Algemeen

Bezoek de tentoonstelling Be-le-vingen

Het initiatief van de vzw Kunst Groen ‘Be-le-vingen’ (in de deelgemeente Bevingen, Sint-Truiden) loopt nog tot zondag 25 september 2022.

Maak zeker van de zomerperiode gebruik om de tentoonstelling nog eens te bezoeken indien u dat nog niet gedaan hebt”, zegt voorzitter Ludwig Vandenhove.
“Als u de natuurwandeling in Straeten (Bevingen) en in de vallei van de Cicindria doet, kan u kennismaken met actuele kunst, ingeplant in het landschap.”

Zuinig zijn met niet verkozen ministers

Journaliste Hadja Lahbib van de Mouvement Réformateur (MR) is de nieuwe federale minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen.
Niets bijzonder aan, behalve dat het (weer) gaat over een minister, die niet op een verkiezingslijst is verschenen en bijgevolg niet verkozen is. (1)

De overheid - de politiek - kan niet alles oplossen

“De overheid, lees de politiek, kan niet alles oplossen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Burgers moeten dat begrijpen en zelf (een zekere) verantwoordelijkheid aan de dag leggen.
Hoe dikwijls heb ik dat al niet gezegd en geschreven?

Ook in Sint-Truiden een stijgend tekort aan sociale en betaalbare woningen

“Dat blijkt uit de analyse van de vzw Studiecentrum Willy Claes van de meest recente cijfers van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Eind 2021 zijn 1 628 Sint-Truidense gezinnen op zoek naar een sociale woning binnen of buiten de gemeente en 1 238 gezinnen wachten op een sociale woning in Sint-Truiden”, aldus Ludwig Vandenhove.
“De cijfers stijgen elk jaar.

Intendant Piet Vanthemsche over de stikstofproblematiek

Op woensdag 13 juli 2022 vond in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid een gedachtewisseling plaats met intendant Piet Vanthemsche over de stikstofproblematiek in het algemeen en in het Turnhouts Vennengebied in het bijzonder.
Piet Vanthemsche, ex-voorzitter van de Boerenbond (BB), werd door de Vlaamse regering aangeduid -voorlopig tot eind 2022, maar verlengbaar- als intendant om een plan uit te tekenen voor het Turnhouts Vennengebied.

Nieuwsbrief nr. 145

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

Tags:

Motie rond de trambus unaniem goedgekeurd

Groen en VOORUIT hebben samen een motie ingediend in het Vlaams parlement ‘tot onderzoek door het Rekenhof naar de besluitvorming en onderbouwing van de keuze voor een trambus in het kader van het Spartacusproject’.

De bedoeling van de door ons ingediende motie is om aan het Rekenhof te vragen om de keuze van de Vlaamse regering voor de trambus te kaderen binnen het gehele Spartacusproject en het globale Limburgse mobiliteitsvraagstuk”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Limburg moet ontwrichte zone blijven

Dat zei Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove in de plenaire vergadering van het Vlaams parlement op woensdag 13 juli 2022.

“De werkgeversorganisatie VOKA stelt voor om de erkenning van Limburg als ontwrichte zone gedurende 24 maanden te verlengen", zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. (1)
“Als VOORUIT en zeker vanuit Limburg steunen wij die vraag.

Doorlichting Vlaamse begroting 2022 door de SERV

Op dinsdag 12 juli 2022 vond in de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie van het Vlaams Parlement de jaarlijkse bespreking plaats van de analyse door de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) van de begrotingsvooruitzichten van de Vlaamse regering.

Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove voerde het woord namens VOORUIT.

Tekort aan sociale en betaalbare woningen blijft stijgen

“Dat blijkt uit de recente cijfers van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), die de vzw Studiecentrum Willy Claes analyseerde”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

In Vlaanderen is er sprake van een stijging van 169 096 kandidaat-huurders eind 2020 naar 182 436 aan het einde van 2021 of een toename met om en bij de 8%.
In Limburg stonden er nog 19 825 gezinnen op de wachtlijst eind 2020, eind 2021 is dat aantal aangegroeid tot 21 256 of plus 7%.

Pagina's

Abonneren op RSS - Algemeen