Algemeen

Barbecue VOORUIT Sint-Truiden

Op zaterdag 25 september 2021 organiseert VOORUIT Sint-Truiden een eerste activiteit na Corona: een barbecue in de deelgemeente Aalst, gemeentelijke feestzaal Aalst, Aalst-Dorp 25.

In de extra editie van de nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove voor de (bestuurs)leden van VOORUIT Limburg vindt u alle praktische informatie.

“Iedereen is van harte welkom”, zegt Ludwig Vandenhove.

Duurzame vistechnieken graag

“De visserij is een belangrijke economische tak in Vlaanderen. Maar het moet wel duurzaam gebeuren”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Daarom vraagt VOORUIT een onderzoek naar milieubelastende & visverminkende vangsttechnieken aan de Belgische kust.
We moeten ons leefmilieu, ons klimaat en onze Belgische vissen en vissers beschermen tegen (buitenlandse) industriële vistechnieken aan onze kust
.”

Hieronder vindt u het VOORUIT persbericht.

Te strenge antibioticawet?

Momenteel buigt het Europees parlement zich over een strengere wetgeving rond het gebruik van medicijnen voor mensen en dieren. (1)(2)

“Door een aantal miscommunicaties in de pers komt het over alsof dierenartsen niet meer over voldoende middelen zouden kunnen gaan beschikken om dieren, in het bijzonder huisdieren of gezelschapsdieren, te verzorgen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Een verkeerde, alleszins onvolledige voorstelling van zaken.

Bevraging werking slachtofferhulp

Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir plant een uitgebreide bevraging bij slachtoffers en bij het brede werkveld in verband met de werking van Justitie. (1)

Alle vormen van inspraak zijn een goede zaak”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove, “maar zulke bevraging moet natuurlijk een finaliteit hebben.
Het project kadert in de oprichting in 2022 van het Vlaams Agentschap voor Justitie.

Het begin van het einde voor De Lijn?

Het Duits-Amerikaans private bedrijf ViaVan ontvangt 100 miljoen euro vanuit de Vlaamse regering voor een periode van 8 jaar om een ‘mobiliteitscentrale’ uit te bouwen. (1)

Volgens mij het echte begin van de privatisering van De Lijn”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Het is duidelijk dat zowel de vorige, als de huidige regering een dubbele agenda hebben met het Vlaams openbaar vervoer: privatiseren.”

Een Vlaams crisiscentrum: onzin

De N-VA stelt via een conceptnota voor om een Vlaams crisiscentrum te installeren.
Concreet: de crisiscoördinatiefunctie van de gouverneurs en de federale overheid zou ‘afgesnoept’ worden.

Wat een onzinnig voorstel”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove
Hebben zowel de Covid19-crisis, als de overstromingen niet bewezen dat er net meer federale coördinatie, mensen en middelen nodig zijn?

Fractiedagen VOORUIT

“Op zondag 12 en maandag 13 september 2021 was ik aan zee. Neen, niet met verlof, wel op de fractiedagen van VOORUIT.
Ze vonden nog eens plaats in vakantiecentrum De Barkentijn vzw in Nieuwpoort, Albert I Laan 126”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

Frank heeft gelijk

Ik heb het over federaal vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke als hij zegt over Covid19: “Wie zich niet laat inenten, mag je vrijheden ontzeggen.” (1)

Stad Sint-Truiden trekt ‘activeringsbelasting’ in

Het CD&V-Open Vld-N-VA college van burgemeester en schepenen trekt de belastingen op onbebouwde percelen, de zogeheten ‘activeringsbeslissing’, voor 2020 in. (1)

“Officieel omwille van minder bouwactiviteiten door Corona, maar ik denk dat vooral de kritiek en het niet echt sluitend reglement hiertoe geleid hebben”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Zijn Limburgers lui?

“Neen, zeker niet”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Maar dan moeten wij, Limburgers zeker, ook opletten met te zeggen dat Brusselaars en Walen lui zijn.

Pagina's

Abonneren op RSS - Algemeen