Vlaanderen

Bezoek ook eens het Vlaams Parlement

“Op woensdag 24 mei 2023 was de seniorenvereniging Jong van geest Actief Progressief Senior (JAPS), S-Plus uit Hasselt op bezoek in het Vlaams Parlement”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Het bezoek was aangevraagd via mij door Carlo Claesen, voorzitter en al jaren Socialistisch militant uit Hasselt.

Politieke participatie van senioren

Op dinsdag 23 mei 2023 is de resolutie van VOORUIT over de politieke participatie van senioren behandeld in de Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering van het Vlaams Parlement.

Met VOORUIT blijven wij betreuren dat de opkomstplicht is afgeschaft voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen. Wij hebben als VOORUIT daar dan ook tegengestemd in het Vlaams Parlement”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Hoe erg is de dreiging van het bacterievuur?

“De bedreiging van bacterievuur voor onze fruitsector in het algemeen en de perenteelt in het bijzonder is weer bijzonder actueel (1)”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Ik ondervroeg Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw Jo Brouns (cd&v) tijdens de vergadering van de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid op woensdag 17 mei 2023.

Problemen bij assistentiewoningen

“Er loopt van alles verkeerd binnen de privégroepen, die zich met de éne of andere vorm van opvang van bejaarden bezighouden”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Als VOORUIT volgen we dat strikt op en aarzelen we niet om praktijken, die niet door de beugel kunnen, aan te klagen binnen en buiten het Vlaams Parlement. Bovendien dringen wij aan op meer en systematische inspecties vanuit Vlaanderen.

Resolutie ‘over nieuwe beleidsimpulsen voor assistentiehonden’ unaniem goedgekeurd

“De plenaire vergadering van het Vlaams Parlement heeft op woensdag 17 mei 2023 unaniem de resolutie ‘over nieuwe beleidsimpulsen voor assistentiehonden’ goedgekeurd”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Ik ben medeondertekenaar namens VOORUIT.

“Vooruit wil hondenschool verplichten voor nieuwe baasjes in strijd tegen dierenmishandeling”

Dat is de titel van een artikel in Het Belang van Limburg van zaterdag 20 en zondag 21 mei 2023. (1)

Het aantal meldingen van dierenmishandeling bereikte in 2022 een nieuw hoogtepunt”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Dat blijkt uit een aantal cijfers, die ik schriftelijk opvroeg aan viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts (N-VA).

Leesvaardigheid en leesniveau Vlaamse kinderen moet omhoog

“Uit het internationaal onderzoek Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) blijkt dat de leesvaardigheid en het leesniveau van Vlaamse tienjarigen het laagste is van heel Europa”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. (1)

Hoe komt dat?
Dat moet veranderen.

Op woensdag 17 mei 2023 vond in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement een actualiteitsdebat plaats rond de resultaten van deze studie en vooral hoe Vlaanderen hiermee moet omgaan en het beter kan doen.

‘Tussen de peren’

Televisie Limburg (TVL) heeft een interview gedaan met Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove ‘tussen de peren’ omtrent zijn standpunt rond het bacterievuur dat een groot gevaar betekent voor de fruitsector in Haspengouw.

Rol Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) herbekijken?

“De rol van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) moet misschien eens herbekeken worden naar de volgende gemeentelijke legislatuur toe”, zei Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van woensdag 17 mei 2023.

Hij zei dat naar aanleiding van een tussenkomst van zijn Groen-collega Chris Steenwegen over de afschaffing van Vlaamse subsidies voor de VVSG om lokale besturen te faciliteren op het vlak van voedselstrategieën. (1)

Limburg weer maar eens benadeeld!

“De provincie Limburg krijgt de laagste financiering in het kader van een project voor nieuwkomers”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“De reden? De subsidie wordt verdeeld per regio en Limburg wordt nu gestraft, omdat wij als provincie absoluut één regio willen blijven.

Is dat een represaillemaatregel? Voor mij wel.
Het budget is voor elke regio even groot, personeelskosten voor twee personen, ongeacht het aantal inwoners, nieuwkomers of gemeenten. Verhoudingsgewijze heeft Limburg zo de laagste financiering.

Pagina's

Abonneren op RSS - Vlaanderen