Antibioticagebruik in de veeteelt blijft een probleem

Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het kenniscentrum inzake antibioticagebruik en -resistentie bij dieren (AMCRA)”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

De varkenssector blijft eerder positief evolueren, maar er zijn heel wat negatieve signalen.
Vooral bij braadkippen en vleeskalveren is er een stijging.
Het aantal gebruikte kilogram (fluoro)quinolones is toegenomen voor het vijfde kwartaal op rij.
Ten opzichte van een jaar geleden is het gebruik bijna verdubbeld bij vleeskippen en meer dan verdubbeld bij vleeskalveren.

Ik citeer AMCRA: “de resultaten zijn zeer verontrustend en vragen een zeer dringende aanpak en efficiënte maatregelen.”(1)

Ik ondervroeg Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw Jo Brouns (cd&v) op woensdag 28 februari 2024 in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid.”

Hieronder vindt u de tussenkomsten van Ludwig Vandenhove en het antwoord van minister Jo Brouns.(2)

___