Algemeen

Wat gaan we nog allemaal krijgen?

“Ik heb het over het sponsorcontract tussen Koninklijke Sint-Truiense Voetbal Vereniging (KSTVV) en de stad Sint-Truiden”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“Neen, dat is geen taak voor de stad.
De stad Sint-Truiden-Truiden zou beter doen wat ze moet doen.

Het college van burgemeester en schepenen van Sint-Truiden (cd&v-Open Vld-N-VA) heeft een sponsorcontract afgesloten met KSTVV.
450 000 euro voor 3 jaar in ruil voor het logo van de stad Sint-Truiden op de truitjes van KSTVV.

Waterwinning in Rukkelingen-Loon (Heers): stand van zaken

“Ik blijf dit dossier opvolgen en blijf er parlementaire vragen over stellen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Regelmatig consulteren en informeren de getroffenen mij en ik vind het mijn taak als ‘politieker tussen de mensen’ hen zo goed mogelijk proberen te helpen.

’Animal Rights eist volledige stop veetransporten op hete dagen’

“Ik ben akkoord met Animal Rights vzw”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Blijkbaar werkt er toch niets anders: noch de Europese afspraken, noch het Vlaams hitteprotocol zijn vorige week nageleefd bij de extreme, tropische temperaturen.

Animal Rights vzw heeft de proef op de som genomen.
Dieren werden getransporteerd naar slachthuizen in temperaturen boven de 35 graden. (1)

Nieuwsbrief nr. 146

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

Tags:

S-Plus in Sint-Truiden

“De socialistische seniorenorganisatie S-Plus heeft een bloeiende afdeling in Sint-Truiden”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

De komende maanden staan er weer heel wat activiteiten op het programma.

De waarheid over de belastingopbrengsten op de eroshuizen

Het cd&v-Open Vld-N-VA college van burgemeester en schepenen slaagt er maar niet in nog belastingen te heffen op de eroshuizen op het grondgebied van Sint-Truiden (vooral op de Chaussée de L’Amour in Brustem).

Ze hebben al een aantal keren het originele belastingreglement dat ik als burgemeester in 1996 ingevoerd heb, proberen aan te passen. Maar ze zijn steeds teruggefloten door de hogere overheid”, zegt VOORUIT gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Onvoorstelbaar! Wat een gepruts.

Stad Sint-Truiden moet domein Terbiest WEL kopen

Na een mislukte poging vorig jaar doet GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap opnieuw een oproep om het domein Terbiest in Sint-Truiden publiek te verkopen.

Het cd&v-Open Vld-N-VA laat opnieuw weten via schepen Jelle Engelbosch (N-VA) dat de stad Sint-Truiden geen interesse heeft om het gebied aan te kopen (1).

Spijtig, VOORUIT en ikzelf hebben daar een ander idee over”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
Politiek is vooruitzien en met het toenemend klimaatprobleem - zie de huidige hitte! - is het belangrijk om groene eilanden te behouden en te koesteren. En laat Terbiest nu net zo een groene long zijn.

Meer geld (van de overheid) voor sport?

“Als het van mij afhangt wel, alleszins voor de echte sport, de ‘sport in de breedte’.
Niet voor de professionele sporten, waar miljoenen euro’s in omgaan”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Stad Sint-Truiden moet lokale voedselbanken ondersteunen

“De stad Sint-Truiden moet met alle mogelijke middelen de lokale voedselbanken ondersteunen, ook qua huisvesting”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Het is in feite wraakroepend dat er nog voedselbanken moeten bestaan in één van de meest welvarendste regio’s in de wereld, wat Vlaanderen toch is. Maar het is spijtig genoeg de trieste realiteit.
Er is geld en rijkdom genoeg om de armoede uit te schakelen, maar er is de ongelijke verdeling
.

Rune Janssens (nu) op bezoek in het Vlaams parlement

Op woensdag 13 juli 2022 werd ik vergezeld naar en in het Vlaams parlement door Rune Janssens, sinds dit jaar afgestudeerd aan de richting Latijn-Moderne Talen van de Katholieke Centrum Scholen (KCST).

Het is niet de eerste maal dat Rune mij volgt. Ook toen ik gedeputeerde van de provincie Limburg was, is hij al eens bij mij op bezoek geweest.

Pagina's

Abonneren op RSS - Algemeen