juli 2024

Wij respecteren Audit Vlaanderen

“Audit Vlaanderen heeft de laatste jaren vier rapporten, zogeheten forensische audits, over het stadsbestuur van Sint-Truiden gepubliceerd. En als VOORUIT nemen wij die audits ernstig”, zegt Ludwig Vandenhove.
 

De eeuwige terugkeer van hetzelfde

Niets gaat ooit verloren, alles blijft bewaard in het geheugen van de stoepen, de muren en de stationshallen van de stad. De eeuwige terugkeer van hetzelfde.

Dansnamiddag in volkshuis Curieus

De volgende dansnamiddag in volkshuis Curieus, Breendonkstraat 46 in Sint-Truiden gaat door op zondag 18 augustus 2024.

Iedereen is van harte welkom.
Toegang gratis”, zegt Ludwig Vandenhove.

 

Sikhs in het verzet

“Zondag 21 juli 2024: nationale feestdag van België”, zegt Ludwig Vandenhove.

“Zowel gedurende de Eerste (WOI), als gedurende de Tweede Wereldoorlog (WOII) hebben heel wat Belgen hun leven gelaten opdat ons land onafhankelijk zou kunnen blijven. Maar ook heel wat andere nationaliteiten, waaronder Sikhs en dat laatste is (te weinig) geweten.

Tags:

Jaloers op geveltuinen in Nederland

“Nederland is voor mij nooit het gidsland geweest, zoals voor vele Vlamingen. Maar op hun geveltuinen in de centra van zelfs grotere steden ben ik een beetje jaloers”, zegt Ludwig Vandenhove. 

Politiek mag de banken niet gerust laten

“Burgers zijn steeds minder tevreden over hun bank, dat blijkt uit een enquête van Testaankoop(1)”, zegt Ludwig Vandenhove.
“De consumenten zelf moeten, samen met de politiek, druk blijven uitoefenen op de banken dat ze meer rekening moeten houden met hen.

De banken ‘spelen’ met het geld van de bevolking. Bovendien horen we regelmatig welke grote(re) winsten ze maken.

Tags:

Geen (verplichte) fusies van gemeenten

“Blijkbaar ligt op dit ogenblik, op voorstel van de N-VA, de verplichte fusie van gemeenten op tafel bij de Vlaamse regeringsonderhandelingen(1)”, zegt Ludwig Vandenhove.
“Een slecht idee.

Ik ben sowieso al tegen fusies van gemeenten, tenzij een democratische meerderheid van de bevolking er voor stemt via een referendum. Maar er zijn maar weinig colleges van burgemeester en schepenen, die zo een referendum aandurven.

Besparen en investeren

“De aanstaande federale regering moet besparen, maar ook investeren”, zegt Ludwig Vandenhove.
“Ik volg onze nieuwe (oude!) VOORUIT-voorzitter Conner Rousseau.(1)(2)

De Europese Unie (EU) moet toestaan dat investeringsuitgaven buiten de nationale, en in ons geval ook de Vlaamse, begrotingen kunnen gehouden worden.
Op een ogenblik dat China en de Verenigde Staten veel geld investeren in hun economieën ten koste van grote begrotingstekorten, moeten wij niet naïef zijn.

Tags:

Elke gemeente gelijk voor de wet

“Alle Belgische gemeenten zouden, bijvoorbeeld in verhouding tot de bevolking, proportioneel asielzoekers moeten opvangen”, zegt Ludwig Vandenhove.
“Dat zou wettelijk moeten vastgelegd worden.

Dat blijft mijn stelling en dat is louter een kwestie van solidariteit.

Maar wat blijkt?
42 gemeenten of 1/7de van de Vlaamse gemeenten doet geen enkele opvang van asielzoekers, ze willen of ze kunnen niet.(1)
Voor mij is dat vooral niet willen en dat kan niet.

Mijn pleidooi.

PVDA

Een partij als de PVDA, die zoveel artsen in haar rangen telt en toch het dieselpopulisme omarmt, dat vind ik de schaamte voorbij.

Gemeenteraadsverkiezingen zondag 13 oktober 2024: VOORUIT lijst Sint-Truiden

“De lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 13 oktober 2024 van VOORUIT is, op twee kandidaten na, rond”, zegt lijsttrekker Ludwig Vandenhove.

“Lees hieronder de bijdrage op de lokale nieuwswebsite www.truiensnieuws.be(1).”

Eens soldaat, altijd soldaat

Op zaterdag 13 juli 2024 keurde VOORUIT Limburg de lijsten goed voor de provincieraadsverkiezingen van zondag 13 oktober 2024 in De Soeverein, Sportveldenstraat 10 in Lommel.

“Inderdaad, er zijn op zondag 13 oktober 2024 niet enkel verkiezingen voor de gemeenteraden, maar evenzeer voor de Limburgse provincieraad”, zegt Ludwig Vandenhove.

Tags:

Visvijver Heidemeren Runkelen (Sint-Truiden): cd&v-N-VA-Open Vld volgt VOORUIT

De cd&v-N-VA-Open Vld-meerderheid gaat het domein Heidemeren, met de visvijver (Binderveldseweg 5) en een stuk natuurgebied, uiteindelijk niet verkopen”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove. “Een goede beslissing: als het goed is, zeggen wij het ook.

De stad Sint-Truiden heeft al heel wat eigendommen verkocht en plant er nog om de omvangrijke financiële put te dempen.
Uiteindelijk verarmt dat de stad.

Pagina's