Vlaanderen

“Stalbranden moeten hoger op Belgische politieke agenda”

Dat zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove in het tijdschrift ‘Pigbusiness’ (maart, nummer 2, 2022).

Voor mij blijft het onaanvaardbaar dat er jaarlijks heel veel dieren en vee sneuvelen als gevolg van stalbranden”, aldus Ludwig Vandenhove.
“Het ergste is zelfs dat geen enkele overheid over exacte cijfers beschikt over het aantal ‘slachtoffers’ van deze stalbranden.  

Optimalisatie waterhuishouding Schulensbroek?

De Vlaamse regering heeft op dinsdag 16 november 2021, weliswaar onder bepaalde voorwaarden, de omgevingsvergunning verleend voor de optimalisatie van de waterhuishouding in het Schulensbroek.

Kwakzalvers? Charlatans?

"Ik heb het over de vele personen en/of organisaties, die in Vlaanderen actief zijn binnen de geestelijke gezondheidszorg in de meest brede betekenis van het woord zonder over de nodige bekwaamheden en/of diploma's te beschikken", zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Wat met de paardenrensport?

“De Vlaamse paardensector is voor onze regio  economisch belangrijk en is wereldberoemd”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Het is goed dat de Vlaamse overheid daarop inzet, maar dan moet het evenwichtig gebeuren voor alle onderdelen en disciplines.

Handhaving en opvolging sportmakelaars kan beter

Vlaanderen heeft per 1 juni 2019 een registratierecht voor sportmakelaars ingevoerd. Dat was onder andere een gevolg van de Operatie Propere Handen in het voetbal.

De gezondheidsrisico’s van pesticiden

“Het is al lang geweten dat pesticiden of gewasbeschermingsmiddelen slecht zijn voor de gezondheid in het algemeen en de gezondheid van de landbouwers in het bijzonder”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Recent zijn de resultaten bekendgemaakt van een internationale journalistieke samenwerking en die bevestigen dat nog maar eens.
Nemen landbouwers voldoende preventieve en voorzorgsmaatregelen?
Is er voldoende controle vanuit de overheid?
Hoe zit het met de erkenning van beroepsziekten?

Nood aan betere Vlaamse overheidsdata

De Sociaal-Economische Raad voor Vlaanderen (SERV) en de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) pleiten in een gezamenlijk advies voor betere overheidsdata voor een sterk beleidsonderzoek en een goed bestuur.
Beide instanties roepen de Vlaamse regering op om steviger te investeren in de beschikbaarheid, kwaliteit, vindbaarheid en ontsluiting van overheidsdata. (1)

Motie wateroverlast Herk-De-Stad en Zoutleeuw

“Samen met collega Bruno Tobback heb ik een motie ingediend in het Vlaams parlement in verband met het niet erkennen van een aantal gemeenten en steden door het Vlaams Rampenfonds over de gevolgen van de wateroverlast en de overstromingen van juli 2021”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Het gaat onder andere over Herk-De-Stad en Zoutleeuw.

Straf dat de partijen, die lokaal veel lawaai maken over de benadeling van hun gemeente of stad, in het Vlaams parlement tegen deze motie stemmen.
Van inconsequentie gesproken!

“Oppositie niet enthousiast over stikstofakkoord”

Dat is de titel van een artikel in de nieuwbrief van vrijdag 25 februari 2022 van de vzw Vlaams infocentrum land- en tuinbouw (VILT).

De bijdrage handelt over de standpunten van de verschillende politieke partijen in het parlementair debat rond de stikstofdossier op donderdag 24 februari 2022. Ook Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove komt hierin aan bod namens VOORUIT.

Actualiteitsdebat bouwshift en stikstofproblematiek

Op donderdag 24 februari 2022 vond in het Vlaams parlement een actualiteitsdebat plaats over de bouwshift en de stikstofproblematiek, het zogeheten ‘Krokusakkoord’. (1)

“Collega-Vlaams volksvertegenwoordiger Bruno Tobback voerde het woord namens VOORUIT”, zegt Ludwig Vandenhove.
Wij dienden samen met Groen en VOORUIT een gezamenlijke motie in.

Pagina's

Abonneren op RSS - Vlaanderen