Stikstofuitstoot: wat met de wetenschappelijke onderbouw?

“Al meer dan een jaar lang is er veel te doen binnen de Vlaamse politiek over de stikstofproblematiek”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “En in feite is deze nog lang niet opgelost.

Zou het ons niet vooruithelpen indien er éénduidig wetenschappelijk onderzoek rond zou gebeuren? Dat is recent eveneens de vraag geweest van een aantal organisaties uit de agrovoedingsketen. Onder andere hoe zit het met het Wetenschappelijk Comité dat stikstofreducerende technieken  moet erkennen? (1)

Ik stelde een vraag aan Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw Jo Brouns (cd&v) in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid op woensdag 8 maart 2023.”

Hieronder vindt u de tussenkomsten van Ludwig Vandenhove en de antwoorden van minister Jo Brouns. (2)