Nog eens vorming geven voor de vakbond

“Op maandag 17 april 2023 was ik gastspreker in het vormingscentrum van de provincie Antwerpen in Malle, Smekenstraat 61 in het kader van de intersectorale kadervorming  van de Algemene Centrale van de Openbare Diensten (ACOD) van het Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV)”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Thema: politieke machten en besluitvorming. Of hoe komen beslissingen op de diverse overheidsniveaus tot stand?

België is een federaal land met gemeenschappen en gewesten en bijgevolg met een ingewikkelde staatsstructuur.
Ik begrijp perfect dat burgers, zelfs geëngageerde, zoals vakbondsmilitanten, niet altijd begrijpen welk niveau over wat beslist en hoe die beslissingen concreet genomen worden.
Ik probeer dat dan zo duidelijk en eenvoudig mogelijk uit te leggen. En vooral spreken over mijn concrete ervaringen doorheen de diverse mandaten, die ik gehad heb.

Voor mij hangt de toenemende politieke desinteresse bij de burger samen met de ingewikkeldheid van de besluitvorming in ons land.
Die opnieuw veréénvoudigen en dichter bij de bevolking brengen, moet de eerste uitdaging van de Belgische politiek zijn.

Ik blijf dat graag doen, zulke ‘confrontaties’ met burgers over de noodzaak van democratie en over de sterke en zwakke punten ervan.
Al moet ik toegeven dat het steeds moeilijker wordt om hen daarvan te overtuigen.
Hen veel vragen laten stellen en in debat gaan met de deelnemers helpt. 

Zulke kadervormingen gebeuren te weinig, ook voor de eigen militanten en leden van de Socialistische Gemeenschappelijke Actie (SGA).
Ik blijf pleiten dat we dat opnieuw meer zouden moeten organiseren.
Via sociale media komen we echt niet alles te weten, zoals tegenwoordig nog al eens gedacht wordt.

Het was jaren geleden, ik denk van de jaren tachtig van de vorige eeuw, dat ik nog in het vormingscentrum in Malle geweest was. Toen ook al om kadervorming te geven aan de bestuursleden en monitoren van de Mutualiteit der Jonge Arbeiders (MJA) van de Socialistische mutualiteit, de toenmalige kinderen- en jongerenorganisatie.

Wat gaat de tijd toch snel!”