Bemiddeling in het kader van de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS)

Dat is de titel van een bijdrage in Handboek Politiediensten (uitgeverij Kluwer), aflevering 95, december 2010 van de hand van Valeria Gallucci, bemiddelaar GAS voor het gerechtelijk arrondissement Hasselt, Philip Pirard, hoofdcommissaris-korpschef van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken en burgemeester
Ludwig Vandenhove.

Ludwig Vandenhove: “Uit bevragingen van bewoners, evaluaties van onder andere de veiligheidsplannen van de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken, de veiligheidsmonitor, etc. blijkt dat overlast een frequent, duidelijk voelbaar, zichtbaar en storend fenomeen is in onze huidige samenleving.
Het overlastbeleid in de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken wordt vanuit de gedachte van integrale veiligheid ketengericht aangepakt.
De invoering van het systeem van de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) in 1999 past perfect binnen dit kader.

 

Zowel de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken, als ikzelf als burgemeester van de stad Sint-Truiden, zijn altijd een grote voorstander geweest van de GAS. Als parlementair (federaal volksvertegenwoordiger en senator) heb ik onder andere een aantal initiatieven genomen om de GAS in de praktijk werkbaar te maken.

 

 

 

 

 

De wet op de GAS voorziet ook in een belangrijk instrumentarium qua bemiddeling. Het bemiddelingsaanbod is verplicht voor minderjarigen vanaf 16 jaar en facultatief voor meerderjarigen.
De stad Sint-Truiden heeft sinds 18 februari 2008 hiervoor een bemiddelaar in dienst.
De bemiddelaar is een neutrale, derde partij, die het communicatieproces tussen het slachtoffer en de dader leidt.

 

 

Door de invoering van de GAS en de daaraan gekoppelde bemiddeling trachten de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken en de gemeenten Sint-Truiden, Gingelom en Nieuwerkerken enerzijds op een efficiënte, kordate en snelle manier een antwoord te bieden op de overlastproblematiek en anderzijds het groeiende gevoel van straffeloosheid dat heerst bij de bevolking de kop in te drukken.

 

 

De GAS toepassen wil zeggen kiezen voor ‘het slachtoffer’ en niet voor ‘de dader’, ook al is die lastig dat zij/hij een GAS-pv krijgt.

 

 

Uit de cijfers blijkt dat in de lokale politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken er elk jaar meer GAS-pv’s gemaakt worden.
In 2006 werden er 46 GAS-pv’s opgesteld en in 2010 waren er dat 319.
Deze stijging is een gevolg van zowel de toenemende aandacht van de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken voor de GAS, als van een uitbreiding van het aantal vaststellende ambtenaren met betrekking tot de GAS.”

 

 

Meer informatie in verband met deze bijdrage in ‘Handboek Politiediensten’ vindt u op de website www.kluwer.be.

 

 

Zie ook onder andere de teksten ‘Burgemeesters en overlast!’ van 14 september 2009 en ‘Sint-Truiden werkt aan het veiligste station van Vlaanderen’ van 17 maart 2010.