Elke maand het stedelijk informatieblad in de bus!

Elke maand valt het stedelijk informatieblad bij de Truienaars in de bus.
Burgemeester Ludwig Vandenhove schrijft elke maand een voorwoord voor het informatieblad dat u hier kan nalezen.

Opmerkingen zijn steeds welkom op info@sint-truiden.be.

 

Mocht u geen informatieblad ontvangen hebben, dan kan u dat steeds aanvragen via info@sint-truiden.be.

 

 

“Zalig kerstfeest, gelukkig Nieuwjaar en vergeet vooral de eenzamen niet, zeker in uw eigen buurt.”

 

 

 

Voorwoord infoblad december 2010

 

 

Beste Truienaar

 

 

2010 is bijna voorbij.
Ik hoop dat het jaar voor u gebracht heeft wat u ervan gehoopt en verwacht had. En diegenen, die dit jaar met negatieve onverwachte gebeurtenissen of omstandigheden geconfronteerd werden, wens ik veel moed en sterkte en dat 2011 een beter jaar mag worden.

 

 

Iedereen ‘kijkt tegen de winter aan’ en heeft enige angst of onzekerheid, vooral voor de kwalijke gevolgen voor de daklozen, de stoepen, de straten, het verkeer, de wegen, etc.
Na de strenge winter van vorig jaar hebben we als stad Sint-Truiden, nog meer dan andere jaren, onze voorzorgsmaatregelen genomen.
Qua strooien bij ijzel en/of sneeuw hebben we een bepaald schema dat steeds gevolgd wordt en dat gebaseerd is op logische principes (zie pagina 12). Vermits we qua oppervlakte de grootste stad van Limburg zijn, kunnen de stadsdiensten nu eenmaal niet overal tegelijkertijd zijn, waarvoor we op uw begrip rekenen.

 

 

Dit jaar is er weer onze traditionele kerstmarkt, die deels in een nieuw kleedje gestopt is (zie pagina 1 en 22), onder andere door de beschikbaarheid van een schaatsbaan.
Deze ijspiste is nu al een succes met de talrijke inschrijvingen van scholen. Bovendien krijgen  personen met een handicap maximaal de kans om ijspret te beleven.
Voor het overige zijn we ervan overtuigd dat heel wat Truienaren nog eens ijsschaatsen zullen aantrekken.

 

 

De kerst- en nieuwjaarsperiode betekent ‘feesten’ bij uitstek, maar probeer het veilig te houden.
De gewestelijke brandweer Sint-Truiden en de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken zijn ter beschikking voor allerlei tips. De politiezone heeft bijvoorbeeld, samen met de taximaatschappijen, een specifieke campagne opgezet opdat u na een avondje stappen veilig zou thuis geraken (zie de politiekrant, die eind november/begin december in uw brievenbus is gevallen of de website www.politie-sint-truiden.be, rubriek ‘e-bibliotheek’).

 

 

Als ‘burgervader’ zou ik een oproep willen doen dat u zeker in deze winterperiode extra aandacht zou hebben voor personen in uw buurt, die eenzaam zijn en die niet kunnen buiten komen.
Eens aanbellen, vragen of er geen boodschappen moeten gedaan worden, hen helpen hun stoep sneeuwvrij te maken, etc.: kleine dingen, maar voor hen levensbelangrijk!

 

 

Ik wens iedereen een zalig kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar en hoop u zeker te ontmoeten op onze inmiddels traditionele ‘Nieuwjaarsborrel’ op zondag 9 januari 2011 op de Grote Markt om samen te klinken op het nieuwe jaar (zie pagina 13).

 

 

Ludwig Vandenhove  
uw burgemeester