Vlaanderen

“Natuur gaat achteruit met nooit eerder geziene snelheid”

Dat zegt professor doctor Anne Larigauderie, die onlangs een eredoctoraat kreeg aan de Universiteit Hasselt (UHasselt).
Anne Larigauderie is een wereldautoriteit op het vlak van biodiversiteit.
Ze is de topvrouw van the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES).

Een goed initiatief van de UHasselt om Anne Larigauderie een eredoctoraat te geven naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van het Centrum voor Milieukunde (CMK)”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

'Handig in de tuin'

"Met sproeiproducten moet omzichtig omgesprongen worden. Door professionele telers, maar ook door private personen in de eigen tuin.
Soms moeten mensen tegen zichzelf beschermd worden", zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

"Daarover gaat de campagne 'Handig in de tuin'.

Weer een mogelijkheid minder voor hengelaars

De Vlaamse overheid, meer bepaald het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), zal in Diest een bijkomende eigendom verwerven in het kader van het Sigmaproject Demervallei.

‘Geef ons Ruimte’

Beweging.net organiseerde recent, naar aanleiding van de Week van de Vrijwilliger, een bevraging ‘Geef ons Ruimte’ bij meer dan 700 vrijwilligers van diverse verenigingen. (1) (2)

Een goed initiatief”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
Als de gemeentebesturen er nu maar rekening mee houden in hun beleid naar het verenigingsleven toe.

Toeristisch seizoen begint in Sint-Truiden, maar …

“Stad Sint-Truiden moet Vlaams Bermbesluit respecteren”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“Met de lente, die eraan komt en zeker met de vele toeristen in de bloesemperiode, moet de stad Sint-Truiden er alles aan doen opdat de omgeving er zo net, proper en veilig mogelijk bijligt”, aldus gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove. “Maar dat moet gebeuren met maximaal aandacht voor het natuurbehoud en de biodiversiteit.

VOORUIT steunt het Delhaize-personeel

“Ik besef dat het maar een symbolische steun is, maar alle beetjes helpen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Goed dat ik na al mijn jaren in de politiek nog steeds verontwaardigd kan zijn, meerdere keren per dag zelfs.

Als VOORUIT steunen wij het zwaar getroffen Delhaize-personeel.
De gevolgen voor hen zijn zwaar: ofwel door de aangekondigde sluitingen, ofwel door het feit dat een aantal van hen in vestigingen, uitgebaat door zelfstandigen, aan slechtere loonvoorwaarden eventueel tewerkgesteld zullen worden.

Zorgzame buurten: hoe werkt het in de praktijk

“En maar nieuwe projecten, maar wat blijft ervan over? Hoe duurzaam zijn ze?”, vraagt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove zich af.

Weer zo een Vlaams voorbeeld: zorgzame buurten.

Onderzoekscommissie naar woonzorgcentra?

VOORUIT heeft op woensdag 15 maart 2023 tijdens de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement voorgesteld om een onderzoekscommissie op te richten rond de malversaties in de woonzorgcentra.

Dollekoeienziekte in Nederland, ook in Vlaanderen?

“In Nederland is enkele weken geleden op een boerderij de dollekoeienziekte aangetroffen bij een dode koe”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Hoe zit dat in Vlaanderen? Geen paniek blijkbaar.

De ziekte is erg besmettelijk bij runderen.
Ze verspreidt zich onder de runderen via geïnfecteerd slachtafval in het voer.
Het duurt meer dan drie jaar vooraleer dieren er ziek van worden.

Meer appels op school?

“Waarom niet?”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Elke appel, die nuttig terechtkomt tijdens de huidige appelcrisis er één gewonnen.

De appelsector verkeert momenteel in een diepe crisis.
Enerzijds zijn er de te lage prijzen, die de telers krijgen voor hun producten.
Anderzijds is er nood aan productdifferentiatie.

Ik heb Vlaams minister van Landbouw Jo Brouns hier al diverse malen over ondervraagd.

Pagina's

Abonneren op RSS - Vlaanderen