Vlaanderen

Uitzonderingen op elektronische collars (E-collars) voor honden?

Elektronische hulpmiddelen in het algemeen en E-collars in het bijzonder zijn in Vlaanderen verboden bij het werken met honden.

Ondersteuning van de korte keten

“Dichtbij, in de eigen buurt en omgeving, aankopen doen, is belangrijk voor de lokale economie, voor de lokale landbouw en voor het klimaat”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Covid-19 heeft aangetoond dat de burger wel degelijk wil meestappen in dit systeem.
We moet er nu alles aan doen om ervoor te zorgen dat de korte keten een gewoonte wordt, ook als Corona onder controle is.

De democratische partijen in het Vlaams parlement hebben hierover een resolutie ingediend.
Ik ondertekende deze resolutie namens VOORUIT.”

Collateral damage

“Je mag als politicus geen schrik hebben van ‘collateral damage’ of ‘bijkomende schade’”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Gewasbeschermingsmiddelen: voorzichtigheid geboden

Voor de volksgezondheid en het leefmilieu is het belangrijk om zo omzichtig mogelijk met gewasbeschermingsmiddelen, onder andere pesticiden, om te gaan.

“In Frankrijk is sedert een jaar de verkoop en het advies over gewasbeschermingsmiddelen gescheiden.
De bedoeling is het gebruik in de landbouw terug te dringen en geïntegreerde gewasbeschermingsmiddelen meer ingang te doen vinden”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Ludwig Vandenhove in nieuwsbrief vzw VILT

Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove staat in de nieuwsbrief van donderdag 6 mei 2021 van de vzw Vlaams infocentrum land- en tuinbouw.

Ludwig Vandenhove komt aan bod in de bijdrage ‘Voedselverspilling moet tegen 2025 met 270.000 ton verminderen’.

Hieronder vindt u het artikel.

 

Maai Mei Niet

“Mijn echtgenote Sonja en ik doen mee aan de actie Maai Mei Niet van het weekblad Knack”, zegt Ludwig Vandenhove.

Actieplan tegen voedselverspilling

“Er is nog veel voedselverspilling en ondertussen zijn er zoveel personen en gezinnen, die te weinig te eten hebben”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Naast de verspilling van grondstoffen zorgt voedselverspilling voor enorme milieu- en klimaatkosten.

Een goed beleid tegen voedselverspilling kan zorgen voor minder armoede.

Ook varkens hebben recht op dierenwelzijn

“Steeds vaker zijn er incidenten met varkens, die sterven als gevolg van het instorten van de stalvloer”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Een pijnlijke dood, (ook) varkens verdienen dat niet.

Ik stelde op woensdag 5 mei 2021 hierover een vraag in de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn aan Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts.

“Dienstverlening moet altijd vooropstaan bij de overheid”

Dat zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove naar aanleiding van een melding, die hij gekregen heeft met betrekking tot een aanvraagdossier in het kader van het Vlaams beschermingsmechanisme bij het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO).

JA voor een duurzaamheidspremie

Het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) en Natuurpunt pleiten samen voor een duurzaamheidspremie voor vleesvee. (1)

“Ik sta achter hun standpunt”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Pagina's

Abonneren op RSS - Vlaanderen