Nieuwe borden sluikstorten/zwerfvuil in de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken!

“De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken, de preventiedienst, de stad Sint-Truiden  en de gemeenten Gingelom en Nieuwerkerken zetten hun strijd tegen sluikstorten en zwerfvuil verder. Hopelijk kunnen we hierbij ook (blijven) rekenen op de medewerking van de bevolking.”, zegt Ludwig Vandenhove burgemeester en voorzitter van de lokale politiezone Sint-Truiden - Gingelom Nieuwerkerken.


De preventiedienst levert, in samenwerking met de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken en de 3 gemeentebesturen, permanent inspanningen om sluikstorten en zwerfvuil aan te pakken.

De gemeenschapswachten doen dagelijks patrouilles en voeren preventieve controles uit.
Ze gaan hierbij ontradend te werk en wijzen mogelijke overtreders op de boete, die ze riskeren.
In een aantal gevallen geven de buurtbewoners een signalement door van ‘hardnekkige overtreders’. De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken lost de zaak dan verder op, meestal door verbaliserend op te treden.

“Eerst verwittigen en dan verbaliseren.”, zegt Ludwig Vandenhove, tenzij het natuurlijk over ‘bekende’ en/of grote vervuilers gaat.
Dan wordt er onmiddellijk geverbaliseerd.
Dat is de reden waarom er regelmatige politiepatrouilles in burger gebeuren.”

Buiten deze preventieve controles hebben de gemeenschapswachten een belangrijke meldingsfunctie.
Als ze ergens een sluikstort of zwerfvuil aantreffen (op openbaar domein), geven ze dit zo snel mogelijk door aan de bevoegde gemeentediensten, zodat alles kan worden opgeruimd.

“Als lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken hebben we in het verleden al heel wat (andere) sensibiliserende inspanningen gedaan op dit vlak.”, zegt Ludwig Vandenhove. “Om het sluikstorten aan openbare vuilnisbakjes tegen te gaan, heeft de preventiedienst bijvoorbeeld enkele jaren geleden stickers laten ontwerpen om op de vuilnisbakken te kleven.
Cartoonist
Dré Mathijs/> tekende in opdracht van het stadsbestuur enkele cartoons, die duidelijk maken
wat wel en wat niet mag gedeponeerd worden in de vuilnisbakken.
Zie ook de cartoon ‘Stickers tegen sluikstorten!’ van 1 maart 2008 op deze website.

Naast deze preventieve acties, wordt er repressief opgetreden.
Van 1 januari 2010 tot en met 31 oktober 2010 werden in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) reeds 61 processen-verbaal (pv’s) opgesteld voor sluikstorten.
Dat wil zeggen dat 21 % van alle GAS-pv’s handelen over afval of sluikstorten.”

Het stadsbestuur van Sint-Truiden beschikt al een aantal jaren over verplaatsbare borden tegen sluikstorten.
Deze borden met de tekst ‘Sint-Truiden zwerfvuil vrij’ worden tijdelijk geplaatst op locaties waar veel vuil wordt achtergelaten.
Op deze plaatsen wordt het probleem dan kleiner.

De gemeenten Gingelom en Nieuwerkerken hadden eveneens interesse in die borden. Daarom is er beslist om uniforme borden voor de hele politiezone te ontwikkelen.

De dienst communicatie van de
gemeente Gingelom/> ontwierp uiteindelijk het bord dat vanaf nu in de hele politiezone gebruikt zal worden.
In Sint-Truiden, Gingelom en Nieuwerkerken zullen deze borden, al dan niet permanent, worden geplaatst op locaties waar er veel vuil wordt achtergelaten.

“Als (lokale) overheid is het onze taak om op dit vlak de nodige initiatieven en onze verantwoordelijkheid op te nemen, maar de burger moet meewillen.
Net zoals in het verkeer, zijn we op een punt gekomen dat de (lokale) overheid veel en in sommige gevallen zelfs alles gedaan heeft wat in haar mogelijkheden ligt, maar ergens eindigt die verantwoordelijkheid en begint die van de burger.
Dit klinkt misschien niet populair, maar is de realiteit!”, besluit burgemeester Ludwig Vandenhove.

Hierover is ook een artikel verschenen in de Passe-Partout editie Sint-Truiden van 22 december 2010.

Zie onder andere de teksten ‘Gemeentelijke administratieve sancties (GAS) vanaf 12 jaar!’ van 16 januari 2010, ‘Ook stadsambtenaren kunnen nu overlast vaststellen!’ van 26 maart 2010 en ‘Ludwig Vandenhove spreker op colloquium over gemeentelijk administratieve sancties en bemiddeling’ van 4 juni 2010 op deze website.