Gemeenten moeten iets doen met landbouwgrond

Dat zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“De aanleiding: een opiniestuk van administrateur-generaal Joris Relaes van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) om overheden en publieke instellingen te verbieden om hun landbouwgronden te verkopen, zolang een doordacht beleid hier rond ontbreekt”, aldus Ludwig Vandenhove. “Dus een voorlopig moratorium op de verkoop van landbouwgronden. (1)

Ik stel eveneens vast in mijn eigen Sint-Truiden dat alle landbouwgronden in de uitverkoop gezet worden met maar één bedoeling: de stadskas spijzen.
Elke inhoudelijke bedoeling ontbreekt.

Tijdens de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid op woensdag 15 maart 2023 kwam het ILVO een interessante toelichting geven over hun visie. 
Vooraf heb ik Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw Jo Brouns (cd&v) ondervraagd over zijn houding tegenover zo een moratorium. Bijvoorbeeld de gemeenten echt een verplichting opleggen om nog landbouwgrond te verkopen tot er een visie is of tenminste een tussenweg bewandelen door in sommige situaties alleszins meer gebiedend op te treden.

Minister Jo Brouns verklaarde geen voorstander te zijn van welke verplichting dan ook.
Ik zal viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen Bart Somers (Open Vld) hier evenzeer over ondervragen.”

Hieronder vindt u de tussenkomsten van Ludwig Vandenhove en de antwoorden van minister Jo Brouns. (2)