Resolutie rond 8meicoalitie haalt het niet

“De collega’s van Groen hebben een resolutie ingediend in het Vlaams parlement met de vraag van de 8meicoalitie om van 8 mei (opnieuw) een officiële feestdag te maken (1)”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“De resolutie werd behandeld in de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie op dinsdag 18 april 2023.

Namens VOORUIT verdedigde ik mee het standpunt dat er tenminste extra aandacht zou gevraagd worden vanuit alle democratische partijen in het Vlaams Parlement voor die 8 mei.

8 mei is niet enkel het einde van de Tweede Wereldoorlog, maar ook en nog meer de overwinning op het Nazisme, fascisme en extreemrechts.

Mijn pleidooi is ingegeven door drie redenen:

-extreemrechtse en populistische ideeën winnen steeds meer terrein.
Democratische partijen moeten er alles aan doen om zich daartegen te  verzetten en dat proberen om te buigen;
-de laatste getuigen, die de echte gruwelen van de Tweede Wereldoorlog aan de lijve ondervonden hebben, dreigen stilaan te verdwijnen. Daardoor wordt  herinneringseducatie nog belangrijker;
-al te vaak wordt de rol van het verzet vergeten in heel dit debat.

Snel bleek dat voor de meerderheidspartijen een extra dag vakantie niet tot de mogelijkheden behoort.
In het beste geval zou één van de nu betaalde feestdagen dan moeten vervangen worden door 8 mei.

Ik heb dan samen met een aantal collega’s gepleit dat de resolutie zou afgezwakt worden in de zin dat het Vlaams Parlement initiatieven zou nemen of tenminste zou ondersteunen om 8 mei 1945 en de gebeurtenissen van toen extra onder de aandacht te brengen. Dus om het historisch karakter van 8 mei te versterken.
Dat compromis is aanvaard.  

Het debat zal verdergezet worden of in de Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie of in de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media.

Tijdens het debat werd weer maar eens duidelijk hoe moeilijk rechts en extreemrechts het hebben om over dit thema te debatteren zonder zich geviseerd te voelen. Nochtans heeft de waarheid rechten, zeker in deze materie.”

Ludwig Vandenhove werd aangeduid als verslaggever voor deze resolutie.

Hieronder vindt u de resolutie.