Nationaal

Geïnterneerden in Belgische gevangenissen: een toenemend probleem

“Geïnterneerden zijn een toenemend probleem in de Belgische gevangenissen.
Dat gegeven zou eindelijk eens moeten aangepakt worden”, zegt Ludwig Vandenhove.

Niet enkel is de Belgische staat al een aantal keren serieus op de vingers getikt door internationale instanties (het Europees Comité ter Preventie van Foltering en de Raad van Europa), omdat geïnterneerden bij ons gewoon in gevangenissen opgesloten zitten in plaats van in gespecialiseerde psychiatrische instellingen. Maar dat zorgt ook mede voor de overbevolking.

Tags:

Slecht nieuws voor het dierenwelzijn

“Organisaties, die opkomen voor dierenwelzijn, kunnen dierenmishandeling door slachthuizen of broodfokkers niet langer voor de rechter brengen.
Dat is een gevolg van een uitspraak van het Hof van Cassatie(1)”, zegt Ludwig Vandenhove.

Slecht nieuws voor het dierenwelzijn, een serieuze stap achteruit.
Het Hof van Cassatie zegt nu dat dierenrechtenorganisaties niet het recht hebben om tegen een persoon of instelling een klacht in te dienen, omdat ze daar ‘geen persoonlijk belang’ bij hebben. Milieuorganisaties kunnen dat wel. 

Tags:

Staatshervorming of niet?

“Met Bart De Wever (N-VA) als preformateur staat het in de sterren geschreven dat in de gesprekken voor de federale regering een mogelijke nieuwe staatshervorming aan bod zal komen.
Hij kan moeilijk anders met zijn achterban. Maar waar zullen we eindigen?”, aldus Ludwig Vandenhove.

Tags:

Privéjets: allemaal goed en wel, maar…

“Deze week brengt Het Belang van Limburg in een zomerreeks ‘De wereld van de privéjets’.
Fijn om te lezen, maar ik heb er een aantal fundamentele vragen bij”, zegt Ludwig Vandenhove.

“The sky is the limit”, letterlijk en figuurlijk in de fascinerende wereld van de privéjets’ staat elke dag in de aankondiging in de krant. Dat blijkt ook uit de artikels.

Tags:

Scheiding tussen geloof en politiek

“Met het succes van de lijst van Fouad Ahidar - ex-VOORUIT - in Brussel wordt het debat over een echte seculiere staat opnieuw actueler, ook in Vlaanderen(1)”, zegt Ludwig Vandenhove.
“Mijn stelling is en blijft: er moet een strikte scheiding zijn tussen geloof en politiek en die moet in de praktijk goed en permanent bewaakt worden.

Dat dit principe in de Grondwet staat ingeschreven, is voor sommigen blijkbaar niet voldoende.

Tags:

Scheiding der machten: ja, maar…

“De scheiding van de drie machten - wetgevend, uitvoerend en rechterlijk - is de basis van onze democratie”, zegt Ludwig Vandenhove.
“Als democratisch politicus blijf ik die respecteren.

Tags:

Peilingen: voorzichtig(er) mee omgaan

“Mijn visie over opiniepeilingen: ze geven enkel tendensen aan, maar niet meer”, zegt Ludwig Vandenhove.
“De recente parlementsverkiezingen van zondag 9 juni 2024 hebben dat nog maar eens bevestigd.
Ik blijf een koele minnaar.

Op basis van de verwachtingen zou het Vlaams Belang veruit de sterkste partij in Vlaanderen geworden zijn. 
Gelukkig zaten de voorspellingen erlangs. 

Tags:

Enkel de inhoud telt: VOORUIT moet niet (te) snel springen

“Wij vragen als VOORUIT meer tijd om te ‘springen’, om over te gaan tot formele deelname aan de formatiegesprekken op federaal niveau”, zegt Ludwig Vandenhove.
“Voor ons gaat het over de inhoud en niet om eventueel zomaar ministerposten te kunnen verdelen.

Op het vorige regeerakkoord van VIVALDI heeft de Socialistische familie sterk haar stempel kunnen drukken, maar dat waren de Parti Socialiste (PS) en VOORUIT samen.
Ter herinnering: sp.a had toen serieus verloren in Vlaanderen, VOORUIT heeft nu serieus gewonnen.
Nu onderhandelt VOORUIT (voorlopig?) alleen.

Tags:

Stoppen met gratis retourneren webwinkels?

“Ja, de nieuwe Europese Commissie (EC) moet de invoering van zulke regelgeving onderzoeken”, zegt Ludwig Vandenhove.

“Waarom? Om verspilling tegen te gaan, het kan aanleiding geven tot een meer duurzaam en circulair beleid en is goed voor de mobiliteit. Natuurlijk gaat het enigszins in tegen de belangen van de consumenten, maar ook als consument moeten we aandacht hebben en gesensibiliseerd worden voor het toenemend leefmilieu- en klimaatprobleem en de negatieve impact van webwinkels op de lokale middenstand.

Tags:

Onderwijs: allemaal goed en wel

“De Vlaamse 15-jarigen staan aan de wereldtop qua creatief denken op basis van de PISA-resultaten: goed zo.(1)(2) Qua wiskunde, lezen en wetenschappen gaan we daarentegen achteruit.(3)”, zegt Ludwig Vandenhove.

“Werk voor de onderwijswereld en voor de nieuwe Vlaamse regering.
Puzzelen hoe de lessenroosters moeten ingevuld worden.
Welke vakken zijn belangrijk en welke zijn minder belangrijk?

Pagina's

Abonneren op RSS - Nationaal