Algemeen

Nieuwsbrief nr. 108

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

Tags:

Er gebeuren rare dingen in Sint-Truiden…

“ ‘Plots’ wijzigt er iets op Geopunt Vlaanderen, de centrale toegangspoort tot geografische overheidsinformatie, over een gedeelte van het grondgebied van de deelgemeente Duras in Sint-Truiden”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Is het toeval dat dit gebeurd is naar aanleiding van een omgevingsvergunningsaanvraag voor een betoncentrale op diezelfde plaats?
Misschien niet, misschien wel. En wie heeft die wijzigingen aangebracht?

Stalbranden serieus nemen

Stalbranden zijn een probleem, voor de getroffen landbouwers, maar ook voor de dieren.

Op dinsdag 14 september 2021 vond er in Sint-Niklaas andermaal een stalbrand plaats.
Alle 165.000 kooikippen, in drie kippenstallen, kwamen om het leven, uiteraard omdat ze in kooien opgesloten zitten.

Volgens dierenrechtenorganisatie Animal Rights vzw gaat het in 2021 al over de 19de stalbrand.

VOORUIT wil een doorgedreven renovatieplan voor woningen

“Het renovatieritme ligt in Vlaanderen veel te laag.
Enkel via een gecoördineerde en collectieve aanpak kan het Vlaams woningpark klimaatneutraal gemaakt worden”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Nu neemt de Vlaamse regering een aantal beperkte, maar ruim onvoldoende maatregelen qua collectieve renovatie van woningen.”

Met de pachtwet naar een nieuw landbouwmodel

Dat is de titel van een bijdrage van Vlaams VOORUIT volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove op de website van het tijdschrift Samenleving en Politiek (SAMPOL).

Hieronder vindt u het artikel.

Sluipende privatisering, ook bij de gemeentebesturen

“Er is steeds meer sluipende privatisering, ook bij gemeentebesturen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Ik vind dat een gevaarlijke evolutie.

De gemeente Lummen gaat zelfs zover dat zij het omgevingsbeleid, onder andere het adviseren van omgevingsvergunningen, uitbesteed hebben aan een private firma.
De motivatie: onvoldoende eigen geschoold personeel
.

Eindelijk nog eens in Beringen

"We moeten nog voorzichtig zijn omwille van Covid-19, maar stilaan beginnen de activiteiten in de VOORUIT-afdelingen te hernemen", zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

"En voor een politicus, die toch zo graag tussen de mensen en de militanten is, zoals ik, is dat een verademing.
Voor mij blijft de afdelingswerking de basis van de politieke werking.

Europees stabiliteitspact: wat is de houding van Vlaanderen?

Er zijn stemmen, die opgaan om minder strenge begrotingsregels toe te passen vanuit de Europese Unie (EU) voor de diverse lidstaten. Met andere woorden, een soepeler Europees stabiliteitspact. Zo zouden bijvoorbeeld belangrijke investeringen, bepaalde relancemaatregelen en/of uitgaven voor klimaatmaatregelen buiten de begroting kunnen gehouden worden.

Werelddag van het verzet tegen Armoede

17 oktober is de jaarlijkse ‘Werelddag van het verzet tegen Armoede’.

Armoede is een probleem waar dagelijks moet aan gewerkt worden”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“We zijn in Vlaanderen welvarend en rijk genoeg opdat niemand echt armoede zou moeten lijden.
Een betere herverdeling en meer solidariteit, daar komt het op aan.”

 

Jeugddelinquentierecht: jongeren niet enkel opsluiten

In de vergadering van de verenigde commissies voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie en voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding van het Vlaams parlement was er op dinsdag 12 oktober 2021 een bespreking en een stemming over een door het Grondwettelijk Hof vernietigde artikel uit het decreet jeugddelinquentierecht.

Het Hof vond de invulling van de uitzonderlijke omstandigheden van de sanctie onvoldoende en onvoorspelbaar voor de langdurig gesloten begeleiding van voor minderjarigen tussen 12 en 16 jaar.

Pagina's

Abonneren op RSS - Algemeen