Algemeen

Wat is belangrijker dan gezonde lucht?

Onder impuls van vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (VOORUIT) zal de federale regering, in overleg met de betrokken sectoren, een globaal ventilatieplan uitwerken. Of hoe COVID-19 leidt tot een algemene, positieve maatregel voor de volksgezondheid. (1)

Geen fusie tussen Nieuwerkerken en Sint-Truiden

“Neen, als het van VOORUIT en mijzelf afhangt, komt er geen fusie tussen Nieuwerkerken en Sint-Truiden”, zegt gemeenteraadslid en oud burgemeester van Sint-Truiden Ludwig Vandenhove.

“Een CD&V-schepen in Nieuwerkerken vond het blijkbaar nodig om hier afgelopen vrijdag 1 april 2022 een 1 aprilgrap rond te moeten lanceren.
Zegt het spreekwoord niet “waar rook is, is vuur”?

VOORUIT Limburg voert actie tegen prijsstijging tickets De Lijn

VOORUIT Limburg voerde op vrijdag 1 april 2022 actie tegen de prijsverhoging van de tickets van De Lijn aan het Kolonel Dusartplein in Hasselt. Waren onder andere van de partij:
Funda Oru, nationaal ondervoorzitter, Els Robeyns, Vlaams Parlementslid en burgemeester Wellen, Ludwig Vandenhove, Vlaams Parlementslid en een aantal vakbondsleden van de Algemene Centrale van de Openbare Diensten (ACOD) Limburg.

“Onbegrijpelijk”, zegt Ludwig Vandenhove.
Op een ogenblik dat de prijzen van allerlei brandstoffen enorm de hoogte ingaan en de federale overheid toelagen voorziet, slaagt de Vlaamse regering erin de tarieven van De Lijn te verhogen. Klimaatvriendelijk vervoer, waarbij het individueel beroep doen op fossiele brandstoffen daalt, wordt zo nog meer uit de markt geprezen.
De wereld op zijn kop!

Oekraïne en de gevolgen voor de landbouw: het vervolg

Binnen de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid vond op woensdag 30 maart 2022 opnieuw een bespreking plaats over de oorlog in Oekraïne en de gevolgen voor de Vlaamse landbouwsector.

“De bedoeling is dat deze situatie regelmatig zal besproken en geëvalueerd worden in deze Commissie”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Nieuwsbrief nr. 130

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

Tags:

Definitief verbod op elektronische halsbanden bij honden

Tijdens de plenaire vergadering van het Vlaams parlement van woensdag 30 maart 2022 werd unaniem het verbod op het gebruik en de verkoop van elektronische halsbanden goedgekeurd. (1)

Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove deed een korte stemverklaring namens VOORUIT.

Grensoverschrijdend gedrag in de sport

Grensoverschrijdend gedrag is een probleem in onze maatschappij, ook binnen de sport.
Het Vlaams Sporttribunaal (VST) is sedert een jaar, naast dopinggebruik, bevoegd voor dat grensoverschrijdend bedrag.

Ik wil de actuele cijfers wel eens kennen, die de VST ondertussen heeft verzameld”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Vandaar dat ik een schriftelijke vraag stelde aan Vlaams minister Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts (N-VA).”

Waarom geen compensatie voor het teveel aan huisvuilzakken?

Er zijn heel wat Limburgse gemeenten, die hun inwoners compenseren voor het teveel aan gekochte huisvuilzakken via het zogeheten LimbU-systeem.
Waarom doet de stad Sint-Truiden dat niet en stapt ze niet in dit LimbU-systeem?

“Als VOORUIT hebben we hierover een bijkomend punt ingediend voor de gemeenteraadszitting van maandag 28 maart 2022 bij monde van collega-gemeenteraadslid Eddy El Herbouti”, zegt Ludwig Vandenhove.

Organisatie opvang oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne

Voor de gemeenteraad van maandag 28 maart 2022 had VOORUIT, samen met Groen en CD&V (?)-raadslid Carl Nijssens, een bijkomend punt geagendeerd met betrekking tot de globale organisatie van de opvang van oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne in Sint-Truiden.

“Ik maak mij zorgen over droneport”

“Ja, ik maak mij zorgen over droneport op de voormalige militaire basis in Brustem (Sint-Truiden)”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“Droneport is één van de incubatoren van de Limburgse  Reconversie Maatschappij (LRM).

De financiële cijfers, zowel de omzet als de bezettingscijfers, als de stijgende verliezen zien er allesbehalve goed uit.

Het is dringend tijd dat er iets gebeurt.

Pagina's

Abonneren op RSS - Algemeen