Algemeen

Nieuwsbrief nr. 121

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

Tags:

Waar gaat dit naartoe?

“Het aantal camera’s op het grondgebied van Sint-Truiden is stilaan om schrik van te krijgen”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
“Je kan je niet meer bewegen in Sint-Truiden of je bent gefilmd.

Ik, en met mij een deel van de bevolking, voel er mij onveiliger door in plaats van veiliger. Daarenboven is de gevoeligheid van de schending van de privacy toegenomen bij de burgers met heel het coronagegeven.

“Limburg moet krijgen waar het recht op heeft”

Dat laat VOORUIT Limburg via Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove weten in een persbericht.

Er moet duidelijkheid komen of Vlaanderen en Limburg al dan niet nog geld tegoed hebben uit de federale Kempische Steenkolenmijnen (KS)- enveloppe”, zegt Ludwig Vandenhove.

Hieronder vindt u het persbericht.

Leidingstraat tussen Antwerpen en Ruhrgebied: graag duidelijkheid!

“Ik vertrouw het niet”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Is de Antwerpse chemiesector via actief lobbyen het dossier naar zijn hand aan het zetten?”

Ik stelde opnieuw een parlementaire vraag aan Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir tijdens de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie op dinsdag 25 januari 2022.
Er komt maar geen duidelijkheid en de deadline voor correcte en concrete informatie wordt maar steeds meer vooruit geschoven
.

Geen verlenging Vlaamse subsidies voor het Limburgs Kunstenoverleg (LKO)

Vlaanderen zal de subsidiëring van het LKO niet verderzetten na 2022.
Het LKO speelt een belangrijke regierol binnen de Limburgse kunstensector.

Dat heeft Jan Jambon, minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, Digitalisering en Facilitair Management geantwoord op een schriftelijke parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Belasting op bordelen: slordigheid

De stad Sint-Truiden gaat komende maandag 31 januari 2022 tijdens de gemeenteraad nog maar eens proberen een aangepast belastingreglement goed te keuren voor de bordelen. (1)

Het zou er nog aan mankeren”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
Het is logisch dat er op inkomsten belastingen betaald worden.

Limburg heeft geen geld meer tegoed uit Kempische Steenkolenmijnen (KS)-enveloppe

De Limburgse ex-mijnwerkers hebben de laatste twee jaar diverse acties gevoerd met het oog op het verkrijgen van achterstallige pensioenen en het niet moeten betalen van belastingen op dat bedrag van de retroactiviteit.
VOORUIT Limburg steunt hen daarin.

In de rand daarvan beweert de KS-Vriendenkring dat Vlaanderen en Limburg eveneens nog recht op geld zouden hebben uit die federale KS-enveloppe.

Voldoende Coronasteun voor de evenementensector?

De evenementensector ondervindt, net zoals heel wat andere sectoren, zware economische en financiële gevolgen van Covid19.

Omdat ik klachten gekregen heb van een aantal boekingskantoren heb ik opnieuw een schriftelijke vraag gesteld  aan viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw Hilde Crevits”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
Waarom waren bepaalde maatregelen tijdens de vierde golf restrictiever dan voorheen?”

Minister Bart Somers is akkoord met mij

Dat zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove naar aanleiding van de problematiek van de regiovorming in Limburg.

“Op mijn mondelinge vraag van dinsdag 25 januari 2022 in de Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering heeft viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen heeft Bart Somers geantwoord dat hij ook hoopt op een snelle beslissing in dit dossier in het belang van Limburg.

“Waarom blijft het zo stil rond regiovorming Limburg?”

Dat is de titel van een interview dat Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove gehad heeft met Televisie Limburg (TVL). (1)

Limburg moet één regio blijven en mag niet opgesplitst worden in drie regio’s”, herhaalt Ludwig Vandenhove. “Ik heb ook heel wat bedenkingen bij het decreet ‘tot wijziging van diverse decreten, wat betreft versterking van de lokale democratie’”.

Hieronder vindt u het interview.   

Pagina's

Abonneren op RSS - Algemeen