Vlaanderen

Strengere straffen voor dierenmishandeling en -verwaarlozing

De Vlaamse regering heeft een ontwerpdecreet goedgekeurd om dierenbeulen strenger aan te pakken.
“Een goede zaak”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Slachtofferhulp meer coördineren

“Bij slachtofferhulp moeten de slachtoffers altijd voorop staan”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Ik zei dit al naar aanleiding van een parlementaire vraag op dinsdag 9 februari 2021 in de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie.”

Ludwig Vandenhove herhaalt dit nu over een bevraging, die Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir wil organiseren bij slachtoffers, advocaten en magistraten over hoe het slachtofferonthaal kan verbeteren.

Geen subsidies meer voor geloofsovertuigingen?

Dat is alleszins wat mijn liberale collega’s Vlaamse volksvertegenwoordigers Jean-Jacques De Gucht en Maurits Vande Reyde voorstellen voor de Rooms-Katholieke Kerkfabrieken.

Gemeenten moeten de tekorten van de Rooms-Katholieke Kerkfabrieken financieren.

In 2020 ging dat om en bij de 127 miljoen euro voor gans Vlaanderen. (1)

Meer aandacht voor milieu- en natuurovertredingen

“Er zou meer aandacht moeten zijn voor milieu- en natuurovertredingen”, zegt gemeente- en politieraadslid Ludwig Vandenhove.
“Dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de Vlaamse overheid en de gemeenten en de politiezones.

Echte relance of promotiestunt?

Vlaams minister-president Jan Jambon kondigt een economische en maatschappelijke relance voor Vlaanderen aan na Corona. (1) (2) (3)

Is het een echte relance of is het eerder een promotiestunt?”, vraagt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove zich af.

Plofkippen: wat Nederland kan, kunnen wij ook

In Nederland is er een akkoord dat de supermarkten eind 2023 stoppen met de verkoop van plofkippen. (1)

Een goede zaak”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Wat Nederland kan, moet in België en Vlaanderen ook kunnen.”

Plofkippen zijn vleeskuikens, die op zes weken tijd worden vetgemest tot twee kilogram.
Ze leven op een zeer beperkte oppervlakte en komen nooit buiten.
Deze aanpak gaat helemaal in tegen het dierenwelzijn.

Aantal meldingen van dierenmishandeling neemt toe

“Dat dierenmishandeling toeneemt, is een slechte zaak.
Dat het aantal meldingen van dierenmisbruik en/of -verwaarlozing toeneemt, is dan weer een goede zaak”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Ik vroeg de cijfers op via een schriftelijke vraag aan Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts”, aldus Ludwig Vandenhove.

Wie heeft het nu nog niet begrepen?

“Ik heb het over het recente rapport van het klimaatpanel van de Verenigde Naties (VN) het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“De klimaatverandering is niet meer tegen te houden en beïnvloedt elke regio op aarde. (1) (2) (3)

We zitten er middenin, het moet hier en nu gebeuren.
Hittegolven, bosbranden, droogte, zware tegenval en overstromingen staan ons te wachten voor zover ze er nu nog niet zijn.

Geen pesticiden meer op het spoor

“Spoorwegbeheerder Infrabel blijft giftige stoffen gebruiken om het onkruid langs spoorbermen te verdelgen.  Nochtans heeft Vlaams minister van Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir mij op een parlementaire vraag in december 2019 reeds geantwoord dat ze Infrabel en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) gevraagd had de zoektocht naar alternatieven te versnellen en ook breder te voeren”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Borgloon en Tongeren: succes

De steden Borgloon en Tongeren hebben deze week aangekondigd te gaan fusioneren. (1)

Ik wens de steden Borgloon en Tongeren veel succes met hun aanstaande fusie.
Dat belet niet dat ik persoonlijk en algemeen een koele minnaar blijf van fusies van gemeenten”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Pagina's

Abonneren op RSS - Vlaanderen