Vlaanderen

Studiedag ‘Mensenrechten ook voor 60 plus?!’

Op donderdag 17 maart 2022 vond in het Vlaams parlement de studiedag ‘Mensenrechten ook voor 60 plus?!’plaats.
Organisatie: Initiatief Ouderrechtencommissaris (ORC).

Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove, die namens VOORUIT een resolutie heeft ingediend over de oprichting van een Vlaams Ouderenrechtencommissariaat, was één van de deelnemers aan het politieke debat tijdens de studiedag.

Agropolis in Kinrooi

Op vrijdag 18 maart 2022 heeft de Commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van het Vlaams parlement een werkbezoek gebracht aan Agropolis in Kinrooi (Agropolis Park 101).

Agropolis is een incubator en bedrijventerrein voor agrofood en is een onderdeel van de Limburgse Reconversie Maatschappij (LRM).
Het is positief dat LRM tracht om de incubatoren zoveel mogelijk te verspreiden over heel de provincie Limburg.

Het is OORLOG in Oekraïne

Tijdens de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid in het Vlaams parlement op woensdag 16 maart 2022 vond er een debat plaats over de gevolgen voor de landbouwsector van de oorlog in Oekraïne.

Nog meer controles en handhaving qua dierenwelzijn

“De situatie is de laatste jaren verbeterd, maar er is nog een hele weg af te leggen”.

Dat zei Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove tijdens de plenaire vergadering van het Vlaams parlement op woensdag 16 maart 2022.

“Deze regering zet in op dierenwelzijn,  dat kunnen we niet ontkennen”, aldus Ludwig Vandenhove.

Waarom komt Vlaanderen niet tussen in de energiekosten?

Op dinsdag 15 maart 2022 vond in de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie een bespreking plaats over de geactualiseerde begroting 2022 en meerjarenplanning van de Vlaamse regering.

Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove voerde het woord namens VOORUIT.

Voldoende controle op kwekers-handelaars dieren?

Is er voldoende controle vanuit de Vlaamse overheid op kwekers-handelaars van dieren?

Ik ben daar allesbehalve zeker van”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Daarom stelde ik een schriftelijke parlementaire vraag aan Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts (N-VA).

Hoe zit het bijvoorbeeld met het aantal inspecties, het aantal inbreuken en de beschikking over quarantainelokalen volgens de opgelegde voorwaarden?

Natuur in het Hart

Op maandag 14 maart 2022 heeft Natuurpunt haar toekomstbeelden voor Vlaanderen onthuld tijdens een beleidssymposium in het Vlaams parlement (zaal De Schelp), Leuvenseweg 27, Brussel.

Vlaams Parlementslid Ludwig Vandenhove was erbij.

Natuurpunt heeft vijf toekomstbeelden voor Vlaanderen uitgetekend.
Er wordt vertrokken van de situatie nu (2022) en er wordt geprojecteerd naar 2050 toe
”, zegt Ludwig Vandenhove.

Hoe zit het met het dierenwelzijnslabel?

“Een dierenwelzijnslabel moet ervoor zorgen dat de producten, die aangeboden worden op de markt, diervriendelijk zijn”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Afstemmen van de strafmaten binnen de Vlaamse regelgeving

“Strafmaten voor diverse overtredingen op basis van Vlaamse decreten verschillen sterk.
Het zou het veel duidelijker maken voor de burger indien deze meer op elkaar afgestemd zouden worden”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Oplossing voor duivenmest graag

“Er zijn steeds minder duivenliefhebbers in Vlaanderen. Bovendien stijgt hun gemiddelde leeftijd zienderogen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“En dan worden die mensen nog geconfronteerd met het gegeven dat ze, om van het duivenmest af te geraken, beroep zouden moeten doen op een private firma.
Op zich is dat voldoende om nog meer personen te doen afhaken.

Dit kan enkel opgelost worden als daar enige Vlaamse lijn zou in getrokken worden en als de desbetreffende afvalintercommunales voldoende gezond verstand aan de dag zouden leggen.

Pagina's

Abonneren op RSS - Vlaanderen