Vlaanderen

Kinderopvanginitiatieven in Limburg nog lager dan in Vlaanderen

“De problematiek van de kinderopvang is actueler dan ooit, ook door de Septemberverklaring van de Vlaamse regering in het Vlaams Parlement op maandag 25 september 2023”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Er moeten meer plaatsen komen, elke begeleider zou op minder kinderen moeten passen en de kwaliteit moet evenzeer met andere maatregelen naar omhoog.  

Hamsters moeten dringend beter beschermd worden in Vlaanderen

Dat zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Het opgezette Soortenbeschermingsprogramma, dat heel wat geld kost, dreigt een maat voor niets te worden”, zegt Ludwig Vandenhove.
“Ik heb er nog aan meegewerkt als toenmalig Limburgs gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur. 

Het volgende Soortenbeschermingsprogramma moet anders opgevat worden.
Het leefgebied is nu te klein en er wordt teveel geoogst in te korte tijd en op een te vroeg tijdstip. Daardoor valt de beschutting weg.

Neen, geen flexi-jobs in de kinderopvang

“De Liberalen promoten flexi-jobs, voor hen is dat de veruiterlijking van een (nog meer) flexibele arbeidsmarkt. 
Ze willen nu zelfs de crisis in de kinderopvang aanpakken via zulke flexi-jobs”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Meer opleidingen voor de Universiteit Hasselt: akkoord!

Rector Bernard Vanheusden van de Universiteit Hasselt (UHasselt) pleit voor bijkomende opleidingen in Limburg. (1)

“Volledig terecht”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Op VOORUIT en mijzelf kan hij blijven rekenen.

Huisdieren zijn belangrijk voor patiënten

“Het is wetenschappelijk bewezen: huisdieren hebben een positieve invloed op de mentale gezondheid en het welzijn van hun baasjes. Daarom verdient het initiatief van het Sint-Trudo ziekenhuis in Sint-Truiden met de oprichting van een huisdierenpaviljoen navolging (1)”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Meer handhaving graag

“Ik blijf het herhalen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Er is te weinig handhaving in Vlaanderen en dat geldt zeker voor leefmilieu en natuur.

Ik stelde begin dit jaar opnieuw een schriftelijke parlementaire vraag over de aantallen processen-verbaal dat de afdeling Handhaving van het departement Omgeving sinds 2019 heeft opgesteld per provincie met betrekking tot milieu, ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed. Ook vroeg ik naar de beschikbaarheid van personeel.

Er zijn opmerkelijke verschillen per provincie.

“Zorgboerderijen zijn belangrijk”

Dat zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Meer en betere kinderopvang is nodig

“Het is duidelijk dat het politieke werkjaar begonnen is”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Een eerste Vlaams dossier wordt in de media al uitgevochten tussen de meerderheidspartijen cd&v en N-VA: kinderopvang.

Voor ons als VOORUIT is een kwalitatieve kinderopvang een absolute prioriteit: alleen met sterke kinderopvang heeft elk kind gelijke kansen” (1).

(Te) weinig biologische landbouw in België en Vlaanderen

“Meer biologische landbouw is belangrijk voor het leefmilieu en het klimaat”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Maar wat stellen we vast? Dat België en vooral Vlaanderen achterop hinken binnen de Europese Unie (EU).

Volgens de meest recente cijfers wordt 9,1% van het totale Europese landbouwareaal biologisch bewerkt.
Uiteraard hebben landen met een grote oppervlakte meer mogelijkheden. Maar zelfs als we rekening houden met onze beperkte oppervlakte, blijft ons land en zeker Vlaanderen relatief achter.

Arbeidsbereidheid stijgt

“Blijkbaar stijgt de arbeidsbereidheid onder de Vlamingen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Dat is een goede zaak, zo kan de werkzaamheidsgraad naar omhoog.

Een hogere werkzaamheidsgraad is één van de hoofddoelstellingen van de federale en deelregeringen.
Meer personen aan het werk betekent minder uitgaven voor werkloosheid en meer inkomsten via belastingen.

Pagina's

Abonneren op RSS - Vlaanderen