Algemeen

Hazenpopulatie: opletten

Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove stelde een schriftelijke vraag over de evolutie van de  hazenpopulatie in Vlaanderen en per provincie.

Voor heel Vlaanderen neemt de hazenpopulatie toe over een periode van 10 jaar (van 43 245 tot 52 262). Maar de cijfers verschillen sterk van provincie tot provincie. Zo nemen de cijfers in verhouding het sterkst af in Limburg (in 10 jaar van 3 267 tot 2 411), terwijl er in West-Vlaanderen precies een sterke stijging waar te nemen is over dezelfde periode (van 17 773 tot 29 362)”, zegt Ludwig Vandenhove.

Stop de privatisering van de verzorgings- en welzijnssector!

De N-VA-CD&V-Open Vld-meerderheid in Vlaanderen wil via een decreet de publieke verzorgingsinstellingen en welzijnsverenigingen (deels) privatiseren en commercialiseren.

Tot nu toe heeft hierover in het Vlaams parlement nog geen ernstig politiek debat plaatsgehad, laat staan een deftig maatschappelijk debat”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Ik steun het gemeenschappelijk vakbondsfront in hun eis om dit belangrijk decreet niet zomaar te laten passeren.
Teken hieronder.”

Private initiatieven qua opvang van dieren: aan de regels houden

“Er zijn blijkbaar heel wat initiatieven qua opvang van dieren, die niet officieel aangemeld zijn bij de administratie van Dierenwelzijn en/of die geen ondernemingsnummer hebben”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “De meeste betrokkenen zijn ongetwijfeld van goede wil, maar de overheid moet er toch op toezien dat de (huis)dieren bijgehouden worden volgens de principes van de dierenwelzijnswetgeving.

Mobiele slachtinstallaties

“Dieren zien veel af door het transport naar slachthuizen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Mobiele slachtinstallaties zouden daar veel kunnen aan verhelpen.

Maar in Vlaanderen staan we daar helemaal nog niet ver in.
Verder onderzoek en een mentaliteitsverandering kunnen bijdragen
aan meer mobiele slachtinstallaties.
Het zou goed zijn voor het dierenwelzijn.

Ludwig Vandenhove in nieuwsbrief vzw VILT

Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove staat in de nieuwsbrief van de  vzw Vlaams infocentrum land- en tuinbouw met een bijdrage over de verstrenging van de afstandsregels voor pluimveestallen. (1)

Hieronder vindt u het artikel.

 

Terugkomen op afspraken

“Dat is wat het stadsbestuur van Sint-Truiden weer doet.
Nu in verband met het gratis naar het containerpark mogen brengen van grofvuil”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Mestfraude streng aanpakken!

Enkele weken geleden zijn er grote politieacties geweest bij mestverwerkingsbedrijven in het kader van een onderzoek naar mogelijke mestfraude.

“Het onderzoek gaat onder andere over de export van grote niet-geregistreerde hoeveelheden mest, het eventueel manipuleren van analyse -resultaten van stalen van mest en het niet aangeven van afvalstromen”, aldus Ludwig Vandenhove.

Vlaanderen kampt met een ernstig mestoverschot.
Deze wanpraktijken zetten nog meer druk op de natuur en dragen sterk bij aan de dalende waterkwaliteit in landbouwgebied
.

Graven van oud-strijders verdienen bijzondere aandacht in gemeenten

Dat zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“In mijn periode als burgemeester van Sint-Truiden heb ik in het beleid steeds heel wat aandacht geschonken aan herinneringseducatie en aan de oud-strijders”, aldus Ludwig Vandenhove.
Wij moeten vooral de jongere generatie blijven wijzen op de gruwelijkheden van beide wereldoorlogen hier bij ons en op  de talrijke plaatsen in de wereld waar dat oorlogsgeweld spijtig genoeg nog steeds zeer actueel is.

Werken Schulensmeer vorderen goed

Ik ben de voorbije weken enkele keren gaan wandelen aan het Schulensmeer om mij te kunnen vergewissen in welke mate de werken in het kader van Life Delta vorderen.

Enkele weken geleden, op vrijdag 26 februari 2021, ben ik gaan wandelen met onder andere Piet Rymen, voorzitter van de vzw Vrienden van het Schulensbroek.
Op vrijdag 19 maart 2021 ging ik op stap met Jos Eykens, voorzitter van de vzw Verenigde Vissers Schulensmeer
”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Politiezone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken: samenwerken, niet fusioneren!

De eventuele fusie van de politiezone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken is deze week weer actueel geworden met de aangekondigde samenwerking tussen de politiezones Tongeren-Herstappe en het kanton Borgloon. (1) De fusie van de politiezones Zuid-Limburg is nochtans geen goed idee.

Fusies, of het nu over gemeenten of politiezones gaat, zijn politiek nooit neutraal. Bovendien gaat het vaak over een aantal personen, die ze zien passen in hun eigen ambities.

Pagina's

Abonneren op RSS - Algemeen