Resolutie ‘over nieuwe beleidsimpulsen voor assistentiehonden’ unaniem goedgekeurd

“De plenaire vergadering van het Vlaams Parlement heeft op woensdag 17 mei 2023 unaniem de resolutie ‘over nieuwe beleidsimpulsen voor assistentiehonden’ goedgekeurd”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Ik ben medeondertekenaar namens VOORUIT.

Het gebeurt niet zo vaak in het Vlaams parlement dat de oppositie de kans krijgt om resoluties van de meerderheid mee te ondertekenen.
Ik vind dat een spijtige zaak, zeker rond bepaalde dossiers, die bijvoorbeeld een groot gedeelte van de bevolking of zwakkeren treffen. Ook worden resoluties vanuit de oppositie bijna systematisch en onmiddellijk weggestemd door de meerderheid. Bovendien gaat het ‘maar’ om resoluties, ik begrijp niet waarom de N-VA-cd&v-Open Vld-meerderheid daar zoveel ‘spel’ rond maakt.
Het getuigt van een weinig constructieve houding. Nochtans blijkt uit heel wat bevragingen dat de bevolking vindt dat politieke partijen net beter zouden moeten samenwerken.

Hieronder vindt u wat over deze resolutie in de nieuwsbrief van VOORUIT Limburg van zondag 21 mei 2023 staat. (1)
Het is een goede zaak dat deze nieuwsbrief sedert 5 februari 2023 opnieuw om de twee weken naar alle Limburgse VOORUIT-leden wordt gestuurd."