Algemeen

SERV geeft mij gelijk!

“De Sociaal-Economische Raad voor Vlaanderen (SERV) volgt mij met hun advies over het voorontwerp van decreet tot oprichting van een Vlaams Mensenrechteninstituut”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Heroverweeg de terugtrekking van Vlaanderen uit UNIA, het Interfederaal Gelijkekansencentrum, voor klachten over discriminatie”, stelt de SERV. (1)

“Ik heb dat gezegd vanaf de bekendmaking van die intentie in het huidig Vlaams regeerakkoord”, aldus Ludwig Vandenhove.

Limburg één regio: logische beslissing!

De Vlaamse regering heeft eindelijk beslist over de regiovorming in Vlaanderen.
Het belangrijkste is dat Limburg één regio blijft. (1)

"De Vlaamse regering heeft de enige logische beslissing genomen: Limburg behouden als één regio", zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
"VOORUIT Limburg en ikzelf zijn tevreden.

“Satire moet kunnen in de politiek”

Dat zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove als reactie op een bijdrage op de lokale nieuwswebsite www.trudocs.be, waarin hij vermeld wordt.

Humor, bijgevolg ook satire, behoort tot het levenDus moet het kunnen in de politiek.
In een democratie is politiek immers een afspiegeling van het dagelijks leven, of zou het dat alleszins moeten zijn”, aldus Ludwig Vandenhove.

Gezond fruit op school

“ ‘De ideale wereld’ in de strijd tegen lege brooddozen is iedere dag voldoende en gezond eten voor elk kind op school. Maar iedere dag voor elk kind een gezond stuk fruit op school zou al een flinke vooruitgang zijn”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Nieuwsbrief nr. 122

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

Tags:

Medische controle in de fruitsector: voor iedereen gelijk

Uit cijfers blijkt dat er heel wat arbeidsongevallen zijn in de land -en tuinbouwsector. Bovendien zou het niet zo goed gesteld zijn met de opvolging van de werkomstandigheden en -omgevingen van vooral tijdelijke en/of buitenlandse arbeidskrachten.

“Dat geldt evenzeer voor de fruitsector in de regio Haspengouw”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Nochtans vallen zij onder dezelfde welzijnswetgeving als het ander - continue en/of Belgische - personeel.

Kien namiddag VOORUIT Sint-Truiden

VOORUIT Sint-Truiden organiseert op zondag 13 februari 2022  een kien namiddag in het parochiaal centrum Melveren, Melveren-Centrum 60.

Iedereen is welkom om te komen kienen, maar ook om gewoon eens langs te komen en/of iets te komen drinken”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Schade aan woningen door waterwinning: nog geen duidelijkheid

De omwonenden van de waterwinning in Rukkelingen-Loon (Heers) worden (nog altijd) geconfronteerd met de gevolgen ervan, onder andere aan hun huizen.

Ik heb hier al enkele keren Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir over ondervraagd”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
Tijdens de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie van dinsdag 1 februari 2022 heb ik dat opnieuw gedaan.

Koppel de Trud’Or cheques 2021 en 2022

Er is heel wat misgelopen in Sint-Truiden bij de verdeling van de Trud’Or cheques - consumptiebonnen - voor de bevolkingscategorieën, die daarvoor in aanmerking komen als gedeeltelijke compensatie voor de huisvuilbelasting. Nochtans gaat dat precies over die groep, die het financieel moeilijk heeft en die dat geld heel goed kan gebruiken, zeker in deze periode van hoge(re) inflatie.

VOORUIT Sint-Truiden pleit voor rolstoelvriendelijke picknicktafels

Collega VOORUIT-gemeenteraadslid Marleen Thijs heeft tijdens de gemeenteraad van maandag 31 januari 2022 gepleit voor rolstoelvriendelijke picknicktafels in Sint-Truiden.

Het zou een goede combinatie zijn van een anders-validenbeleid en een toeristisch beleid”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
Wij vinden als VOORUIT dat de stad Sint-Truiden als centrum van Haspengouw dat goede voorbeeld moet stellen.”

Het voorstel van Marleen Thijs is unaniem goedgekeurd. 

Hieronder vindt u het bijkomend agendapunt.

Pagina's

Abonneren op RSS - Algemeen