Sint-Truiden is geen cowboystad!

“Veiligheid is voor mij op de eerste plaats een zaak van de overheid.
De privé-sector kan in mijn visie enkel aanvullend werken.”, zegt burgemeester Ludwig Vandenhove.


Maar als er dan toch gebruik gemaakt wordt van private bewakingsfirma’s en/of technieken, moeten minimaal de wettelijke voorschriften gevolgd worden.
Dit is in twee gevallen zeker niet gebeurd op de voorbije kerstmarkt door organisator VZW Trud’Or.

Enerzijds waren er camera’s geplaatst zonder de nodige aangifte en/of aanvraag te doen. Bovendien was de wettelijke signalisatie niet aangebracht, zodat de burger niet kon zien dat zij/hij mogelijk gefilmd werd.

De diefstallen, die gepleegd zijn tijdens vrijdagnacht 7 en zaterdagnacht 8 januari 2011 in een aantal kraampjes, staan hier totaal los van. Immers, de beelden van camera’s, die niet volgens de wettelijke procedure geplaatst zijn, mogen niet als bewijslast gebruikt worden.
Indien de VZW Trud’Or de wettelijke regels zou gevolgd hebben om camera’s te plaatsen, zou ik hier zelfs onder bepaalde voorwaarden mee akkoord gegaan zijn, omdat twee belangrijke elementen voor mij voldaan zijn in het geval van de kerstmarkt: plaatselijk en tijdelijk. 

Anderzijds is er (zeker) op zondag 26 december 2010, naar aanleiding van de après-ski-party, een private bewakingsfirma ingeschakeld zonder aangifte/aanvraag, terwijl de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken en de gemeenschapswachten manifest en zichtbaar aanwezig waren.
Vermits ikzelf aanwezig was, heb ik één van die privé-bewakers aangesproken.
Zij waren, op één persoon na, Franstalig en kenden geen Nederlands, hetgeen zeker niet bevorderlijk is om kalmte, rust en veiligheid te garanderen. Hoe zouden deze privé-bewakers bijvoorbeeld kunnen bemiddeld hebben in het geval van dronkenschap en/of een vechtpartij?

In beide gevallen heb ik opdracht gegeven aan de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken verbaliserend op te treden.

Dat er onvoldoende patrouilles zouden geweest zijn tijdens de kerstmarkt, strookt totaal niet met de waarheid.
Tijdens de eindejaarsperiode worden er altijd extra patrouilles gedaan door de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken en de gemeenschapswachten, ook op de kerstmarkt.
De volgende cijfers bewijzen dit: tijdens de periode van de kerstmarkt zijn er 134 uren preventieve patrouille uitgevoerd door de gemeenschapswachten van de stad Sint-Truiden. Daarnaast werden er 199 uren gerichte patrouille uitgevoerd door de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken op en rond de kerstmarkt. Bovendien was er nog een dagelijkse extra controle door alle interventieploegen. De hondenpatrouilles waren ook geregeld aanwezig in het straatbeeld tussen 16.00 uur en 19.00 uur.
De federale politie te paard heeft bijkomende patrouilles gedaan tijdens het weekend.

Er zijn eveneens berichten verschenen op facebook van jobstudenten, waaruit kon opgemaakt worden dat zij meer uren gewerkt hebben dan wettelijk mocht.

“Naar volgend jaar toe, maar ook naar andere organisaties van de VZW Trud’Or toe, zullen de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken en ikzelf als burgemeester deze aangelegenheden extra nagaan vooraleer hier nog toelating voor te verlenen.”

“Zolang ik burgemeester ben van Sint-Truiden, zal ik erop toezien dat Sint-Truiden niet opnieuw de cowboystad wordt, die het was voor mijn aantreden op 1 januari 1995.”/>, zegt burgemeester Ludwig Vandenhove.
”Als ik merk dat sommige politici dit soort situaties goedkeuren, gezien hun reacties op feitelijke, onwettelijke toestanden, zijn we daar aardig terug naar op weg.”

Hierover zijn berichten verschenen in Het Nieuwsblad en De Standaard van 10 januari 2011, via het persagentschap Belg van 11 januari 2011, in/> Het Belang van Limburg, Het Laatste Nieuws en De Standaard van 12 januari 2011.

Zie ook de tekst ‘Mobiele camera’s in Sint-Truiden!’ van 30 augustus 2009 op deze website.