Vlaanderen

Handelsoverschot agrosector naar recordhoogte: iets om (enkel) fier op te zijn?

‘Handelsoverschot in Vlaamse agrosector klimt naar recordhoogte’: dat is de titel van een artikel in de nieuwsbrief van de vzw Vlaams Infocentrum Land- en Tuinbouw (VILT).(1)

“Is die situatie iets om (enkel) fier op te zijn? Voor mij niet”, zegt Ludwig Vandenhove.
“Dat betekent dat de beperkte oppervlakte van Vlaanderen steeds meer wordt ingenomen door activiteiten van de landbouwsector met negatieve effecten op de omgeving (bijvoorbeeld stikstof, mest, pesticiden).

Z33 is ook een prioritair Limburgs dossier

“Bij de Vlaamse regeringsonderhandelingen is het essentieel dat belangrijke Limburgse dossiers op de tafel komen.
Uiteraard zijn sociaaleconomische actiepunten en universitair en hoger onderwijsdossiers van belang, maar cultuur is dat evenzeer”, zegt Ludwig Vandenhove.

Als ik cultuur zeg, denk ik in het bijzonder aan Z33-Huis voor Actuele Kunst, Design en Architectuur.

Arme boeren?

“Arme boeren klopt misschien voor sommige landbouwfamilies, maar niet voor de Boerenbond (BB), die zich nochtans uitgeeft als DE vertegenwoordiger van de landbouwers”, zegt Ludwig Vandenhove. “Dus arme boeren moet sterk gerelativeerd worden.

Het eigen vermogen van de BB is aangegroeid tot 5,5 miljard euro door heel wat participaties, onder andere in de KBC, of de Kredietbank.
In 2023 maakte de commerciële tak van de BB, de Maatschappij voor Roerend Bezit van de Boerenbond (MRBB), een nettowinst van 436 miljoen euro.
(1)

Een echt Vlaams mestbeleid graag

“De huidige Vlaamse regering van N-VA-cd&v-Open Vld is door de Brusselse rechtbank veroordeeld tot een dwangsom van 1 000 euro per dag (tot maximum 1 miljoen euro), omdat er nog steeds teveel nitraat in het water terechtkomt”(1), zegt Ludwig Vandenhove.

Die vervuiling moet stoppen. Of is onze gezondheid en de kwaliteit van het oppervlaktewater niet meer belangrijk?
Werk op de plank voor de nieuwe Vlaamse regering.

“Limburg moet NU druk uitoefenen”

Dat zegt Ludwig Vandenhove in een gesprek met Televisie Limburg (TVL).

“Tijdens de onderhandelingen voor een nieuwe Vlaamse regering moet er vanuit Limburg - politieke partijen, werkgeversorganisaties, vakbonden, culturele instanties en andere - druk uitgeoefend worden om de provincie Limburg te behouden”, aldus Ludwig Vandenhove.

Het is NU of NOOIT. Ook de Limburgse deputatie en het provinciepersoneel moet zich laten horen.”

Bekijk hieronder het interview.(1)

Limburg: NU brandt de lamp

“Blijven de provincies, en bijgevolg ook de provincie Limburg, bestaan of niet?
NU, met de Vlaamse regeringsonderhandelingen,  is het opnieuw een cruciaal moment”, zegt Ludwig Vandenhove.

Worden de natuurverenigingen ‘gezocht’?

“Ik kan mij niet van die indruk ontdoen”, zegt Ludwig Vandenhove.
“Er zijn teveel signalen om te kunnen spreken van toeval.

Maar enkele recente nieuwsfenomenen op een rijtje, die dat bevestigen.

Bosland erkend als Nationaal Park: goede zaak, maar…

“De Vlaamse regering heeft Bosland in Noord-Limburg definitief erkend als Nationaal Park.
Een goede zaak voor de natuur en het toerisme in Limburg, ware het niet dat de Boerenbond (BB) overweegt om in beroep te gaan bij de Raad van State”(1), zegt Ludwig Vandenhove.

Het thema WONEN: zie je wel!

“Zie je wel dat ik gelijk heb”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
“Wonen wordt belangrijk in de gemeentelijke verkiezingscampagnes.
Politieke partijen beginnen nu hun programma’s bekend te maken en het onderwerp duikt overal op. 

Ik heb het al een aantal keren gezegd en geschreven: de woonproblematiek manifesteert zich in meerdere steden en gemeenten, zowel in grote, als in middelgrote en kleine.

Onderwijs: allemaal goed en wel

“De Vlaamse 15-jarigen staan aan de wereldtop qua creatief denken op basis van de PISA-resultaten: goed zo.(1)(2) Qua wiskunde, lezen en wetenschappen gaan we daarentegen achteruit.(3)”, zegt Ludwig Vandenhove.

“Werk voor de onderwijswereld en voor de nieuwe Vlaamse regering.
Puzzelen hoe de lessenroosters moeten ingevuld worden.
Welke vakken zijn belangrijk en welke zijn minder belangrijk?

Pagina's

Abonneren op RSS - Vlaanderen