Politizone S-G-N

Bemiddeling in het kader van de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS)

Dat is de titel van een bijdrage in Handboek Politiediensten (uitgeverij Kluwer), aflevering 95, december 2010 van de hand van Valeria Gallucci, bemiddelaar GAS voor het gerechtelijk arrondissement Hasselt, Philip Pirard, hoofdcommissaris-korpschef van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken en burgemeester
Ludwig Vandenhove.

Geen wijzigingen om te wijzigen!

“Na meer dan tien jaar politiehervorming zijn we aan een evaluatie toe en zijn bepaalde bijsturingen nodig. Het rapport van de federale politieraad onder leiding van professor doctor Willy Bruggeman biedt daartoe een goed uitgangspunt. Wijzigingen om te wijzigen hebben echter geen zin.”, aldus burgemeester en voorzitter van de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken.

Sint-Truidense kinderraad bezoekt politiehuis

De Sint-Truidense kinderraad heeft op woensdagnamiddag 26 januari 2011 een bezoek gebracht aan het politiehuis van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken.

Sint-Truiden is geen cowboystad!

“Veiligheid is voor mij op de eerste plaats een zaak van de overheid.
De privé-sector kan in mijn visie enkel aanvullend werken.”, zegt burgemeester Ludwig Vandenhove.

Nieuwe borden sluikstorten/zwerfvuil in de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken!

“De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken, de preventiedienst, de stad Sint-Truiden  en de gemeenten Gingelom en Nieuwerkerken zetten hun strijd tegen sluikstorten en zwerfvuil verder. Hopelijk kunnen we hierbij ook (blijven) rekenen op de medewerking van de bevolking.”, zegt Ludwig Vandenhove burgemeester en voorzitter van de lokale politiezone Sint-Truiden - Gingelom Nieuwerkerken.

Elke maand het stedelijk informatieblad in de bus!

Elke maand valt het stedelijk informatieblad bij de Truienaars in de bus.
Burgemeester Ludwig Vandenhove schrijft elke maand een voorwoord voor het informatieblad dat u hier kan nalezen.

De Staatsveiligheid moet meer OPENHEID aan de dag leggen!

Openheid van werking staat voor mij niet haaks op geheimhouding van dossiers of bepaalde elementen ervan.”, dat zei burgemeester Ludwig Vandenhove als dagvoorzitter van de studiedag ‘De veiligheid van de staat begint bij een sterk lokaal bestuur’ georganiseerd door de Veiligheid van de Staat en Uitgeverij Politeia.

De vzw Dierenvrienden Sint-Truiden wacht al 2 jaar op antwoord van de minister van Justitie!

Het dierenasiel vzw Dierenvrienden Sint-Truiden werkt al jaren uitstekend samen met het justitiehuis Hasselt en de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken, zodat veroordeelden een bepaalde werkstraf in het dierenasiel kunnen uitvoeren.

Lokale politie scoort qua patrouilles veel beter dan Vlaams gemiddelde!

Dit blijkt uit een rondvraag van de krant Het Laatste Nieuws bij de 118 Vlaamse politiezones, die in de editie van zaterdag 27 en zondag 28 november 2010 verschenen is.

Politiekrant december is klaar!

Viermaal per jaar valt de politiekrant bij de inwoners van de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken in de bus.

Pagina's

Abonneren op RSS - Politizone S-G-N