Leesvaardigheid en leesniveau Vlaamse kinderen moet omhoog

“Uit het internationaal onderzoek Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) blijkt dat de leesvaardigheid en het leesniveau van Vlaamse tienjarigen het laagste is van heel Europa”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. (1)

Hoe komt dat?
Dat moet veranderen.

Op woensdag 17 mei 2023 vond in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement een actualiteitsdebat plaats rond de resultaten van deze studie en vooral hoe Vlaanderen hiermee moet omgaan en het beter kan doen.

Dat debat ging bijna uitsluitend over het onderwijs en wat er daar moet veranderen om de leesvaardigheid en het leesniveau omhoog te krikken. Logisch misschien, maar dan toch ook weer niet.

Voor mij zijn er drie verantwoordelijken voor deze situatie: de politiek, het onderwijs en de ouders. Maar tijdens het debat ging (het weer) bijna volledig over het onderwijs en veel minder of zelfs niet over de andere factoren.
Onderwijs is belangrijk voor de maatschappij, maar de collega’s - politici, die onderwijs opvolgen in het Vlaams Parlement - hebben vaak het idee dat onderwijs het middelpunt is en dat het daar alleen om draait, een veel te eenzijdige benadering. Bovendien herhalen ze zichzelf ettelijke keren met als gevolg dat onderwijsdebatten altijd heel lang duren. In de lerarenopleiding is het herhalingsprincipe weliswaar belangrijk, maar toch.
Mijn uitspraak dan steeds: “de carrousel is weer vertrokken”.

Wat mij enorm opviel tijdens de zitting was dat er geen aandacht was voor de noodzaak om de algemene leescultuur opnieuw te promoten en te bevorderen in Vlaanderen.
Waar was minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, Digitalisering en Facilitair Management Jan Jambon? Is dit dan ook geen algemeen cultuurprobleem?
Ik vind dat die er moest zijn naast viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts om aan het debat deel te nemen en om vragen te beantwoorden.

Voor mij is een te laag leesniveau en een te lage leesvaardigheid een breder maatschappelijk probleem dan enkel een zaak voor het onderwijs. Wat bijvoorbeeld met de bibliotheken?
Waarom zet Vlaanderen niet meer in op attractieve bibliotheken om de bevolking in het algemeen en jongeren en kinderen in het bijzonder aan te zetten tot lezen?

Blijkbaar is er al vergeten dat de vorige Vlaamse regering met dezelfde samenstelling - N-VA, cd&v en Open Vld - beslist heeft dat gemeenten niet meer langer verplicht zijn om een lokale bibliotheek in te richten.
De beste illustratie van het discontinue beleid van de twee laatste Vlaamse regeringen.”

Hieronder vindt u de tussenkomst van Ludwig Vandenhove tijdens de plenaire vergadering van woensdag 17 mei 2023. (2)

  • Foto: unsplash.com, NeONBRAND.