Vlaanderen

Ludwig Vandenhove in Tijdschrift van het Vlaams Instituut voor de Bijzondere Veldwachter

“Ik ben nog al bekommerd over de dubbelzinnige manier waarop met Bijzondere Veldwachters en vooral met hun statuut wordt omgegaan”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Nochtans kunnen Bijzondere Veldwachters een bijzondere rol spelen in het vrijwaren van de OPEN ruimte en zorgen voor de handhaving van de er geldende regels, wetten en decreten.
Het is nodig dat er werk gemaakt wordt van een ernstig statuut voor deze personen en dat de federale overheid en Vlaanderen hierin eindelijk tot een eensluidend standpunt zouden komen.

Verontreinigingen grondig aanpakken

"Elke verontreiniging van beken en waterwegen moet grondig aangepakt worden en er moet naar de echte verantwoordelijk(en) gezocht worden", zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

"Zo werd er begin maart 2021 nog een ernstige watervervuiling vastgesteld op de Laambeek, de Mangelbeek en de Demer in Lummen, nabij het Schulensmeer.
Hetzelfde probleem duikt er regelmatig op.

Psychische problemen bij ouderen

“Psychische problemen nemen over het algemeen toe bij de bevolking, maar bij ouderen in het bijzonder”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

De Vlaamse overheid moet er meer aandacht voor hebben en er meer financiële middelen voor uittrekken.

Ik stelde een schriftelijke vraag naar de intenties van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding Wouter Beke.”

Hieronder vindt u de schriftelijke vraag van Ludwig Vandenhove en het antwoord van de minister.

Bomen… en bomen

“We hebben meer bomen nodig.
Voor onze eigen gezondheid, voor een groene omgeving, om het probleem van de CO2 aan te pakken”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Ik juich het plan van Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir toe om tegen 2024 4 000 hectaren nieuwe bomen aan te planten.

Privacy is altijd belangrijk, binnen en buiten COVID-19 tijden

De Gegevensbeschermingsautoriteit heeft een aantal bemerkingen gemaakt ten opzichte van de Vlaamse regering met betrekking tot de regels van de privacy en de wetgeving ter zake, die moeten gerespecteerd worden.

Ludwig Vandenhove in nieuwsbrief vzw VILT

Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove staat in de nieuwsbrief van donderdag 29 april 2021 van de vzw Vlaams infocentrum land- en tuinbouw.

Ludwig Vandenhove komt aan bod in de bijdrage ‘Ruim 83% van landbouwvacatures ingevuld tijdens Corona’.

Hieronder vindt u het artikel.

Padelterreinen: geen vergunning nodig, maar…

“De padelsport wordt steeds populairder in Vlaanderen. Maar de klachten qua overlast nemen ook steeds toe”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Ik stelde rond deze problematiek enkele weken geleden al een schriftelijke vraag aan Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir.
In de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie van dinsdag 25 mei 2021 waren er heel wat mondelinge vragen, waaronder van mij.

Evaluatie sportschuttersdecreet

Het Vlaams Vredesinstituut heeft in 2018 een evaluatie gemaakt van het Vlaamse sportschuttersdecreet.

Funerair erfgoed is belangrijk

“Erfgoed is belangrijk en dat geldt evenzeer voor funerair erfgoed”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Op de meeste gemeentelijke kerkhoven kunnen we meestal meerdere waardevolle graven aantreffen.
Afhankelijk van gemeente tot gemeente worden hier de nodige initiatieven en activiteiten, bijvoorbeeld wandelingen, rond georganiseerd.

Ik vind dat Vlaanderen hier een meer coördinerende en financierende rol zou moeten rond spelen.

Coronasteun voor de landbouwsector

Net zoals alle economische sectoren, is de landbouwsector getroffen door Corona en voorziet de Vlaamse regering in de nodige compenserende maatregelen.

“Ik vroeg de cijfers op bij Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw Hilde Crevits”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Wat blijkt? Ook hier scoort mijn eigen provincie Limburg weer niet zo goed met respectievelijk 10% aandeel via de compensatiesteun en 9% aandeel via het  beschermingsmechanisme.”

Pagina's

Abonneren op RSS - Vlaanderen