Welkom

Nieuwsbrief nr. 242

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags:

Gezond eten (op school)

“Elk kind verdient minimum één gezonde maaltijd per dag”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Dat is één van onze programmapunten voor de Vlaamse verkiezingen van zondag 9 juni 2024. 

Fietspaden langs gemeentewegen: maak het de gemeenten niet te moeilijk

“Fietspaden zijn belangrijk voor de verkeersveiligheid en om (nog) meer mensen aan het fietsen te krijgen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Maar dan moet Vlaanderen het administratief en organisatorisch niet te moeilijk maken voor de gemeenten. Dat geldt onder andere voor de rooilijnplannen.

Moet er voor elke verbreding van een gemeenteweg, bijvoorbeeld voor een nieuw fietspad, een nieuw rooilijnplan opgemaakt worden met een enorme planlast tot gevolg? Of is dat niet nodig.
Dient ter zake het Gemeentewegendecreet aangepast te worden? 

Dienstverlening aan de burger: voldoende zandzakjes graag!

“Ik heb talrijke klachten ontvangen van Sint-Truidense inwoners dat ze in het verlengde Pinsterweekend niet terecht konden in het stadswerkhuis voor zandzakjes tegen de wateroverlast als gevolg van de overvloedige regen”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“Onvoorstelbaar.

Tags:

Vlaamse overheid promoot dolfijnen in Boudewijn Sea Park

“Spijtig dat de onlangs goedgekeurde dierenwelzijnscodex nog altijd het houden van dolfijnen toelaat in Vlaanderen, in casu in het Boudewijn Sea Park in Sint-Michiels Brugge”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Onder andere hierover heb ik namens VOORUIT een amendement ingediend, maar het is weggestemd door de cd&v-N-VA-Open Vld meerderheid. 

De Sint-Truidense VOORUIT kandidaten voor zondag 9 juni 2024

“De campagne voor de parlementsverkiezingen van zondag 9 juni 2024 loopt volop”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“De VOORUIT-afdeling Sint-Truiden levert vijf kandidaten: Jo Vanrutten (9de plaats Europa), Gert Stas (6de plaats Kamer van Volksvertegenwoordigers), Pritty Kaur (15de plaats Vlaams Parlement), Ludwig Vandenhove (16de plaats, lijstduwer) en Eddy El Herbouti (16de plaats opvolgers).

Sociaal dienstbetoon

Mensen helpen, is één van de redenen waarom ik in de politiek gegaan ben.

Als u vragen hebt rond een bepaald thema of met betrekking tot bepaalde dossiers, aarzel dan niet om mij te contacteren.
U krijgt steeds een eerlijk antwoord.

Ludwig Vandenhove
Kommanderijstaat 3, 3800 Sint-Truiden
Telefoon: 011/68 78 04 l GSM: 0475/44 68 72

Foto: Bob Van Mol, Vooruit