Politizone S-G-N

Lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken stelt jaarverslag 2010 voor!

“Wij blijven een veilige politiezone en voorloper in België en Vlaanderen op het vlak van het integrale veiligheidsbeleid.”, zegt burgemeester
Ludwig Vandenhove in zijn functie als voorzitter van het politiecollege en -raad van de zone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken.

Blijven aandringen en ‘ambetant doen’ is de boodschap!

De portkosten voor het versturen van een proces-verbaal worden beschouwd als een gerechtskost.
Deze kosten werden in het verleden steeds terugbetaald door de Federale Overheidsdienst FOD Justitie aan de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken.

Leeuwen treden niet op!

De laatste dagen is er heel wat te doen geweest over het circus Zavatta dat zijn tenten in Sint-Truiden opgeslaan heeft voor 3 weken (tot en met zaterdag 28 mei 2011).

Lokale politie dagvaardt FOD Justitie voor achterstallige gerechtskosten!

“Ik vind het jammer dat overheden elkaar dagvaarden - uiteindelijk gaat het allemaal over belastingsgeld -, maar soms moet het.
Zoals nu de lokale politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken doet met de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie.”, zegt burgemeester Ludwig Vandenhove.

Postgraduaat Maatschappelijke Veiligheid - Leidinggeven, managen en coachen in de veiligheidssector

Op donderdag 28 april 2011 vond de officiële kick off van dit nieuwe postgraduaat aan de XIOS Hogeschool Limburg plaats.

Preventiedienst werkt actief samen met de Anonieme Alcoholisten (AA)

De preventiedienst van Sint-Truiden heeft, onder impuls van burgemeester Ludwig Vandenhove, een samenwerkingsprotocol afgesloten qua preventie van alcoholverslaving met de AA-afdeling Sint-Truiden.

Lange Vingers! Vlugge Vingers!: gauwdiefstallen onder controle!

Tijdens de zaterdagmarkt op de Grote Markt in Sint-Truiden worden er soms handtassen, portefeuilles en andere voorwerpen gestolen.

Politiezones: eerst zoeken hoe er kan samengewerkt worden vooraleer over fusies te spreken!

“Ik ben het niet eens met aftredend minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom dat de volgende regering het aantal politiezones per definitie drastisch moet terugdringen, omdat ze te klein zouden zijn om de veiligheid van de burger te garanderen (49 van de huidige 195 of een kwart minder).”, zegt burgemeester
Ludwig Vandenhove van Sint-Truiden namens sp.a-Limburg.

Politiekrant april is klaar!

Viermaal per jaar valt de politiekrant bij de inwoners van de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken in de bus.

Toeristen van Heers ook nog welkom in Sint-Truiden!

“Ondanks mijn goede verstandhouding met collega-burgemeester Gerald Kindermans van Heers, begrijp ik zijn recente uitspraken over de problemen tijdens de bloesemperiode in Haspengouw in het algemeen en in Heers in het bijzonder niet.”, zegt burgemeester Ludwig Vandenhove.

Pagina's

Abonneren op RSS - Politizone S-G-N