De vzw Dierenvrienden Sint-Truiden wacht al 2 jaar op antwoord van de minister van Justitie!

Het dierenasiel vzw Dierenvrienden Sint-Truiden werkt al jaren uitstekend samen met het justitiehuis Hasselt en de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken, zodat veroordeelden een bepaalde werkstraf in het dierenasiel kunnen uitvoeren.

Aangezien de begeleiding van de veroordeelden tijdens hun werkstraf een aanzienlijke en belangrijke taak is, ondersteunt het stadsbestuur van Sint-Truiden dit project.

 

Burgemeester Ludwig Vandenhove: “De stad Sint-Truiden heeft al op 27 januari 2009 een aanvraag gericht aan de minister van Justitie Stefaan De Clerck om dit project te ondersteunen en mee te financieren.
Concreet komt het erop neer dat de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie zou instaan voor de personeelskosten, die de aanwerving van de omkadering van een dergelijke projectplaats met zich meebrengen.
Dit is een vast bedrag dat jaarlijks wordt uitbetaald.
De vzw Dierenvrienden zou instaan voor de werkingskosten van het personeelslid (onder andere bureaumateriaal, een computer, werkgerief, enz.).
De stad Sint-Truiden zou als werkgever optreden en zou instaan voor de bijkomende kosten van het personeelslid (anciënniteit, verlof, vakantiegeld en eindejaarspremie, verzekeringen, enz.).”

 

 

 

 

 

Indien de FOD Justitie dit project goedkeurt, kan er een voltijdse medewerker in het dierenasiel starten om de uitvoering van de werkstraffen in goede banen te leiden.

 

 

De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken en de stad Sint-Truiden hebben sinds het indienen van de projectaanvraag bijna maandelijks een stand van zaken gevraagd bij de administratie van de FOD Justitie.

 

 

Op dinsdag 14 september 2010 ontving de stad Sint-Truiden het bericht dat de laatste goedkeuringen van dergelijke projectaanvragen al dateren van juni 2009 en dat er sedertdien geen aanvragen meer werden behandeld door de ministerraad.

 

 

Minister van Justitie Stefaan De Clerck zelf deelde onlangs mee, als antwoord op een parlementaire vraag en in de media, dat er geen werkgevers meer te vinden waren voor de uitvoering van werkstraffen! Tegenstrijdige berichten dus!
En dan maar spreken over alternatieve straffen en het tekort een gevangenisplaatsen.

 

 

 

 

 

Ludwig Vandenhove: “Ik betreur deze gang van zaken en heb nogmaals bij de minister van Justitie Stefaan De Clerck aangedrongen om deze projectaanvraag zo spoedig mogelijk te behandelen om de goede werking van het dierenasiel te blijven garanderen.

 

 

Met aankondigingspolitiek, maar geen concrete projecten, is niemand gediend.”

 

 

 

Zie onder andere ook de tekst ‘Weer niks!’ van 12 oktober 2010 op deze website.

 

 

 

Hierover is ook een item verschenen in De Standaard en Het Nieuwsblad van 3 december 2010.