeth Vanmechelen (ed), Mechelen, Kluwer, aflevering 92, 28 december 2009
 • bijdrage in Private Veiligheid - Sécurité Privée: Aangepaste camerawet al achterhaald, uitgeverij Politeia, nr. 43 december 2009, p.40
 • bijdrage in Tribune 2009-65.08 (maandelijkse uitgave van ACOD-ABVV): Na privatisering politie, nu ook militairen te huur (september 2009)
 • bijdrage in Handboek Politiediensten: Burgemeesters en overlast!, uitgeverij Kluwer, afl. 90, 117, 5 juni 2009
 • bijdrage in Het Politiejournaal: ‘Ieder zijn verantwoordelijkheid: dus ook de voetbalbond(en)!’, uitgeverij Politeia, nr 5 mei 2009, voorwoord
 • bijdrage in Private Veiligheid - Sécurité Privée: Pro & Contra - 60% van de Belgen wim maar bevoegdheden voor bewakingsagenten, uitgeverij Politeia, nr. 48 september 2008, pp. 9-13
 • co-auteur opiniestuk in De Standaard: ‘Tot meerder glorie van wie?’ (1 september 2008)
 • Cahier Integrale Veiligheid (uitgeverij Politeia):
  • lid van de redactieraad
  • thema 1 regie: lector
  • thema 2 spijbelen: lector
  • thema 3 mobiliteit: editoriaal “Mobiliteit: belangrijk onderdeel integrale veiligheid!” (2008)
  • thema 4 publieke ruimten: bijdrage ‘Camerabeveiliging in de openbare ruimte.’
  • thema 5 beleidsplannen: verheerlijkt en verwenst
  • bijdrage Ludwig Vandenhove, ‘Zonaal veiligheidsplan: (g)een integraal veiligheidsplan?’, in: Cahier 5 Integrale veiligheid. Beleidsplannen: verheerlijkt en verwenst, Arne Dormaels en Patricia Scharff (eds.), Brussel, Politeia, 2008, 21-36.
  • thema 9: Europa: editor
 • bijdrage als co-auteur in Private Veiligheid: ‘Veiligheidsparadox bij ouderen’ (december 2006)
 • co-auteur Cahiers politiestudies: het kerntakendebat continued, nummer 0-2006, met als bijdragen ‘Het handhavingstekort’ en ‘Veiligheidszorg is een taak van de overheid. En dat moet zo blijven!’
 • auteur boek ‘Iedereen veilig’ - (uitgeverij Cyclus - juni 2006)
 • bijdrage in TerZake Magazine: ‘Overlast: het (veiligheids)probleem bij uitstek in een gemeente of stad’ (mei 2006)
 • bijdrage in Private Veiligheid: ‘Camera, camera aan de wand, wie doet je wat?’ (april 2006)
 • bijdrage ‘Lokale integrale veiligheid: politie en gemeente hand in hand’ in Handboek Politiediensten (deel Veiligheidsbeleid), uitgeverij Kluwer, 2006, pp. 155-163
 • bijdrage in het Politiejournaal: ‘Camera’s kunnen politiemensen niet vervangen’ (februari 2006)
 • initiatiefnemer publicatie Cahiers van de Senaat 1: ‘Lokale overheden en (private) veiligheid’ (december 2005)
 • bijdrage ‘Ouderen en veiligheid: uw aandacht a.u.b.!’ in Samenleving en Politiek, jaargang 12, 2005, nr.2 (februari), uitgeverij Stichting Gerrit Kreveld, private stichting pp. 27 - 31 in samenwerking met Christel Geerts, Ludwig Vandenhove, Eddy Imbrechts
 • bijdrage in het Politiejournaal: ‘Veiligheidszorg: een zaak van de overheid’ (april 2005)
 • bijdrage in Lokaal: ‘Ik geloof in een zonaal model voor de brandweer’ (maart 2005)
 • bijdrage in Lokaal: ‘Beter beveiligen tegen inbraak.’ (december 2004)
 • bijdrage in het Politiejournaal: ‘De burgemeester versus woninginbraken’ (september 2004)
 • auteur boek: ‘Zacht waar het kan, hard waar het moet! Veiligheid in een stad’ (uitgegeven door Studiecentrum Willy Claes, maart 2003)
 • bijdrage in het Politiejournaal: ‘Politiemensen: geen speelbal van het voetbal’ (februari 2003)

rond andere thema’s

 • bijdrage in Bouwen aan Monumenten: ‘Burgemeester Ludwig Vandenhove over monumentenbeleid in Sint-Truiden’ (april-mei 2012)
 • bijdrage in De Juristenkrant: ‘Democratische controle heeft niets van doen met perslekken.’ (mei 2008)
 • bijdrage in Het Belang van Limburg: ‘Parlementaire controle betekent niet alles lekken.’ (18 januari 2008)
 • co-auteur opiniestuk in De Tijd: ‘Er zijn grenzen aan privatisering gezondheidszorg.’ (21 juni 2006)
 • bijdrage in Samenleving en Politiek: ‘Pers en politiek: samen verantwoordelijk voor de maatschappij.’ (juni 2006)
 • bijdrage in Decennia Serie: De Jaren 40’ en Decennia Serie: De Jaren 50 - Uitgeverij Oosthoek Utrecht en Heideland - Orbis Hasselt 1983
 • bijdrage in Culturele Geschiedenis van Vlaanderen - deel 4 - Uitgeverij Baart 1983
 • bijdrage in Wegwijs Cultuur - Davidsfonds Leuven 1986
 • mede-auteur met professor-doctor Mieke Van Haegendoren ‘Het Verdriet van Vlaanderen? Over de macht van de Katholieke zuil’ - Standaard Uitgeverij 1985
 • artikels in ‘DE NIEUWE MAAND’