Vlaanderen

De Septemberverklaring

Met drie dagen vertraging heeft Vlaams minister-president Jan Jambon dan toch de Septemberverklaring in het Vlaams parlement voorgelezen op donderdag 29 september 2022. (1) (2)

“In feite was die extra tijd niet nodig, want het nu voorgestelde compromis is (bijna) hetzelfde als de stand van zaken van de onderhandelingen afgelopen maandag 26 september 2022”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Wat is dan het verschil tussen maandag en donderdag? De cd&v, vooral voorzitter Sammy Mahdi, die plat op de buik gegaan is.”

‘Welbevinden in de Land- en Tuinbouw’

Het recent actieplan rond het ‘Welbevinden in de Land- en Tuinbouw’ was het onderwerp van een gedachtewisseling met diverse inleiders in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van het Vlaams parlement op woensdag 28 september 2022.

Bestaat er een Vlaamse Justitie?

“Wat mij betreft (nog) niet echt”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “En voor mij moet het ook niet: laat Justitie maar principieel een federale bevoegdheid blijven. Ons land is al zo ingewikkeld.

Ludwig Vandenhove doet die uitspraak naar aanleiding van de hoorzittingen, die op dinsdag 27 september 2022 georganiseerd werden binnen de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie van het Vlaams Parlement.
Enerzijds was er Bob Van den Broeck, administrateur-generaal van het Agentschap Justitie en Handhaving als spreker. Anderzijds was er opnieuw een gedachtewisseling met Luc Vanlouwe, eerste hoofdcommissaris van Politie en verbindingsofficier bij de Vlaamse regering. (1)
 

 

Schaamteloos

“Ik heb geen ander woord voor het uitstel van de Septemberverklaring door de Vlaamse regering”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Het is misschien voor de eerste keer dat de bevolking echt wacht(te) op beslissingen van de Vlaamse regering.
Een gedeelte van de Vlaamse bevolking zit in financiële problemen met de stijgende energieprijzen en de inflatie.
Zij verwachten inspanningen van de Vlaamse regering, zoals de federale regering gedaan heeft.

Een subsidieregister voor Sint-Truiden?

“Waarom niet?”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
“Het meest recente schandaal van een lening aan oud-burgemeester Jef Cleeren in Sint-Truiden bevestigt nog maar eens dat maximale transparantie belangrijk is bij de gemeentelijke financiën.

Sedert enkele weken is het Vlaams subsidieregister online.
In dat subsidieregister kan elke burger online bekijken welke organisaties op de ene of andere manier subsidies vanuit Vlaanderen krijgen.

Vlaamse regering: doe ook iets!

“In tegenstelling tot de federale regering heeft de Vlaamse regering nog geen enkel initiatief genomen om de forse prijsstijgingen voor de bevolking te verzachten”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Waar wachten N-VA, cd&v en Open Vld op?

Wij kijken als VOORUIT uit naar de septemberverklaring van de Vlaamse regering op maandag 26 september 2022.

PANO reportage over stikstof: kan het nog duidelijker?

De Vlaamse Radio en Televisie (VRT) zond op Eén op woensdag 21 september 2022 een PANO reportage uit over de stikstofproblematiek in de landbouwsector

Worden de Polders en Wateringen nu afgeschaft?

“Het was één van de punten uit het Vlaamse regeerakkoord: om de aanpak van de waterproblematiek op het terrein zo gestroomlijnd mogelijk te laten verlopen, zou het aantal actoren moeten gerationaliseerd worden”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Ouderenbeleidsplan 2020-2025

Op dinsdag 20 september 2022 werd eindelijk - meer dan 2,5 jaar te laat - het Vlaams Ouderenbeleidsplan 2020-2025 besproken in de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding van het Vlaams Parlement.

Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove voerde het woord namens de VOORUIT-fractie.

Deze Vlaamse regering van N-VA-cd&v-Open Vld hecht blijkbaar weinig belang aan de steeds maar toenemende groep van ouderen.
Anders zou dit plan niet zoveel te laat behandeld worden
”, zegt Ludwig Vandenhove.

Duurdere treintickets: neen!

De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) heeft plannen om de prijs van de treintickets met 10% te verhogen. (1)

Een slecht idee”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
Hoe wil je nu als overheid het openbaar vervoer op zo een manier stimuleren en het autogebruik ontmoedigen?

Pagina's

Abonneren op RSS - Vlaanderen