Algemeen

Over peuken en kauwgom

“Afval en allerlei zwerfvuil blijft een groot probleem, ook in steden”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove. “Maar er zijn specifieke vormen, die nog voor extra overlast bezorgen.

Nemen we nu sigarettenpeuken of kauwgom.
Het stadsbestuur van Sint-Truiden zou er goed aan doen om hiervoor een aantal gerichte acties te ondernemen en om ze regelmatig te herhalen.
In mijn periode als burgemeester is dat een aantal keren gebeurd.
Preventie werkt maar bij het regelmatig herhalen ervan.

Wooncrisis oplossen: private sector en overheid samen

Er zijn heel wat personen en gezinnen in Vlaanderen, die geen deftige woning hebben. Nochtans is een degelijke huisvesting een basisrecht.

Nieuwsbrief nr. 123

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

Tags:

Hoe zit het met de Ouderenrechten binnen het Vlaams Mensenrechteninstituut (VMRI)?

De Vlaamse regering zet door met de oprichting van een eigen Vlaams Mensenrechteninstituut (VMRI).

“Als het er dan toch zou komen - ik ben geen voorstander - is het belangrijk dat er eveneens aandacht is voor Ouderenrechten.

Ik stelde er een schriftelijke vraag over aan Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen Bart Somers.”

Hieronder vindt u de schriftelijke vraag van Ludwig Vandenhove en het antwoord van minister Bart Somers.

Landbouw duurzamer maken

Via het nieuwe Europees Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) gaat eveneens het nieuwe plattelandsbeleid met de nieuwe beheersovereenkomsten van start.

De vijfjarige overeenkomsten tussen de Vlaamse overheid en de betrokken landbouwers kunnen krachtige instrumenten zijn om onze landbouw duurzamer te maken”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Gouverneur vernietigt begroting stad Sint-Truiden

Na een klacht van VOORUIT heeft gouverneur Jos Lantmeeters de aanpassing van de meerjarenplanning van de stad Sint-Truiden vernietigd. (1)

“Enerzijds is er de overschatting van inkomsten, omdat er voor 16 miljoen euro ingeschreven wordt voor de verkoop van stadseigendommen, maar nergens is terug te vinden hoe de stad aan die inkomsten geraakt. Kortom, gebrek aan transparantie.
Anderzijds zijn de belastingen te hoog ingeschat voor om en bij de 1 miljoen euro”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Activiteiten beginnen te hernemen

“Nu de Coronacrisis steeds meer onder controle geraakt, beginnen stilaan bepaalde initiatieven te hernemen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Vandaar deze extra editie van mijn nieuwsbrief.

 

 

Tags:

Herk-De-Stad blijft alleen achter…

“Dat is de conclusie na mijn interpellatie op dinsdag 8 februari 2022 aan minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, Digitalisering en Facilitair Management Jan Jambon in de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie van dinsdag 8 februari 2022“, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Verhoogde inflatie is meevaller voor de Vlaamse begroting

Dat is de leidraad van het advies dat de Sociaal -Economische Raad van Vlaanderen (SERV) geformuleerd heeft over de Vlaamse begroting voor 2022. (1) (2)
Voor de burgers zijn de forse prijsstijgingen een groot probleem, voor de Vlaamse regering eerder een meevaller.

Tijdens de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie van het Vlaams parlement op dinsdag 1 februari 2022 werd het SERV-advies besproken.
Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove voerde het woord namens de VOORUIT-fractie
.

Ludwig Vandenhove:

Wat is dat toch met die bejaardensector?

‘Alleen, vastgebonden in de zetel en besmet met corona’ (1): zorginstelling wordt gesloten door de Federale Gerechtelijke Politie (FGP).
‘Klachten tegen duurste rusthuis van Limburg’ (2).

Het zijn maar twee titels uit de media van de voorbije dagen”, zegt  Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
Is het toeval dat het over commerciële instellingen in de bejaardensector gaat? Neen, wat mij betreft niet.

Pagina's

Abonneren op RSS - Algemeen