Politizone S-G-N

Slachtoffers gaan gebukt onder psychische gevolgen

Onder deze titel verscheen een artikel in het tijdschrift ‘Politiejournaal’ (Uitgeverij Politeia, juni 2011) van de hand van Lore Mergaerts, studente criminologie aan de Katholieke Universiteit Leuven (KUL), van hoofdcommissaris - korpschef van de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken Philip Pirard en van burgemeester Ludwig Vandenhove, tevens voorzitter van het politiecollege en de politieraad.

Burenbemiddeling in de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken

Dat is de titel van een bijdrage in Handboek Politiediensten (uitgeverij Kluwer), aflevering 98, juni 2011 van de hand van Sarah Daems, coördinator burenbemiddeling lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken, Philip Pirard, hoofdcommissaris-korpschef van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken en burgemeester Ludwig Vandenhove.

‘Het huis moet verbouwd worden, maar binnen een Belgisch kader.’

Dit was de teneur van de toespraak van burgemeester Ludwig Vandenhove op de nationale feestdag van donderdag 21 juli 2011.

Politiecombi voor fietspunt Sint-Truiden van de vzw Basis

Als de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Sint-Truiden een afgeschreven voertuig heeft, wordt dat telkens geschonken aan een organisatie, die er nog nuttig gebruik kan van maken.

Nieuw project ‘outreachende (jeugdhulpverlening)’ in Sint-Truiden

“Met dit project willen we de doelgroep kwetsbare jongvolwassenen in Sint-Truiden tussen 18 en 25 jaar nog beter detecteren en begeleiden.”, zegt burgemeester Ludwig Vandenhove.
“Het gaat om jongeren wiens leefsituatie sterk bepaald wordt door factoren, zoals armoede, etnische culturele afkomst, lage scholingsgraad en problematische opvoedingssituatie.”

Nieuwe brochure over het politiereglement

De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken en de gemeenten Sint-Truiden, Gingelom en Nieuwerkerken hebben een nieuwe brochure gepubliceerd over het politiereglement betreffende de openbare rust, de openbare veiligheid, de openbare gezondheid en de openbare overlast.

Dossier Brandhoutstraat: ‘Beslissen is de boodschap!’

“Het dossier van het al dan niet afsluiten van de Brandhoutstraat ter hoogte van de Tongersesteenweg (deelgemeente Brustem) is hier weer maar eens een mooi voorbeeld van.”, zegt burgemeester Ludwig Vandenhove van de stad Sint-Truiden.

Politiezone ondertekent 1e samenwerkingsverband ‘Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid’ in België

Op donderdag 23 juni 2011 heeft de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken het eerste samenwerkingsverband in België inzake ‘Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid’ (LIVB) afgesloten met de Algemene Directie Veiligheid en Preventie van de Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken. Ook de provincie Limburg, via gouverneur Herman Reynders, ondertekende mee het protocol.

Ludwig Vandenhove in debat op ‘Week van de integrale veiligheid’

De Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Veiligheid en Preventie, Directie Lokale Integrale Veiligheid (SLIV) heeft van maandag 27 juni 2011 tot en met donderdag 30 juni 2011 de eerste ‘Week van de integrale veiligheid’ georganiseerd.

Jaarverslag 2010 preventiedienst Sint-Truiden voorgesteld!

Op woensdag 29 juni 2011 is het jaarverslag 2010 van de preventiedienst Sint-Truiden officieel voorgesteld.

Pagina's

Abonneren op RSS - Politizone S-G-N