Vlaanderen

Te dikke huisdieren

“Te dikke huisdieren wordt een steeds groter probleem.
Voor henzelf uiteraard”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“De media staan er vol van.
Het is nodig dat er preventieve en sensibiliserende maatregelen komen.
Dat gaat gebeuren via de dierenartsen antwoordde Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts op mijn vraag in de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn op woensdag 16 juni 2021.

Rekenhof: begrotingsaanpassing light 2021

In de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie van het Vlaams parlement werden op dinsdag 15 juni 2021 de begrotingsaanpassing 2021 van de Vlaamse regering en de bemerkingen van het Rekenhof hierop besproken.

Ludwig Vandenhove voerde het woord namens de VOORUIT- fractie als vast commissielid.

Worden de provincies verder ontmanteld?

“Ik hoop van niet”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

De Vlaamse regering heeft alleszins niet de intentie om het gedeelte van het onroerend erfgoedbeleid dat nog bij de provincies zit, over te hevelen naar Vlaanderen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

En de paardensector?

Vlaanderen heeft een belangrijke paardensector, zowel economisch, als sportief.

“Hoe heeft die sector de Covid-19 periode doorgemaakt?”, vraagt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove zich af. Daarom heb ik er een schriftelijke vraag over gesteld zowel aan Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw Hilde Crevits, als aan Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts.

Visserijrapport

In de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid werd op woensdag 9 juni 2021 het Visserijrapport (VIRA) 2020 van het Vlaams departement Landbouw & Visserij besproken. (1)

Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove voerde het woord namens VOORUIT en stelde een aantal vragen.

Zal CD&V voorzitter Joachim Coens VOORUIT volgen?

“Wij zijn als VOORUIT tegen de afschaffing van de opkomstplicht bij de lokale verkiezingen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

VOORUIT wil dat de opkomstplicht blijft bij lokale verkiezingen. Volgens diverse publieke verklaringen CD&V voorzitter Joachim Coens blijkbaar ook.

Benieuwd of de CD&V in het Vlaams parlement het VOORUIT amendement van collega’s Kurt De Loor, Maxim Veys en Conner Rousseau en mijzelf zal volgen.

Is elektrocross de toekomst van de motorcross in Vlaanderen?

Het wordt steeds moeilijker om locaties te vinden in Vlaanderen waar er nog aan motorcross kan gedaan worden.
Dat geldt zeker na de uitspraak van de Raad van State met betrekking tot het ‘Hondapark’ in Olmen.

“Ik stelde een vraag aan Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts over de toekomstmogelijkheden van de motorcross in Vlaanderen en wat de specifieke rol daarin kan zijn van de elektrocross”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Agentschap Toerisme Vlaanderen: graag sluitende procedures bij toekenning subsidies

Voorheen gebeurde de toekenning van subsidies door het Agentschap Toerisme Vlaanderen vrij transparant op basis van bepaalde criteria en duidelijk omschreven dossiers, die moesten ingediend worden.
De laatste tijd zijn er een aantal voorbeelden, waarbij duidelijk van deze methodiek is afgestapt.

Federaal en Vlaams stemmen omgaan met gevangenen op elkaar af

De Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie zal een nieuw personeelsbeleid introduceren bij de opening van de gevangenis in Haren.
De bedoeling is dit initiatief uit te rollen over alle Belgische gevangenissen.

‘Harde sporten’: het vervolg

Hoe gaat het nu verder met de zogeheten ‘harde sporten’ in Vlaanderen na de uitspraak van de Raad van State inzake het motorcrossterrein ‘Hondapark’ in Olmen?

“Ik heb er in maart van dit jaar Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir al over ondervraagd in het Vlaams parlement”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
Nu heb ik een aantal bijkomende schriftelijke vragen gesteld.

Pagina's

Abonneren op RSS - Vlaanderen