Tumulus in Brustem: respect graag!

“De Tumulus in Brustem (Sint-Truiden) ligt er slecht bij”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
“Tijdens de gemeenteraad van maandag 27 maart 2023 ben ik er opnieuw over tussengekomen.

 

Ik heb deze situatie ook al een jaar geleden aangekaart. Maar een aantal inwoners uit Brustem blijven mij erover aanspreken.
Ondanks de belofte van toenmalig bevoegd schepen Jelle Engelbosch (N-VA) is er weinig veranderd, integendeel, het is nog erger geworden.

De Tumulus is een beschermd monument en is een beschermd stads- of dorpsgezicht -‘Tumulus op het Tomveld met omgeving’- sedert dinsdag 13 maart 1979.

Het monument is niet meer publiek toegankelijk, zoals dat jaren het geval is geweest.
De Tumulus is inmiddels in privéhanden. Maar dat doet geen afbreuk aan de verplichtingen, die voortvloeien uit de beschermingsbesluiten.

Waarom heeft de stad niet meer aandacht voor dit beschermd monument?
Waarom wordt er geen overeenkomst afgesloten met de huidige eigenaar om de Tumulus op bepaalde momenten en onder bepaalde omstandigheden open te stellen?
Volgt de stad Sint-Truiden goed op dat de eigenaar de wettelijke en decretale verplichtingen nakomt? Onder andere deze vragen blijf ik mij samen met de Brustemenaren stellen.

En er is het gegeven van de natuur en de biodiversiteit.
Er zouden zelfs dassen -of vossenburchten zijn.

 

Benieuwd of de nieuwe schepen van Monumentenbeheer en Onroerend Erfgoed Mieke Claes (N-VA) nu wel gevolg zal geven aan mijn vragen.

Ik zal het dossier blijven opvolgen.”