Algemeen

Ludwig Vandenhove in Tijdschrift van het Vlaams Instituut voor de Bijzondere Veldwachter

“Ik ben nog al bekommerd over de dubbelzinnige manier waarop met Bijzondere Veldwachters en vooral met hun statuut wordt omgegaan”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Nochtans kunnen Bijzondere Veldwachters een bijzondere rol spelen in het vrijwaren van de OPEN ruimte en zorgen voor de handhaving van de er geldende regels, wetten en decreten.
Het is nodig dat er werk gemaakt wordt van een ernstig statuut voor deze personen en dat de federale overheid en Vlaanderen hierin eindelijk tot een eensluidend standpunt zouden komen.

Verontreinigingen grondig aanpakken

"Elke verontreiniging van beken en waterwegen moet grondig aangepakt worden en er moet naar de echte verantwoordelijk(en) gezocht worden", zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

"Zo werd er begin maart 2021 nog een ernstige watervervuiling vastgesteld op de Laambeek, de Mangelbeek en de Demer in Lummen, nabij het Schulensmeer.
Hetzelfde probleem duikt er regelmatig op.

Geen mobiel recyclagepark in Sint-Truiden

“Collega gemeenteraadslid Filip Moers heeft namens de VOORUIT-fractie tijdens de gemeenteraad van maandag 31 mei 2021  voorgesteld om in Sint-Truiden een mobiel recyclagepark in te richten”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove. “Maar het voorstel werd weer afgeschoten door de CD&V-Open Vld-N-VA-meerderheid.

Psychische problemen bij ouderen

“Psychische problemen nemen over het algemeen toe bij de bevolking, maar bij ouderen in het bijzonder”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

De Vlaamse overheid moet er meer aandacht voor hebben en er meer financiële middelen voor uittrekken.

Ik stelde een schriftelijke vraag naar de intenties van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding Wouter Beke.”

Hieronder vindt u de schriftelijke vraag van Ludwig Vandenhove en het antwoord van de minister.

Bomen… en bomen

“We hebben meer bomen nodig.
Voor onze eigen gezondheid, voor een groene omgeving, om het probleem van de CO2 aan te pakken”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Ik juich het plan van Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir toe om tegen 2024 4 000 hectaren nieuwe bomen aan te planten.

Privacy is altijd belangrijk, binnen en buiten COVID-19 tijden

De Gegevensbeschermingsautoriteit heeft een aantal bemerkingen gemaakt ten opzichte van de Vlaamse regering met betrekking tot de regels van de privacy en de wetgeving ter zake, die moeten gerespecteerd worden.

Bijkomend punt al ‘opgelost’ voor gemeenteraad

VOORUIT Sint-Truiden heeft voor de gemeenteraad van maandag 31 mei 2021 een bijkomend punt ingediend over
de toestand van de beukenboom op het binnenplein van de Ursulinen.

Nieuwsbrief nr. 87

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

Tags:

Internetverkoop: echt debat nodig, ook in Sint-Truiden

Met affiches rond Bol.com op de reclamezuilen van JC Decaux is de toenemende internetverkoop de voorbije dagen sterk in het nieuws geweest in Sint-Truiden. (1)
Uiteindelijk gaat het om een fait divers, maar de internetverkoop op zich is dat niet.

Ludwig Vandenhove in nieuwsbrief vzw VILT

Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove staat in de nieuwsbrief van donderdag 29 april 2021 van de vzw Vlaams infocentrum land- en tuinbouw.

Ludwig Vandenhove komt aan bod in de bijdrage ‘Ruim 83% van landbouwvacatures ingevuld tijdens Corona’.

Hieronder vindt u het artikel.

Pagina's

Abonneren op RSS - Algemeen