Voorzitter van de gemeenteraad

“Telkens als de gemeenteraadsvoorzitter Bert Stippelmans (cd&v) belet is, mag ik als gemeenteraadslid met de meeste anciënniteit de gemeenteraad van Sint-Truiden voorzitten”, zegt Ludwig Vandenhove.
“Op maandag 22 mei 2023 was het weer zover. Het is zo eens iets anders.

Het is nu de derde maal dat dit gebeurt: de eerste keer met de vaccinatieperikelen van toenmalig burgemeester Veerle Heeren (cd&v) en de mogelijke betrokkenheid van de raadsvoorzitter als cd&v’er en tweemaal tijdens zijn verlof.

Ik probeer dat objectief te doen.
Op dat ogenblik ben je voorzitter van de ganse gemeenteraad en moet je boven het eigen partijbelang kunnen uitstijgen. Bijgevolg mijn ‘rode klak’ afzetten.

De tijden zijn ook op dat vlak veranderd.
Vroeger en tijdens mijn eerste twee legislaturen als burgemeester zat de burgemeester d’office de gemeenteraad voor.
Dan is het decreet gewijzigd en nu kan elk gemeenteraadslid als voorzitter aangeduid worden.
Het is onderdeel van de onderhandelingen bij het vormen van een bestuursmeerderheid na gemeenteraadsverkiezingen.Dus de burgemeester is niet meer ambtshalve voorzitter van de gemeenteraad.
Vlaanderen heeft dat gewijzigd, omdat dat zogezegd meer autonomie en onafhankelijkheid gaf aan de gemeenteraad ten opzichte van het college van burgemeester en schepenen en de bestuursmeerderheid. In de praktijk gaat dat echter helemaal niet op.
Het is zo één van de (vele) wereldvreemde ideeën, die ergens achter één of enkele burelen in Brussel zijn ontstaan. Bovendien kost het meer geld.
Vroeger deed de burgemeester dat gratis - zat in de wedde -, nu krijgt de voorzitter een extra zitpenning (voor alle duidelijkheid ik niet!).

De gemeenteraad is in de loop van de jaren altijd maar minder belangrijk geworden.
De hoofdreden: de mogelijkheid om steeds meer dossiers te delegeren aan het college van burgemeester en schepenen, waardoor de gemeenteraad buitenspel gezet wordt.
Het is niet voor niets dat er steeds meer gemeenteraadsleden ontslag nemen in de loop van een legislatuur. (1)

En dan nog eens de eed mogen afnemen van een nieuw gemeenteraadslid: Isabelle Vranken (Open Vld), die de overleden Roger Clerinx (Open Vld) vervangt.”