Biografie

Naam: Vandenhove
Voornamen: Ludwig - Antoine - Joseph - Ghislain
Adres: Kommanderijstraat 3
3800 Sint-Truiden

Telefoon: 011-68 78 04
Geboortedatum en -plaats: 10 december 1959 te Sint-Truiden
Gehuwd met Sonja Schreurs - geen kinderen

Diploma's

 • secundair onderwijs aan het Koninklijk Atheneum te Sint-Truiden - economische wetenschappen - 1977
 • licentiaat handels- en bestuurswetenschappen Economische Hogeschool Limburg (EHL), inmiddels Universiteit Hasselt, thesis ‘Thuisgezondheidszorg versus ziekenhuisopname. Een kosten-batenanalyse.’

Beroepsloopbaan

 • 1981: stagiair bij het ministerie van Economische Zaken - Dienst van de index
 • 1982-1989: diverse functies binnen de SP-Limburg, waaronder:
  • secretaris Commissie Vorming
  • adjunct-federaal SP-secretaris Hasselt - Sint-Truiden
  • gewestelijk secretaris CSC-VORMINGSWERK Hasselt - Sint-Truiden, nu V.Z.W. Curieus
  • oprichter en secretaris Studiecentrum Willy Claes
  • mede-initiatiefnemer en verantwoordelijke voor het project ‘KIEZEN voor KUNST’.
   Het betreft hier een project, ontstaan in Limburg, maar inmiddels uitgegroeid tot een Vlaams initiatief, waarbij niet-professionele kunstenaars de kans krijgen om met hun werken naar buiten te treden.
 • 1989-1994: actief in de Limburgse reconversie met als voornaamste functies:
  • adjunct-coördinator Permanente Werkgroep Limburg (PWL)
  • afgevaardigd-beheerder Sociale Investeringsmaatschappij voor Limburg (SIM)
 • van 31 juli 1990 tot 23 januari 2003: voorzitter van de Raad van Advies van ‘De Lijn’ Limburg
 • 1994: directeur Studiecentrum Willy Claes
 • 1995: adviseur bij Vlaams minister Leo Peeters, bevoegd voor arbeid en tewerkstelling
 • 1995-1999: adviseur bij Vlaams minister Eddy Baldewijns en vervolgens bij minister Steve Stevaert, bevoegd voor vervoer, verkeer en ruimtelijke ordening
 • van maart 1997 tot december 1999: directeur Studiecentrum Willy Claes
 • tot december 1999: docent ‘Socio-politieke analyse van België’ - Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen Brussel
 • vanaf 1 september 2007 tot december 2009: leraar aan het Koninklijk Atheneum Campus Tichelrij in Sint-Truiden, in het kader van het vak politieke en sociaal-economische actualiteit.

Politieke functies

 • 1988-1994: gemeenteraadslid - fractieleider
 • van 1 januari 1995 tot 3 december 2012: burgemeester stad Sint-Truiden
 • ambtshalve lid van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW)
 • ambtshalve lid van alle Sint-Truidense adviesraden
 • van 2 december 1999 tot 18 mei 2003: federaal volksvertegenwoordiger
  • plaatsvervangend lid van de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt
  • plaatsvervangend lid van de commissie voor de Financiën en de Begroting
  • effectief lid van de bijzondere commissie belast met de Parlementaire Begeleiding van het Vast Comité van Toezicht op de Politiediensten
 • vanaf 5 juni 2003 tot 2 mei 2007: senator
  • voorzitter van de commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
  • lid van de commissie belast met de begeleiding van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Vast Comité I)
  • plaatsvervangend lid van de commissie voor de Justitie
  • plaatsvervangend lid van de parlementaire overlegcommissie
  • plaatsvervangend lid van de commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
  • ondervoorzitter van de werkgroep Ruimtevaart (Financiën en Economische Aangelegenheden)
 • 2003-2004: lid van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad
 • vanaf 6 augustus 2003: lid van de Adviesraad van Burgemeesters (Federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken)
 • van 11 oktober 2003 tot 20 oktober 2007:
  • lid van het SP.a-partijbureau
  • lid van VZW Organisatie Socialistische Partij (OSP)
 • lid van provinciaal bestuur SP.a-Limburg tot 6 mei 2010
 • lid bestuur SP.a-Sint-Truiden
 • vanaf 17 januari 2001: voorzitter politiecollege en politieraad van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken
 • vanaf 7 juni 2007: lid van het directiecomité en de raad van bestuur van de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG)
 • vanaf 28 juni 2007 tot 6 mei 2010: federaal volksvertegenwoordiger
  • voorzitter van de commissie voor de Landsverdediging
  • vast lid van de commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt
  • lid van de bijzondere commissie belast met de Parlementaire Begeleiding van het Vast Comité van Toezicht op de Politiediensten
  • vast lid commissie belast met de opvolging van de buitenlandse zendingen
  • plaatsvervangend lid van de commissie voor de Justitie
  • plaatsvervangend lid van de commissie voor de Financiën en de Begroting
  • plaatsvervangend lid van de commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke Hernieuwing.
  • lid van de commissie van de voorzitters
 • lid van adviesgroep burgemeesters N.V. Aquafin (tot mei 2008)
 • gemeentelijke vertegenwoordiger in algemene vergadering van het Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Limburg (ERSV)
 • lid van de Belgacom Adviesraad Vlaanderen
 • oprichter en lid van het formeel comité Burgerlijke Militaire Samenwerking (BMS) Sint-Truiden
 • lid Gemeentelijke Holding nv
 • lid vzw DAGG (Dienst Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg vzw)
 • lid Limburgse Federatie Politiek Vormingswerk vzw
 • voorzitter van vzw Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in de Steden (24 juni 2010)
 • lid van het begeleidingscomité (opgericht door de Algemene Directie Veiligheid en Preventie) van het wetenschappelijk onderzoek ‘Kwalitatieve analyse van cameratoezicht in openbare ruimtes” (eerste samenkomst 26-01-2010, daarna nog 2 keer)
 • lid van het naleescomité van de gids Camera consult over cameratoezicht in de publieke ruimte (Algemene Directie Veiligheid en Preventie)
 • vanaf 28 mei 2011: voorzitter van B Plus
 • sinds 3 december 2012: gedeputeerde provincie Limburg

Hobbies

 • actief voetbalspeler bij VK Grammenrode, een club, die actief is in het bedrijfssportvoetbal
 • actief in en verantwoordelijke voor het Belgisch (Vlaams) voetbalelftal voor burgemeesters
 • actief in het verenigingsleven, onder andere SP.a-Sint-Truiden, vzw Curieus, vzw  Sint-Joriskapel, voorzitter Vriendenkring Koninklijk Atheneum Sint-Truiden, vzw KunstGroen etc.