augustus 2023

Eenmaking Belgische Spoorwegen: akkoord

“Günther Blauwens, Vlaams voorzitter Algemene Centrale der Openbare Diensten (ACOD)-Spoor, pleit om opnieuw één structuur van de Belgische spoorwegen te maken (1)”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Een logische redenering, ik deel volledig zijn mening.
Dat is gewoon een kwestie van gezond verstand.

Tags:

Nostalgie

Een mens wordt ouder, het einde nadert, elk moment wordt steeds dierbaarder en er mag geen tijd meer verloren gaan met herinneringen. Het is belangrijk de wiskundige paradox van de nostalgie te begrijpen: ze is het sterkst in de vroege jeugd, wanneer het voorbije leven een verwaarloosde omvang heeft. (1)(2)

Ontslag financieel directeur Sint-Truiden: terecht!

“De in de schoot van de gemeenteraad van Sint-Truiden opgerichte tuchtcommissie heeft de financieel directeur van de stad Sint-Truiden ontslagen met terugwerkende kracht wegens het schenden van verschillende beroepsplichten.

Een meer dan terechte beslissing”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Politiek debat bij ‘Velm Spiegelt’

“Sinds 2011 organiseert ‘Velm Spiegelt’ een aantal activiteiten in een spiegeltent op het Gemeenteplein in Velm.
De ‘hergeboorte’ van een spiegeltent in de deelgemeente Velm (Sint-Truiden).
Een mooi initiatief”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“Zacht waar het kan, hard waar het moet”

Dat was de leidraad van de tussenkomst van gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove namens VOORUIT tijdens de gemeenteraad in Sint-Truiden op maandag 28 augustus 2023.
De aanleiding: de recente gebeurtenissen aan het station. Het is ook de titel van zijn eerste boek dat hij schreef rond veiligheid. (1)

Domein Speelhof: het vervolg, hopelijk…

Op maandag 28 augustus 2023 heeft de gemeenteraad van Sint-Truiden de tweede fase van de restauratie en de herbestemming van Speelhof gegund.
Het gaat om de restauratie van het herenhuis met orangerie en bijgebouwen.
Kostprijs: 3 569 356, 32 euro, inclusief 21% Belasting op de Toegevoegde Waarde (BTW).

Drinkwater is een kostbaar goed

"Iedereen blijft ervan uitgaan dat ons drinkwater onaantastbaar is, maar dat is niet zo", zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. "Er is geen reden tot paniek, maar toch.

Ik steun de oproep van de Bond Beter Leefmilieu (BBL) dat het nieuwe pesticidenplan dat Vlaanderen na de zomer moet opstellen prioritair onze drinkwaterbronnen moet beschermen.
Recente metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en De Watergroep wijzen op bepaalde plaatsen op de hoge aanwezigheid van actieve stoffen uit pesticiden. (1) 

Belgische 65-plussers behoren tot eenzaamste in Europa

“Dat blijkt uit nieuw onderzoek binnen Europa (28 landen) en Israël”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “En eenzaamheid schaadt de gezondheid, fysiek en mentaal, dat wordt ook nog eens bevestigd.

Werk voor de maatschappij en de politiek.
De politiek moet een kader creëren, maar kan dat niet alleen oplossen.

Tags:

Het hoogste

Het hoogste bereikt te hebben volstaat niet als er bovendien de mogelijkheid bestaat dat te doen op een onnavolgbaar grootse wijze

Tweede petanquetoernooi Ludwig Vandenhove

Op zaterdag 2 september 2023 vanaf 10 uur wordt het tweede petanquetoernooi Ludwig Vandenhove georganiseerd.
Locatie: Erberstraat 25 in Aalst (Sint-Truiden).

Financiële lijken blijven in Sint-Truiden uit de kast vallen

“VOORUIT heeft er ettelijke malen voor gewaarschuwd en nu krijgen we spijtig genoeg weer gelijk”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
“De cd&v-N-VA-Open Vld-meerderheid heeft de inkomsten over de mogelijke verkoop van eigendommen serieus overschat.

Het maakt de financiële toestand van de stad Sint-Truiden nog dramatischer.”

Hieronder vindt u het persbericht.

Verplichte gemeenschapsdienst: geen succes

“Gelukkig”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Minder dan één op de drie Vlaamse gemeenten zal langdurig werklozen twee dagen per week verplichten om bepaalde jobs uit te voeren. (1)

Waarover gaat het?
Langdurige werklozen zouden gedurende maximaal 64 uren per week ‘relevante taken’ krijgen in de gemeente tegen een vergoeding van 1,30 euro boven de werkloosheidsuitkering.
Als de werkzoekende zonder geldige reden weigert, riskeert zij of hij een tijdelijke of definitieve uitsluiting van de uitkering.

Pagina's