Algemeen

Tweede studiedag ‘Senioren en Politiek’ achter de rug

Op vrijdag 5 mei 2023 vond de tweede studiedag ‘Senioren en Politiek’ plaats in het historische Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV)-gebouw in Gent, Vrijdagmarkt 9.

“De organisatie van deze studiedagen is in handen van S-Plus, ABVV-Senioren en VOORUIT. Of een mooie samenwerking tussen mutualiteit, vakbond en partij”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
Het thema was deze keer ‘Participatie’.

Blij (nog) eens in dit historisch gebouw van Gent aanwezig te kunnen zijn.
Het is de bevestiging van de rijke geschiedenis van de Socialistische Beweging in Gent.

Nieuwsbrief nr. 187

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

Tags:

2 miljard euro voor de eerste levensjaren

“Dat is wat wij als VOORUIT bijkomend willen investeren in kinderen.
Een ambitieus, maar realistisch plan”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Situaties, zoals lege brooddozen, onbetaalde schoolfacturen en taalachterstand, kortom kinderarmoede, moeten echt aangepakt worden.
Gelijke kansen voor elk kind, daar komt het op aan. (1)(2)(3)

Geloofsovertuigingen verplichten om reserves aan te wenden

“Tot nu toe is het zo dat gemeenten en/of provincies eredienstbesturen niet kunnen verplichten om reserves aan te spreken voor investeringen in een eredienstgebouw. Deze regeling geldt evenzeer als die reserves opgebouwd zijn via eerder toegestane gemeentelijke of provinciale toelagen”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Nieuwsbrief nr. 186

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

 

 

 

 

 

Tags:

Is er iets ongeoorloofd gebeurd bij Trupark of niet?

“Zijn er nu ongeoorloofde feiten gebeurd bij het autonoom gemeentebedrijf (AGB) TruPark in Sint-Truiden of niet?
Nu weten de bevolking en zelfs de gemeenteraadsleden het na twee maanden nog altijd niet”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

De hulp- en dienstverlening aan gedetineerden

“Het Rekenhof heeft de hulp- en dienstverlening in de Brusselse en Vlaamse gevangenissen onderzocht en geëvalueerd”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Het Rekenhof bekeek de organisatie en de uitvoering van het beleid, beoordeelde de oorzaken van eventuele ondermaatse prestaties en ging na of gedetineerden, die een beroep hebben gedaan op de hulp- en dienstverlening na hun vrijlating beter re-integreren in de samenleving en minder-snel recidiveren.
De volgende domeinen kwamen aan bod: werk, onderwijs, welzijn en gezondheid.

Nationale parken en Landschapsparken moeten er komen

“De Vlaamse regering heeft in het regeerakkoord ingeschreven dat er tegen eind 2023 vier Nationale parken en drie Landschapsparken erkend zullen worden”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Als VOORUIT steunen wij deze beleidsmaatregel.

De realisatie op het terrein loopt echter niet van een leien dakje.
Ondanks het regeerakkoord hebben de Boerenbond (BB) en een aantal gemeentebesturen, waar de cd&v mee in de meerderheid zit, hier, na het stikstofakkoord, een nieuw strijdpunt van gemaakt.

VOORUIT Sint-Truiden krijgt (nog eens) gelijk

“De verenigingen in Zepperen (deelgemeente van Sint-Truiden), die de recente zaal ‘de VeVa’ willen gebruiken, klagen dat er een aantal gebreken zijn, onder andere het ontbreken van een mobiel podium met bijhorende stellages voor decoropbouw. Daarom hebben onder andere de Zepperse Toneelvrienden hun voorstellingen dit jaar in Hoepertingen (Borgloon) moeten laten doorgaan”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Studies bestellen en er niets mee doen

“Dat is één van de ziektes van de overheden in het algemeen en de Vlaamse overheid in het bijzonder”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “En die studies kosten allemaal belastinggeld.

Nemen we nu de studie van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) over landbouw- en natuurgronden, dat in handen is van diverse overheden. (1)
Het ILVO wordt mee gefinancierd vanuit Vlaanderen.

Pagina's

Abonneren op RSS - Algemeen