Rol Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) herbekijken?

“De rol van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) moet misschien eens herbekeken worden naar de volgende gemeentelijke legislatuur toe”, zei Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van woensdag 17 mei 2023.

Hij zei dat naar aanleiding van een tussenkomst van zijn Groen-collega Chris Steenwegen over de afschaffing van Vlaamse subsidies voor de VVSG om lokale besturen te faciliteren op het vlak van voedselstrategieën. (1)

“Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir (N-VA) heeft beslist om deze financiële middelen anders in te zetten en concreter op de sector te richten”, zegt Ludwig Vandenhove.
“Ik heb mij niet gemengd in dit concrete debat, maar ik denk dat het goed zou zijn dat de Vlaamse regering eens globaal zou bekijken hoeveel Vlaams geld er vanuit de diverse bevoegdheden naar de VVSG gaat.
Dit is echt geen goede zaak voor de onafhankelijkheid van de VVSG.
De organisatie moet de belangen van alle kleine, middelgrote en grote gemeenten gelijkmatig behartigen en niet teveel de taal van de Vlaamse regering spreken.
Dat gebeurt nu te vaak, de medewerkers zitten bij manier van spreken op de schoot van de Vlaamse ambtenaren en kabinetsleden. Zo zijn ze mee verantwoordelijk voor de ingewikkeldheid van vele Vlaamse beslissingen en besluiten.”

Hieronder vindt u de tussenkomst van Ludwig Vandenhove. (1)