Vlaanderen

Verdoken armoede bij senioren

“Verdoken armoede is een groot probleem in onze samenleving, maar dat is het nog meer binnen de doelgroep van de senioren”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Zo leeft 13% van de 65-plussers in een huishouden met een inkomen onder de armoederisicodrempel.

Ouderen moeten vaker rondkomen met een kleiner pensioen dat hen niet veel financiële marge biedt. Ook de huidige energiecrisis legt heel wat extra druk op deze bevolkingsgroep.

Provincies helemaal weggeschreven

“Wie de moeite wil doen om het eindrapport van de commissie decentralisatie (1) erop na te lezen, zal merken dat de provincies als beleidsniveau volledig weggeschreven worden”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Is dit de echte voorbode van het definitief verdwijnen van de provincies?
Mijn antwoord is ja.

Vlaanderen en het EU-voorzitterschap

Van maandag 1 januari 2024 tot en met zondag 30 juni 2024 is België opnieuw voorzitter van de Raad van de Europese Unie (EU).
Afwisselend om de zes maanden komt dat voorzitterschap toe aan een ander land.

“Binnen dat EU-voorzitterschap zal Vlaanderen eveneens een rol spelen. De bevoegdheidsverdeling in België tussen de federale overheid en de gewesten en de gemeenschappen geldt immers ook op EU-niveau” (1), zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Verzoekschrift over de successierechten

Tijdens de plenaire vergadering van het Vlaams parlement van woensdag 25 januari 2023 kwam een verzoekschrift over de successierechten aan bod.
Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove was als verslaggever aangeduid door de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie voor dit verzoekschrift.

Hieronder vindt u:

Sociaal bewogen persoon 2023: Ellen De Soete

“De Algemene Centrale van de Openbare Diensten (ACOD)-Limburg reikt elk jaar een prijs ‘Sociaal Bewogen Persoon’ uit”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“De laureaat voor 2023 is mevrouw Ellen De Soete, de oprichtster van de 8meicoalitie.

Hoe krijgen we de Limburgse productiviteit en toegevoegde waarde omhoog?

“Qua tewerkstelling en werkloosheidsgraad heeft Limburg de laatste jaren een serieuze inhaalbeweging gemaakt.
Een goede zaak. Maar qua productiviteit en toegevoegde waarde blijven we achterna hinken”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Productiviteit en toegevoegde waarde zijn nochtans belangrijke elementen voor de sociaaleconomische graadmeter.

Het leed van kreeften in restaurants

“Kreeften worden vaak nog levend gekookt, hetgeen bijzonder pijnlijk is”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Sodexo, dat heel wat maaltijden serveert in bedrijfsrestaurants, bejaardentehuizen, etc., heeft aangekondigd geen kreeft meer te serveren.

Dat is een drastische oplossing, maar misschien kan deze aanpak als voorbeeld dienen voor andere zaken.
Een andere mogelijkheid is een alternatieve bereidingswijze.

Grondige bijsturing leidingstraat Antwerpen-Ruhr

“Eindelijk”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Ik heb er dus niet voor niets ettelijke malen voor gepleit in het Vlaams Parlement.

De voorlopige plannen zullen grondig bijgestuurd worden, de technici gaan opnieuw achter de tekentafel. (1)
Een goede zaak.

Problematisch alcoholgebruik bij ouderen

“Uit de zogeheten Preventiebarometer van het Belgisch instituut voor gezondheid Sciensano blijkt dat 10,3% van de volwassen Vlamingen een eerder riskant drankgebruik zou hebben. Maar achter dat gemiddelde schuilen grote verschillen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Zo ligt het problematisch alcoholgebruik het hoogst bij mannen tussen 55 en 74 jaar.

Ik stelde een aantal schriftelijke vragen aan Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits.

Regionale luchthavens moeten dicht

“Alle overheden moeten steeds maar zoeken naar geld.
Dat is nu éénmaal politiek, prioriteiten stellen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Waar alleszins veel kan op bespaard worden, én federaal, én Vlaams, zijn de Vlaamse regionale luchthavens Antwerpen-Deurne, Kortrijk-Wevelgem en Oostende: financieel is het niet te verdedigen om deze open te houden. Bovendien is het vanuit het standpunt van leefmilieu en klimaat sowieso al onverantwoord om deze te bestendigen in zulke kleine regio als Vlaanderen.

Pagina's

Abonneren op RSS - Vlaanderen