Nationaal

“Port of Limburg”: hoe zit het met de veiligheid?

“Binnenkort opent de zogeheten “Port of Limburg” op de voormalige site van Ford in Genk.
Daar zullen tot 350 000 containers per jaar worden afgeladen”, zegt gemeenschapssenator Ludwig Vandenhove. “Maar hoe zit het met de veiligheid, zeker met de toegenomen drugstrafiek in ons land?

Nog eens in Terzake

“Het was een tijdje geleden dat ik nog eens in Terzake op Eén van de Vlaamse Radio en Televisie (VRT) zat.
Als ouwe rot loop ik er niet meer zo op om nog voor de camera’s te komen, dat laat ik over aan de jongere generatie Socialisten”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. 

Tags:

Automatische Nummer Plaatherkenning (ANPR)-cameraschild federale politie niet waterdicht

“Na de terreuraanslagen van dinsdag 22 maart 2016 besliste de federale regering - terecht - om alle ANPR-data van heel het land te bundelen in een centraal systeem, het zogeheten ANPR-Managed Services (AMS).
Sinds 2020 moesten in principe alle gegevens overgedragen worden op dat systeem. Maar er zijn nog steeds heel wat tekortkomingen”, zegt gemeenschapssenator Ludwig Vandenhove.

Tags:

Meer brandpreventie

"In België zou er meer en permanent aandacht moeten zijn voor brandpreventie", zegt en herhaalt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

"Ik heb daar in mijn periode als burgemeester altijd veel aandacht aan geschonken.
Als senator heb ik als eerste een wetsvoorstel ingediend om rookmelders te verplichten.(1) 

"Dit jaar al dubbel zo veel doden bij woningbranden" titelt De Standaard.(2) Geen goed nieuws dus.
Alleen al in Vlaanderen vielen dit jaar al elf doden tegenover 24 in een heel jaar in 2023.

Vakbonden = Klimaatactivisten = Boerenorganisaties?

“Voor mij wel”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Ik vind dat acties, weliswaar binnen een bepaald kader en binnen bepaalde afspraken en voorwaarden, moeten kunnen in een democratie. Maar dan moeten dezelfde regels gelden voor alle organisaties, zoals klimaatactivisten, vakbonden of andere.

Tags:

'Oude krokodillen'

"De meeste politieke partijen grijpen terug naar 'oude krokodillen' op de lijsten voor de diverse verkiezingen, die dit jaar plaatsvinden.(1) Ik vind dat geen slechte zaak", zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

"Verkiezingen zijn het hoogtepunt van onze democratie. Dan is het ook maar normaal dat alle leeftijdscategorieën er kunnen aan deelnemen.
Verkiezingslijsten moeten bij uitstek een afspiegeling van de samenleving zijn, dat is echte democratie.

Tags:

Meer verantwoordelijkheid bij de voetbalclubs, minder bij de overheid

 “Ik blijf dat zeggen”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“De laatste maanden en weken doen er zich steeds meer incidenten voor in de hoogste afdelingen.(1)

In feite verandert er niets.
Als ik mijn website er op na sla, merk ik geen verschil in mijn lange politieke carrière.
Veel woorden, geen echte daden.

In België blijft het voetbalhooliganisme een probleem.
Vroeger was het nog beperkt tot enkele clubs, nu kan het elk weekend overal gebeuren.
Het wordt erger in plaats van te verminderen.

Tags:

GAS-boetes worden ‘misbruikt’…

“Ik blijf een grote voorstander van Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS)”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Tenminste als ze enkel zouden toegepast worden waarvoor ze ‘uitgevonden zijn’.
Er is bij manier van spreken een wildgroei.

Ik heb deze situatie al enkele keren aangeklaagd in de gemeenteraad van Sint-Truiden.

Oorspronkelijk zijn GAS ingevoerd om inbreuken te beteugelen, die de rechtbanken niet meer wensten te vervolgen wegens teveel werk.
Het ging voornamelijk over sluikstorten of lawaaioverlast. 

Weer afbouw dienstverlening NMBS

“De Nationale Maatschappij van Belgische Spoorwegen (NMBS) gaat de openingsuren van de loketten in de stations nog meer verminderen.(1)(2)
Weer maar eens minder dienstverlening.
Waar eindigt dit?”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Prioriteiten leggen

“De politiek moet prioriteiten leggen, maar dat gebeurt steeds minder, op alle beleidsniveaus.
Blijkbaar is het te moeilijk om neen tegen de burger te zeggen en ondertussen is er te weinig geld voor echt belangrijke dossiers”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Pagina's

Abonneren op RSS - Nationaal