april 2023

Antiwoke

Het hele antwokedoscours is niet bedacht uit de bekommernis om werkelijke problemen op te lossen, maar om instant te scoren bij een terecht ontgoochelde en bang gemaakte achterban, die zich gewillig laat opfokken en een vijandbeeld omarmt waarop hij zijn zorgen, frustraties en problemen kan projecteren. 

Dansnamiddagen S-Plus en VOORUIT Sint-Truiden

De data voor de dansnamiddagen van S-Plus en VOORUIT Sint-Truiden liggen vast voor het ganse jaar 2023.
Locatie: volkshuis Curieus, Breendonkstraat 46, Sint-Truiden.

Couleur Sociale - 1 MEI

Dit jaar gaat de traditionele Limburgse 1 MEI viering opnieuw door in Genk, C-Mine, C-Mine 10.

"Morgen is het opnieuw zover. Dan vieren we op 1 MEI de 'Dag van de Arbeid'", zegt Ludwig Vandenhove.
"Het is mijn favoriete feestdag waar ik ieder jaar opnieuw reikhalzend naar uitkijk. Het is ook dé hoogdag voor veel Socialisten. 
Sinds enkele jaren organiseren we met de Socialistische Gemeenschappelijke Actie (SGA) samen Couleur Sociale.

Tags:

Nieuwsbrief nr. 186

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

 

 

 

 

 

Tags:

Is er iets ongeoorloofd gebeurd bij Trupark of niet?

“Zijn er nu ongeoorloofde feiten gebeurd bij het autonoom gemeentebedrijf (AGB) TruPark in Sint-Truiden of niet?
Nu weten de bevolking en zelfs de gemeenteraadsleden het na twee maanden nog altijd niet”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Uitkoopregels voor varkenshouders: voldoende?

‘De Vlaamse regering voorziet 200 miljoen euro om varkenshouders in en nabij natuurgebieden ‘uit te kopen’ als ze vrijwillig hun bedrijf stopzetten.
De vrijwillige uitkoopregeling kadert in de Programmatorische Aanpak Stikstof (PAS) en moet de varkensstapel tegen 2030 met 30 procent laten dalen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Heeft kweekvlees een toekomst in Vlaanderen?

“Kweekvlees is, net als kweekvis, een nieuwe maatschappelijke tendens”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Hoe staat de traditionele landbouwsector ertegenover? Kan het een alternatief verdienmodel opleveren? Overweegt België/Vlaanderen, net als Italië, een verbod op kweekvlees?

Deze en nog andere vragen stelde ik tijdens de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van het Vlaams Parlement op woensdag 19 april 2023.

VOORUIT houdt woord

“De resolutie, waarbij VOORUIT pleit voor de vermindering van het aantal Vlaamse parlementsleden, is ingediend”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger en medeondertekenaar Ludwig Vandenhove.
“Wij houden woord, geen aankondigingspolitiek.

Het is maar een begin.
Om het vertrouwen van de bevolking terug te winnen, zullen we als politiek nog (veel) meer moeten doen.

De hulp- en dienstverlening aan gedetineerden

“Het Rekenhof heeft de hulp- en dienstverlening in de Brusselse en Vlaamse gevangenissen onderzocht en geëvalueerd”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Het Rekenhof bekeek de organisatie en de uitvoering van het beleid, beoordeelde de oorzaken van eventuele ondermaatse prestaties en ging na of gedetineerden, die een beroep hebben gedaan op de hulp- en dienstverlening na hun vrijlating beter re-integreren in de samenleving en minder-snel recidiveren.
De volgende domeinen kwamen aan bod: werk, onderwijs, welzijn en gezondheid.

Nationale parken en Landschapsparken moeten er komen

“De Vlaamse regering heeft in het regeerakkoord ingeschreven dat er tegen eind 2023 vier Nationale parken en drie Landschapsparken erkend zullen worden”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Als VOORUIT steunen wij deze beleidsmaatregel.

De realisatie op het terrein loopt echter niet van een leien dakje.
Ondanks het regeerakkoord hebben de Boerenbond (BB) en een aantal gemeentebesturen, waar de cd&v mee in de meerderheid zit, hier, na het stikstofakkoord, een nieuw strijdpunt van gemaakt.

Tegelwippen

“Van dinsdag 21 maart tot en met dinsdag 31 oktober 2023 wordt het Vlaams kampioenschap tegelwippen georganiseerd (1)”zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Klimaat

Wat goed is voor het klimaat, moet goed zijn voor de armsten.

VOORUIT Sint-Truiden krijgt (nog eens) gelijk

“De verenigingen in Zepperen (deelgemeente van Sint-Truiden), die de recente zaal ‘de VeVa’ willen gebruiken, klagen dat er een aantal gebreken zijn, onder andere het ontbreken van een mobiel podium met bijhorende stellages voor decoropbouw. Daarom hebben onder andere de Zepperse Toneelvrienden hun voorstellingen dit jaar in Hoepertingen (Borgloon) moeten laten doorgaan”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Pagina's