Vlaanderen

Meer natuur en proper water!

“Dat is wat wij als VOORUIT willen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Ik stelde een actuele vraag tijdens de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement op woensdag 21 februari 2024 omtrent het meest recente rapport van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

 

Ja, ik was/ben kwaad!

“Op woensdag 7 februari 2024 vond in de Commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van het Vlaams Parlement een hoorzitting plaats met een aantal vertegenwoordigers van de landbouwsector”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Thema: Toekomst van de landbouw in Vlaanderen.
Er waren sprekers namens het Algemeen Boerensyndicaat (ABS), de Boerenbond (BB), de Groene Kring en BioForum.
Daar begon het al: de BB mocht tweemaal spreken, want de Groene Kring is de jongerenbeweging van de BB.

‘Metaaldetectierally’s’: opletten met archeologische waarden

“Aan de slag gaan met metaaldetectoren is een verdedigbare hobby”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Maar als er bij zogeheten ‘metaaldetectierally’s’ mogelijk archeologische vondsten in het geding zijn, moet daar zeker de nodige aandacht voor zijn.

Metaaldetectie is relatief onbekend in Vlaanderen. Na een dodelijk incident met een jager in Tessenderlo heeft het echter spijtig genoeg de laatste maanden regelmatig de media gehaald op de verkeerde manier.(1)

Afschaffen voorrang van rechts: wat doet Vlaanderen?

Meer en meer gemeenten schaffen de voorrang van rechts af.

“Zijn er voor- of nadelen? 
Is het veiliger?
Wat vindt Vlaanderen ervan?
Zijn er plannen voor de eigen gewestwegen?

Etc.”, vraagt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove zich af.

Neen, blijkbaar heeft Vlaanderen geen plannen ter zake. 
Er zijn zelfs geen algemene studies rond dit fenomeen.
Dat blijkt uit een schriftelijke vraag van mij aan Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld).

Palliatieve zorg verdient duurzame politieke aandacht

“Palliatieve zorg wordt steeds belangrijker bij het levenseinde van mensen. Bijgevolg moeten er voldoende financiële middelen voor uitgetrokken worden door de Vlaamse overheid”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Dat is nu niet het geval.

De palliatieve zorg geraakt meer en meer ingeburgerd. Bovendien vergrijst de bevolking, zodat de vraag ernaar nog meer zal toenemen.
Ondertussen volgt de financiering onvoldoende.

Problemen rond het renovatiekrediet: schuld van de banken?

“Sedert zondag 1 januari 2023 geldt er een renovatieverplichting voor energieverslindende woningen.
Vlaanderen ondersteunt die renovaties via Mijn VerbouwPremie en Mijn VerbouwLening.
Daarnaast zijn er renovatiekredieten met rentesubsidie. Maar er is heel wat verwarring”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Op woensdag 31 januari 2024 titelde Het Belang van Limburg “Honderden Limburgers hebben recht op een renovatiekrediet, maar grijpen er toch naast”.(2)
Is dat enkel een probleem voor Limburg of algemeen voor heel Vlaanderen?

Politiek opbod

“Het politiek opbod over toezeggingen rond landbouw houdt maar niet op”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Dat bleek zowel tijdens de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid, als tijdens de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement op woensdag 7 februari 2024.

Rekenhof zeer kritisch voor trambus Hasselt-Maastricht

“Samen met VOORUIT-collega Els Robeyns en een aantal collega’s van Groen heb ik een motie ingediend om het Rekenhof een doorlichting te laten maken rond de plannen voor de trambus tussen Hasselt en Maastricht”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Het rapport is er nu en is zeer kritisch voor de Vlaamse regering.

Om comfort, snelheid, veiligheid en stiptheid te garanderen, zou de trambus Hasselt-Maastricht tot aan het station van Hasselt moeten rijden, over een eigen bedding dienen te beschikken en ondersteunende ingrepen moeten krijgen.

Samenwerkingsakkoorden slachtofferhulp geactualiseerd

In een gezamenlijke zitting van de Commissies voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding en voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie van dinsdag 6 februari 2024 kwamen twee ontwerpen van decreet aan bod rond slachtofferhulp.

“Een goede zaak, want er kan niet genoeg aandacht zijn voor slachtoffers in de meest brede betekenis van het woord”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Nu weer de VDAB!

“Ook VDAB betaalt zich blauw aan consultancy”(1).

“Vorige week heeft het Rekenhof pas een vernietigend rapport gepubliceerd over de vele en dure consultancy-opdrachten van de Vlaamse regering(2) en nu is het weer prijs met de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB)”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Collega VOORUIT-Vlaams volksvertegenwoordiger Thijs Verbeurgt vroeg de cijfers op aan Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw Jo Brouns (cd&v).

Pagina's

Abonneren op RSS - Vlaanderen