Sint-Truidense kinderraad bezoekt politiehuis

De Sint-Truidense kinderraad heeft op woensdagnamiddag 26 januari 2011 een bezoek gebracht aan het politiehuis van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken.

Zij konden er debatteren en vragen stellen aan hoofdcommissaris van politie - korpschef Philip Pirard, aan (verkeers)consulente Sophie Dekkers en aan burgemeester en voorzitter van het politiecollege en de politieraad Ludwig Vandenhove.

 

 

 

Begin vorig jaar hebben de 33 kindergemeenteraadsleden hun leeftijdsgenoten ‘ondervraagd’ over hun behoeften en noden onder de noemer ‘kinderen in actie’.
De resultaten van deze bevraging zijn verzameld en de meest haalbare ideeën zijn vertaald in een 20-tal actiepunten onder de noemer ‘kindercharter 2011-2013’.

 

 

Dit ‘kindercharter 2011-2013’ werd aan alle gemeenteraadsleden overhandigd tijdens de gemeenteraadszitting van maandag 22 november 2010.

 

 

 

 

 

De bedoeling is nu dat de kindergemeenteraadsleden op basis van dit kindercharter in debat treden met beleidsmakers.
Dit bezoek aan het politiehuis en het gesprek met een aantal verantwoordelijken van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken pasten hierin.

 

 

Burgemeester Ludwig Vandenhove:”De meeste vragen gingen over verkeer.
Net zoals bij volwassen is dit een ‘hot item’ bij kinderen.”

 

 

Zie onder andere de teksten ‘Nieuwe kinderraad!’ van 31 mei 2008 en ‘Stedelijke jeugddienst ‘Ambassadeur van het luisteren’!’ van 10 december 2010 op deze website.

 

 

 

Hierover is ook een artikel geschreven in Het Nieuwsblad van 27 januari 2011 en in de Passe-Partout editie Sint-Truiden van 9 februari 2011.