Algemeen

Nog teveel inbreuken tegen dierenwelzijn in en rond slachthuizen

Er gebeuren nog steeds heel wat inbreuken tegen het dierenwelzijn in en bij het vervoer van dieren naar de slachthuizen. En in feite is elke overtreding er één teveel.

Die cijfers moeten naar beneden”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
De oplossing: meer controles, strenge(re) straffen en meer gebruik maken van mobiele slachtinstallaties.

Oude fruitrassen in het Triamantpark

Op woensdag 6 april 2022 vond in het park van het woonzorgcentrum Triamant Haspengouw in Velm (deelgemeente Sint-Truiden) de officiële inhuldiging plaats van een nieuwe hoogstamboomgaard van oude fruitrassen.

Een mooi initiatief”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
De boomgaard bestaat uit een 35-tal noten-en andere fruitbomen, omgeven met struikengordels.

Voorstel van decreet om achterpoort erfbelastingen te ontwijken sluiten

VOORUIT-Vlaamse volksvertegenwoordigers Hannelore Goeman en Ludwig Vandenhove hebben een voorstel van decreet ingediend om de achterpoort te sluiten om erfbelastingen te ontwijken.

“Voor gewone personen en gezinnen loopt de erfbelasting op onroerende goederen op tot 27%.
Wie een familiale vennootschap erft, komt er met een gunsttarief van 3% van af”, aldus Ludwig Vandenhove.

Limburgse sociale huisvestingsmaatschappij Atelier W20: slecht begin!

Vanaf zondag 1 januari 2023 fuseren de Limburgse sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren tot één grote woonmaatschappij.
Atelier W20 is de werktitel.
Dat is een gevolg van de beslissing van de Vlaamse regering om te snoeien in het aantal instellingen, die zich bezighouden met sociale woningen.

Stroperij in Vlaanderen (nog) te hoog

“Na een artikel in MENS&VOGEL, het driemaandelijks tijdschrift/ledenblad van Vogelbescherming Vlaanderen vzw (1), heb ik de actuele cijfers qua stroperij in Vlaanderen via een schriftelijke vraag opgevraagd bij Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir (N-VA)“, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

De cijfers blijven opvallend hoog.

Stroperij is al een oud fenomeen.
Zou het niet altijd bestaan hebben in Vlaanderen?

Strafklacht tegen álle callcenters

“Ik steun het voorstel van VOORUIT collega-Vlaams volksvertegenwoordiger Freya Van den Bossche om een strafklacht neer te leggen tegen álle callcenters, die ingeschakeld zijn bij de contactopsporing in het kader van Covid19” (1), zegt Ludwig Vandenhove.

Ongehoord dat personen en/of bedrijven misbruik zouden maken van een grote gezondheidscrisis, waarbij net van iedereen gevraagd wordt solidair te zijn, om te frauderen.
Indien dat zo zou zijn, kunnen de straffen niet zwaar genoeg zijn
.

Wat is belangrijker dan gezonde lucht?

Onder impuls van vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (VOORUIT) zal de federale regering, in overleg met de betrokken sectoren, een globaal ventilatieplan uitwerken. Of hoe COVID-19 leidt tot een algemene, positieve maatregel voor de volksgezondheid. (1)

Geen fusie tussen Nieuwerkerken en Sint-Truiden

“Neen, als het van VOORUIT en mijzelf afhangt, komt er geen fusie tussen Nieuwerkerken en Sint-Truiden”, zegt gemeenteraadslid en oud burgemeester van Sint-Truiden Ludwig Vandenhove.

“Een CD&V-schepen in Nieuwerkerken vond het blijkbaar nodig om hier afgelopen vrijdag 1 april 2022 een 1 aprilgrap rond te moeten lanceren.
Zegt het spreekwoord niet “waar rook is, is vuur”?

VOORUIT Limburg voert actie tegen prijsstijging tickets De Lijn

VOORUIT Limburg voerde op vrijdag 1 april 2022 actie tegen de prijsverhoging van de tickets van De Lijn aan het Kolonel Dusartplein in Hasselt. Waren onder andere van de partij:
Funda Oru, nationaal ondervoorzitter, Els Robeyns, Vlaams Parlementslid en burgemeester Wellen, Ludwig Vandenhove, Vlaams Parlementslid en een aantal vakbondsleden van de Algemene Centrale van de Openbare Diensten (ACOD) Limburg.

“Onbegrijpelijk”, zegt Ludwig Vandenhove.
Op een ogenblik dat de prijzen van allerlei brandstoffen enorm de hoogte ingaan en de federale overheid toelagen voorziet, slaagt de Vlaamse regering erin de tarieven van De Lijn te verhogen. Klimaatvriendelijk vervoer, waarbij het individueel beroep doen op fossiele brandstoffen daalt, wordt zo nog meer uit de markt geprezen.
De wereld op zijn kop!

Oekraïne en de gevolgen voor de landbouw: het vervolg

Binnen de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid vond op woensdag 30 maart 2022 opnieuw een bespreking plaats over de oorlog in Oekraïne en de gevolgen voor de Vlaamse landbouwsector.

“De bedoeling is dat deze situatie regelmatig zal besproken en geëvalueerd worden in deze Commissie”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Pagina's

Abonneren op RSS - Algemeen