Politiekrant december is klaar!

Viermaal per jaar valt de politiekrant bij de inwoners van de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken in de bus.

Hoofdcommissaris van de politie-korpschef Philip Pirard en burgemeester Ludwig Vandenhove schrijven elke keer een voorwoord voor de politiekrant dat u hieronder kan nalezen.

 

 

 

 

Beste inwoners van Sint-Truiden, Gingelom en Nieuwerkerken

 

 

Wat gaat de tijd toch snel?
Er is alweer een jaar voorbij en zo hebt u de laatste politiekrant van 2010 van de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken in de hand.

 

 

U als inwoner of zelfstandige behoeden en waarschuwen voor een inbraak blijft één van de prioriteiten van de politiezone.
Slachtoffer worden van een inbraak heeft niet alleen materiële gevolgen, maar ook psychische. Immers, beseffen dat er ‘vreemden’ in uw huis, uw onderneming of uw winkel geweest zijn, geeft een angstig en beklemmend gevoel.

 

 

In deze editie van de politiekrant vindt u een vragenlijst, die u kan invullen en die u een beeld geeft van de nodige beveiligingsmaatregelen in uw woning. Bovendien zijn we sedert september gestart met een nieuwe campagne, waarbij uw wijkinspecteur persoonlijk bij u op bezoek komt om, op basis van een aantal punten, na te gaan in welke mate uw huis beveiligd is tegen inbraak en wat hier eventueel aan gedaan kan worden.
Voor dit laatste kan u, naast uw wijkinspecteur (u vindt een overzicht van de wijkinspecteurs en gemeenschapswachten op pagina 12 en 13 in deze politiekrant), een beroep doen op de preventiedienst, Sluisberg 1, 3800 Sint-Truiden (tel. 011-70 19 90; e-mail info.preventie@sint-truiden.be). Die dienst kan u eveneens informeren over welke financiële mogelijkheden of fiscale voordelen er zijn indien u de nodige maatregelen neemt tegen inbraken. Ook zelfstandigen die hun winkel of bedrijf beveiligen, kunnen genieten van fiscale voordelen.

 

 

Binnenkort komen de feestdagen eraan, een periode waarin er meer gewinkeld wordt en er veel geschenken gekocht worden en er dus meer geld in omloop is.
De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken en de gemeenschapswachten doen dan, net zoals andere jaren, extra inspanningen opdat u zich veilig zou voelen.
Honden- en paardenpatrouilles
(deze laatste via de federale politie) leveren de nodige bijstand.

 

 

Sedert eind september beschikt de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken over de eerste mobiele camera om vooral in te zetten tegen overlast (zie pagina 15).
Onze politiezone is altijd voorstander geweest van mobiele camera’s in plaats van vaste camera’s omwille van financiële redenen (veel goedkoper voor de belastingsbetaler), de mogelijkheden om deze camera’s veel flexibeler te kunnen inzetten, het efficiënter kunnen inschakelen van de politiemensen om de beelden te bekijken en te analyseren, etc.
Na nauwelijks twee maanden effectieve werking van deze mobiele camera’s en inschakeling in het globale veiligheidsbeleid van de politiezone blijkt ons uitgangspunt het juiste te zijn.

 

 

De laatste weken is er heel wat te doen geweest over de verloning van de politiemensen en vooral over de extra premies, die sommigen ontvangen.
Het kan niet ontkend worden dat de (lokale) politie bij de politiehervorming een goed statuut heeft gekregen - dat is de verdienste van de betrokken vakbonden - maar als hierover gepraat en gediscussieerd wordt, moet dat in een globale context bekeken worden (opleiding, vorming, etc.).
Wij blijven achter de politiehervorming staan, die de (lokale) politie veel dichter bij de burger gebracht heeft, maar hebben altijd gepleit voor een permanente evaluatie en eventuele bijsturing.
Hopelijk maakt de nieuwe regering hier werk van.

 

 

Veel leesgenot en fijne feestdagen!

 

Philip Pirard
korpschef
hoofdcommissaris van politie

 

 

Ludwig Vandenhove
burgemeester stad Sint-Truiden
voorzitter politiecollege en -raad

 

 

De politiekrant valt op 1 december 2010 in de bus, maar wie niet kan wachten, kan ze al online raadplegen via www.politie-sint-truiden.be onder de rubriek e-bibliotheek.
Mocht u geen politiekrant ontvangen, dan kan u die steeds aanvragen via
communicatie@poltrudo.be.