Politizone S-G-N

Ambassadeur Verenigde Staten (VS) spreker op de politieacademie in Sint-Truiden!

Op woensdag 23 juni 2010 was de heer Howard Gutman, ambassadeur van de VS, gastspreker op de politieacademie.
Zijn bijdrage handelde over ‘België en de Verenigde Staten: een partnership dat rechten respecteert en veiligheid garandeert’.

NMBS wil Sint-Truidens station in weekends om 20.30 uur sluiten!

Burgemeester Ludwig Vandenhove: “De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) ondermijnt ons beleid voor het openbaar vervoer én voor veiligheid in de stationsbuurt!”

Leerlingen van het 6e leerjaar krijgen fietsverlichtingsset!

De verkeersveiligheid, vooral bij jongeren, is en blijft een prioritair aandachtspunt van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken en van het stadsbestuur van Sint-Truiden.

De aanbevelingen van het Comité P onder de loep

Onder deze titel verscheen een artikel in het tijdschrift ‘Politiejournaal’ (Uitgeverij Politeia, nummer 5, mei 2010) van de hand van burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Politiekrant juni ligt in de brievenbus!

Viermaal per jaar valt de politiekrant bij de inwoners van de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken in de bus.

Elke maand het stedelijk informatieblad in de bus!

Elke maand valt het stedelijk informatieblad bij de Truienaars in de bus.
Burgemeester Ludwig Vandenhove schrijft elke maand een voorwoord voor het informatieblad dat u hier kan nalezen.

Veiligheid is een basistaak van de overheid

Dat is de titel van het interview dat burgemeester Ludwig Vandenhove gehad heeft voor Tribune, het ledenblad van de Algemene Centrale der Openbare Diensten (ACOD), met het oog op de komende parlementsverkiezingen van zondag 13 juni 2010.

Ludwig Vandenhove = veiligheid!

De verkiezingsbrochure van sp.a-Limburg ligt in de brievenbussen.

‘Drugs, praat erover’

‘Drugs, praat erover’ is de titel van een nieuwe brochure, die de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken en de preventiedienst van stad Sint-Truiden uitgeven om ouders te sensibiliseren over de problematiek en het gevaar van drugs.

Ludwig Vandenhove spreker op colloquium over gemeentelijk administratieve sancties en bemiddeling

Op woensdag 2 juni 2010 werd in het Huis van de Parlementairen in Brussel het colloquium ‘Gemeentelijk administratieve sancties en bemiddeling: Middel in strijd tegen overlast in de steden’ georganiseerd door de programmatorische federale overheidsdienst (POD) Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid.

Pagina's

Abonneren op RSS - Politizone S-G-N