“Vooruit wil hondenschool verplichten voor nieuwe baasjes in strijd tegen dierenmishandeling”

Dat is de titel van een artikel in Het Belang van Limburg van zaterdag 20 en zondag 21 mei 2023. (1)

Het aantal meldingen van dierenmishandeling bereikte in 2022 een nieuw hoogtepunt”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Dat blijkt uit een aantal cijfers, die ik schriftelijk opvroeg aan viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts (N-VA).

Gemiddeld zijn er ongeveer negentien meldingen per dag, die cijfers liggen om en bij de vijftig procent hoger dan in 2017.

Deze situatie heeft een aantal redenen, zoals de burger, die gevoeliger wordt voor feiten tegen dieren en die sneller meldt. Maar ongetwijfeld wijzen zij ook effectief op een toename van feiten van dierenmishandeling.

Een aantal verplichte lessen bij hondenscholen of zeker een verplichting om infosessies te volgen bij het aanschaffen van een hond, kunnen bijdragen tot betere cijfers.
Het blijkt dat er steeds meer honden zijn, die een onaangepast gedrag vertonen met alle gevolgen van dien.
Wij willen als VOORUIT opnieuw een voorzet geven dat Vlaanderen meer aandacht moet schenken aan deze problematiek
. Waarom heeft Vlaanderen toch zo schrik om bepaalde verplichtingen op te leggen?

Honden zijn levende wezens, geen speelgoed.

Het wordt hoog tijd dat de Vlaamse politiek echt eens prioriteit geeft aan deze problemen op basis van een ernstig beleidsdossier.
Hier zijn heel wat elementen bij betrokken, zoals de overbevolking in de dierenasielen, het feit dat heel wat hondenkiefhebbers klagen dat diezelfde asielen te hoge eisen stellen om een hond aan een gezin toe te wijzen en het gegeven dat een aantal professionele kwekers onvoldoende aandacht hebben of een hond wel echt past bij de toekomstige eigenaar(s).

Natuurlijk willen wij als VOORUIT er voor zorgen dat minder bemiddelde personen en/of gezinnen ook beroep zouden kunnen doen op een hondenschool en/of op verplichte infosessies. (2)"

Hieronder vindt u de VOORUIT-perstekst.


Hieronder vindt u de schriftelijke vraag van Ludwig Vandenhove en het antwoord van minister Ben Weyts.