Algemeen

Nieuwsbrief nr. 171

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

Tags:

Kind en Taal vzw dan toch gered

“De aanhouder wint”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Het was de derde keer op korte tijd dat ik een mondelinge vraag stelde in het Vlaams parlement met betrekking tot het project van Kind en Taal vzw.

Kind en Taal vzw is een belangrijk project tegen de kansarmoede in Limburg.
Het biedt een mogelijke oplossing voor de taalachterstand van een bepaalde groep kinderen in Limburg, die consequenties kan hebben in hun schoolloopbaan.
Het dossier gaat zowel over onderwijs, als over welzijn.

Het is weer zover: de index

De middenstands- en werkgeversorganisaties maken gebruik van het begin van het nieuwe jaar, onder andere op de talrijke nieuwjaarsrecepties, om weer maar eens uit te halen naar ons uniek systeem van de index in België.

Natuurbeleid in gemeenten: kan niet streng genoeg zijn

Momenteel is er een ontwerpdecreet van de Vlaamse regering in verband met een uniforme regeling voor de vergunningsplicht inzake natuurbeleid in de gemeenten.

Sint-Truidense opiniepeiling: niet betrouwbaar en niet representatief

De lokale nieuwswebsite www.sintruinbegot.be heeft gepeild naar de actuele kiesintenties van de bevolking in Sint-Truiden (percentage stemmen, aantal zetels en wie wordt burgemeester?).

Hieronder de resultaten. (1)

De ene receptie is de andere niet

“Nieuwjaar betekent recepties, zeker voor een politicus tussen de mensen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.  “We waren het niet meer zo gewoon na de coronajaren, maar ook met de nieuwjaarsrecepties willen (gelukkig!) officiële instanties, verenigingen, buurtcomités, etc. en VOORUIT-afdelingen opnieuw aanknopen met die traditie.

Elektronisch toezicht

“Er wordt meer en meer gebruik gemaakt van elektronisch toezicht bij bestraffingen als gevolg van bepaalde, welomschreven misdaden. Zo wordt onder andere de overbevolking in de gevangenissen aangepakt en wordt getracht om de mogelijke negatieve gevolgen van gevangenisstraffen te beperken”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

8ste Open dartstornooi Ludwig Vandenhove

Het volgende dartstornooi Ludwig Vandenhove is gepland.

De dartssport is actueler dan ooit in Vlaanderen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Nieuwsbrief nr. 170

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

Tags:

2022 was andermaal een actief jaar voor mij

“Voor mij was 2022 andermaal een actief jaar”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “En uiteindelijk niet slecht.

In het Vlaams parlement heb ik in 2022 152 initiatieven genomen.
Daarmee sta ik bovenaan binnen de VOORUIT-fractie, die op zich al heel actief is ten opzichte van andere fracties.

Tags:

Pagina's

Abonneren op RSS - Algemeen