april 2024

Voetbal

Het voetbal heeft behoefte aan een andere sfeer, het moet tot een cultuuromslag komen.

Voorstel van resolutie tot versterking van de strijd tegen economisch partnergeweld

“Samen met een aantal collega-senatoren van andere democratische partijen heb ik de hoger aangehaalde resolutie ingediend in de Senaat”, zegt gemeenschapssenator Ludwig Vandenhove.
“De resolutie werd goedgekeurd tijdens de plenaire vergadering van vrijdag 19 april 2024.

Elke vorm van partnergeweld moet zo veel mogelijk bestreden worden.
Van alle uitingen is economisch en administratief geweld vaak een van de eerste uitingen van partnergeweld.

Tags:

Nieuwsbrief nr. 237

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen. 

 

 

 

 

Tags:

Meryame, spijtig

“Ik respecteer de beslissing van Meryame Kitir om haar lidmaatschap bij VOORUIT op te zeggen(1)”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Maar ik vind het spijtig.

Ik herinner mij nog heel goed hoe Meryame de partij - sp.a - binnengeloodst werd door Steve Stevaert en Johan Van de Lanotte.
Ik herinner mij nog haar eerste tussenkomst in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, ik heb ze als toenmalige collega zelf nog nagelezen en aangepast.
Nadien waren we ‘compagnons de route’ bij sp.a/VOORUIT Limburg.

“Luister naar mijn woorden, kijk niet naar mijn daden”

“Dat geldt voor sommige, spijtig genoeg steeds meer, politici met als gevolg dat de bevolking het vertrouwen in de politiek verliest.
Open Vld en viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen Gwendolyn Rutten (Open Vld) passen zeker in dat rijtje wat mij betreft”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Behandeling dierenwelzijnscodex

Op woensdag 17 april 2024 is eindelijk de lang aangekondigde dierenwelzijnscodex besproken in de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn van het Vlaams Parlement.(1)

Voorstel decreet tegen brouwerijcontracten weggestemd

“Veel horecazaken en cafés klagen dat ze vastzitten aan zogeheten brouwerijcontracten”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Wij wilden daar iets aan doen als VOORUIT, maar de Vlaamse N-VA-cd&v-Open Vld-meerderheid heeft ons voorstel van decreet weggestemd.

Wat hield ons voorstel in?
Deze contracten brengen vaak afnameverplichtingen met zich mee, die gekoppeld zijn aan een handelsovereenkomst.
In de volksmond gaat het dan om ‘een café van de brouwerij’.

Financiering kerkfabrieken herbekijken: akkoord!

Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen Gwendolyn Rutten (Open Vld) kondigt aan dat de financiering van de kerkfabrieken zal herbekeken worden.

Een goede zaak, wij zeggen dat als VOORUIT al een hele tijd. Maar waarom heeft zij en haar voorganger Bart Somers (Open Vld) dat deze legislatuur nog niet gedaan?
DOEN in plaats van SPREKEN”,  zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Cordon sanitaire

Wat als N-VA na de verkiezingen van zondag 9 juni 2024 een Vlaamse regering vormt met het Vlaams Belang?

Zullen andere democratische partijen de N-VA dan uitsluiten om andere beleidsniveaus, lees provincies en/of gemeenten, mee te besturen?
Zal het principiële het halen van het pragmatische of net niet?

Steeds minder broedvogels op landbouwakkers

“Dat wordt bevestigd door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO)”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“De reden: de intensieve landbouw.
In andere leefgebieden bleef hun populatie nagenoeg stabiel.

Broedvogels planten zich in onze contreien voort. Zij zijn bijgevolg het hele jaar door hier.

Weten we nu al alles?

“De wegen van de cd&v en de voormalige burgemeester van Sint-Truiden Veerle Heeren scheiden”(1), zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
“Dat is een interne cd&v-beslissing waar ik mij niet wil mee moeien. 

Maar weten we nu al alles en in welke dossiers we te maken hebben met financiële malversaties?
Volgens mij niet.

‘Expansie’ van Kunst Groen vzw officieel geopend

Op zaterdag 13 april 2024 werd de tentoonstelling van Kunst Groen vzw ‘Expansie’ officieel geopend in Hasp-O Centrum (Katholiek Onderwijs in Haspengouw), Fabriekstraat 51, Sint-Truiden.

“Ik deed een korte inleiding”, zegt voorzitter Ludwig Vandenhove.
“Hieronder vindt u in gedachtestreepjes de grote lijnen ervan. 

“Ik begrijp dat perfect”

Dat zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove in een reactie op een onderzoek dat aangeeft dat ‘Derde van Belgen zich politiek in de steek gelaten voelt’.(1)

1/3de van de bevolking heeft het gevoel dat zij of hij geheel niet vertegenwoordigd wordt door een politicus of door een politieke partij.
Het gaat vooral om vijftigers, armere mensen en gediscrimineerde burgers.
Zowat 1/2de  van de stemgerechtigden voelt zich redelijk vertegenwoordigd, slechts 1 op 8 stelt erg hoopvol te zijn over de politiek”,
aldus Ludwig Vandenhove. 

Pagina's