Algemeen

Hoe diervriendelijk is de stad Sint-Truiden?

“Niet zo diervriendelijk blijkt uit een recente enquête van dierenrechtenorganisatie Global Action in the Interest of Animals (GAIA)”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

GAIA maakte een rangschikking van de Vlaamse gemeenten op basis van meer dan 60 vragen en 10 speerpunten. Tot die speerpunten behoren onder andere:

Lentefeest S-Plus Sint-Truiden

Ook seniorenvereniging S-Plus Sint-Truiden heeft sedert enkele weken de activiteiten hervat na corona.

“Elke vrijdagmiddag kunnen geïnteresseerden vanaf 13 uur terecht  in volkshuis Curieus, Breendonkstraat 46 om te kienen, te kaarten, wat bij te praten en/of iets te drinken”, zegt S-Plus-bestuurslid Ludwig Vandenhove.

BTW op elektriciteit moet op 6% blijven

“Dat is alleszins het standpunt van VOORUIT”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Elektriciteit en gas zijn basisproducten voor elk gezin. Dus zelfs als de huidige internationale energiecrisis achter de rug is, moet die Belasting op de Toegevoegde Waarde (BTW) op 6% blijven.”

Studiedag ‘Mensenrechten ook voor 60 plus?!’

Op donderdag 17 maart 2022 vond in het Vlaams parlement de studiedag ‘Mensenrechten ook voor 60 plus?!’plaats.
Organisatie: Initiatief Ouderrechtencommissaris (ORC).

Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove, die namens VOORUIT een resolutie heeft ingediend over de oprichting van een Vlaams Ouderenrechtencommissariaat, was één van de deelnemers aan het politieke debat tijdens de studiedag.

Wat gaat het volgende zijn?

“Haalde Jelle Engelbosch voordeel uit aankoop grond of wilde hij enkel helpen?”.

Dat is maar één van de titels uit Het Belang van Limburg van zaterdag 19 en zondag 20 maart 2022.
De krant besteedt niet minder dan drie bladzijden aan schepen Jelle Engelbosch (N-VA) en zijn mogelijke belangenvermenging bij de aankoop van een eigendom in Halmaal (Sint-Truiden).
(1) (2)

Agropolis in Kinrooi

Op vrijdag 18 maart 2022 heeft de Commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van het Vlaams parlement een werkbezoek gebracht aan Agropolis in Kinrooi (Agropolis Park 101).

Agropolis is een incubator en bedrijventerrein voor agrofood en is een onderdeel van de Limburgse Reconversie Maatschappij (LRM).
Het is positief dat LRM tracht om de incubatoren zoveel mogelijk te verspreiden over heel de provincie Limburg.

‘De lichtheid van het mens-zijn?’

Op zondag 13 maart 2022 werd in de Gasthuiskapel in Borgloon (Graethempoort 3 bis) de tentoonstelling ‘De lichtheid van het mens-zijn’ officieel geopend.

“Ik was erbij”, zegt Ludwig Vandenhove.

Het is OORLOG in Oekraïne

Tijdens de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid in het Vlaams parlement op woensdag 16 maart 2022 vond er een debat plaats over de gevolgen voor de landbouwsector van de oorlog in Oekraïne.

Nieuwsbrief VOORUIT Sint-Truiden

De volgende nieuwsbrief van VOORUIT Sint-Truiden is verschenen.

Hieronder vindt u nummer zes.

Nog meer controles en handhaving qua dierenwelzijn

“De situatie is de laatste jaren verbeterd, maar er is nog een hele weg af te leggen”.

Dat zei Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove tijdens de plenaire vergadering van het Vlaams parlement op woensdag 16 maart 2022.

“Deze regering zet in op dierenwelzijn,  dat kunnen we niet ontkennen”, aldus Ludwig Vandenhove.

Pagina's

Abonneren op RSS - Algemeen