Spaarrente moet omhoog!

“De spaarrente moet omhoog (1)”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Wij zullen daar als VOORUIT voor blijven vechten in de federale regering en in het federaal parlement.

Het moet gedaan zijn dat banken winsten blijven maken op kap van de eigen klanten. Bovendien bouwen ze de dienstverlening constant af, net om die hogere winsten te kunnen maken. Denken we maar aan de systematische vermindering van het aantal bankautomaten. (2)

De politiek en de bevolking moeten de druk op de banksector blijven opdrijven. En indien de banken toch weer niets willen doen, moet de federale meerderheid zelf ingrijpen om de wettelijke minimumrente op het gereglementeerde spaarboekje te verhogen.

Waarom gaat de rente voor een lening in verhouding sneller omhoog gaan dan de rentes op spaargeld?
Waarom volgen de banken de evolutie van de basisrente niet, die de Europese Centrale Bank (ECB) aan de banken betaalt?
Waarom heeft de belastingbetaler in 2008 de banken mee moeten redden, maar is er nooit dezelfde solidariteit van de banken naar de burger toe?

Logisch denken is blijkbaar moeilijk voor de banksector, die ondertussen moord en brand schreeuwt.
Ik citeer uit het persbericht van Febelfin, de Belgische federatie van de financiële sector : “Het ondoordacht beperken van de mogelijkheid van banken om zelf die risicoanalyse te kunnen maken en in te schatten welke spaarrente kan worden geboden om een juist evenwicht tussen korte en lange termijn te bekomen, is contraproductief en tast verregaand de stabiliteit van de banksector aan. (3)”

Voor VOORUIT is dit een prioritair dossier.”