Limburg

Provincies helemaal weggeschreven

“Wie de moeite wil doen om het eindrapport van de commissie decentralisatie (1) erop na te lezen, zal merken dat de provincies als beleidsniveau volledig weggeschreven worden”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Is dit de echte voorbode van het definitief verdwijnen van de provincies?
Mijn antwoord is ja.

Zebracinema moet blijven doorgaan in Sint-Truiden

"Met het sluiten van de Cinema Cameo in Sint-Truiden komt ook het project van Zebracinema, nu MOOOV cinema, in het gedrang.
Voor alle duidelijkheid: Cinema Cameo was een privéonderneming en wij kunnen niet anders dan hun beslissing respecteren”, zeggen VOORUIT-gemeenteraadsleden Ann Knaepen en Ludwig Vandenhove.

Grondige bijsturing leidingstraat Antwerpen-Ruhr

“Eindelijk”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Ik heb er dus niet voor niets ettelijke malen voor gepleit in het Vlaams Parlement.

De voorlopige plannen zullen grondig bijgestuurd worden, de technici gaan opnieuw achter de tekentafel. (1)
Een goede zaak.

Kind en Taal vzw dan toch gered

“De aanhouder wint”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Het was de derde keer op korte tijd dat ik een mondelinge vraag stelde in het Vlaams parlement met betrekking tot het project van Kind en Taal vzw.

Kind en Taal vzw is een belangrijk project tegen de kansarmoede in Limburg.
Het biedt een mogelijke oplossing voor de taalachterstand van een bepaalde groep kinderen in Limburg, die consequenties kan hebben in hun schoolloopbaan.
Het dossier gaat zowel over onderwijs, als over welzijn.

De ene receptie is de andere niet

“Nieuwjaar betekent recepties, zeker voor een politicus tussen de mensen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.  “We waren het niet meer zo gewoon na de coronajaren, maar ook met de nieuwjaarsrecepties willen (gelukkig!) officiële instanties, verenigingen, buurtcomités, etc. en VOORUIT-afdelingen opnieuw aanknopen met die traditie.

Vergroening speelplaatsen scholen

“Het is als politicus altijd fijn als ideeën overgenomen worden en projecten verdergezet worden door andere collega’s, al dan niet op andere niveaus”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Dat betekent dat je goed werk geleverd hebt.

Nemen we nu bijvoorbeeld het project van de vergroening van speelplaatsen.

Gelukkig nieuwjaar namens VOORUIT Limburg

VOORUIT Limburg wenst u een gelukkig en gezond 2023!

Bekijk hier het filmpje.

 

Strengere wetgeving en straffen voor broodfok

“Ik heb daar al diverse malen op aangedrongen bij viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Op vrijdag 23 december 2022 was het andermaal prijs in Oudsbergen en niet de eerste keer en op dinsdag 27 december 2022 in Lubbeek. (1)

Verkoop vuurwerk verbieden

“Ik behoor tot de politici, die vinden dat de verkoop van vuurwerk moet verboden worden”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Ik pleit daar al jaren voor. Nu vraagt ook de dierenwelzijnsorganisatie Global Action in the Interest of Animals (GAIA) een algemeen verbod. (1)(2)

Waarom een algemeen verbod? Uit veiligheidsoverwegingen en omwille van het dierenwelzijn.

Limburgs cultuurbeleid: blijft een zorgenkind

“Ik blijf vinden dat Limburg benadeeld wordt vanuit Vlaanderen als het over cultuurbeleid en culturele subsidies gaat”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Wij zijn als Limburgers veel te braaf.

Kunstenhuis Z33 is ‘opgevist’ in de tweede subsidieronde.
Een goede zaak, maar toch stelt het mij niet helemaal gerust
.

Bij de ontslagen bij Z33 zijn er heel wat voormalige personeelsleden van de provincie Limburg toen cultuur nog een provinciale bevoegdheid was.
Is dat toeval of is dat een bewuste keuze?

Pagina's

Abonneren op RSS - Limburg