juli 2023

Vlaamse Dienst Dierenwelzijn: niet aarzelen om op te treden

“Afgelopen week zijn er 46 hondjes weggehaald bij een professionele kweker - lees broodfokker - in Rijkhoven, een deelgemeente van Bilzen. (1)
Een goede zaak, de Vlaamse Dienst Dierenwelzijn kan niet streng genoeg optreden”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Cyberveiligheid

Tegen de menselijke luiheid is geen enkel antivirusprogramma
bestand. 

‘Bewaking’ Limburgse natuurgebieden: is nodig!

“Vandalisme is overal, ook in natuurgebieden”,  zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Het is spijtig genoeg een kwaal van deze tijd.

Nieuwsbrief nr. 199

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

Tags:

Identiteitsfraude: een toenemend probleem

“Identiteitsfraude of -diefstal is een onrechtmatige manier om iemands persoonlijke gegevens te verwerven en zich dan vervolgens geloofwaardig voor te doen als deze persoon.
Meestal wordt het gebruikt om personen, organisaties, bedrijven en/of de overheid te misleiden en zelfs op te lichten”, zegt gemeenschapssenator Ludwig Vandenhove.

Tags:

Vertrouwen geven is belangrijk

“Vertrouwen aan iets of aan iemand geven, is een belangrijk maatschappelijk gegeven”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
“Misschien moet de huidige meerderheid - cd&v, N-VA en Open Vld - in de stad Sint-Truiden dat wat vaker doen.

Justitie regionaliseren?

Gaan wij een nieuwe grens creëren waardoor er nóg meer tijd en energie verloren gaat aan overleg en coördinatie tussen de regio’s? Ik denk dat sommige drugscriminelen niet meer bijkomen van het lachen wanneer ze horen dat de bevoegdheden over justitie in België opgedeeld worden?

Opiniepeiling ‘Sintruin Begot’: ik geloof het niet

De Sint-Truidense lokale nieuwswebsite ‘Sintruin Begot’ heeft andermaal een  zogeheten bevraging gedaan naar de kiesintenties van de -zogezegd- inwoners van Sint-Truiden. (1)

Net zoals de vorige keer zijn die resultaten voor mij niet geloofwaardig”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Op www.sintruinbegot.be kan u de volledige uitslag en de analyse van Natascha  Clerinx (‘hoofdredacteur’) bekijken.

Hieronder ziet u de belangrijkste twee tabellen.

Alexander, ja…

“Eerste minister Alexander De Croo (Open Vld) heeft zich met een advertentie in een aantal kranten verontschuldigd voor ‘de ruzies’ in de politiek en dat het er te hard aan toegaat tussen politici (1)”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. 

Een goede poging, maar mij lijkt het eerder de start van de verkiezingscampagne van Open Vld voor de diverse verkiezingen van 2024.

Ik zou daar veel beschouwingen kunnen bij maken, maar ik beperk mij tot twee.

Tags:

Angst

De politiek dient maar één doel: een antwoord bieden op de angsten van de mensen. Vandaar dat de bestaansgrond van de staat zelf ter discussie komt te staan zodra de staat niet meer bij machte is de burgers te beschermen tegen angst.

Nieuwsbrief nr. 198

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

Tags:

Natuurverbindingen in Sint-Truiden

“Het met elkaar in verbinding brengen van natuurgebieden - open ruimte - speelt een cruciale rol bij het aanpassen aan de klimaatveranderingen en het stoppen van de achteruitgang van de biodiversiteit”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“De provincie Limburg - het Provinciaal Natuurcentrum (PNC) - heeft een overzicht gemaakt van zogeheten mogelijke groene linten in elke Limburgse gemeente en welke diersoorten daarbij een belangrijke rol kunnen spelen.
Alles kadert binnen de Europese Biodiversiteitsstrategie 2030.

Nieuw pachtdecreet gestemd

“Tijdens de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid in het Vlaams Parlement op woensdag 19 juli 2023 heeft de N-VA-cd&v-Open Vld meerderheid de nieuwe pachtwet gestemd (1)”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Als VOORUIT hebben wij tegengestemd.

Na het parlementair reces zal het pachtdecreet in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement behandeld worden.

Pagina's