Vlaanderen

Triënnale Brugge 2021

Op vrijdag 25 juni en zaterdag 26 juni 2021 bezochten Sonja en ik de Triënnale Brugge 2021. (1)

“Ook de vorige editie in 2018 hebben we aangedaan.
De Triënnale Brugge brengt driejaarlijks hedendaagse kunst en architectuur naar Brugge”, zegt Ludwig Vandenhove.

 

Economisch herstel in gemeenten mag niet stilvallen

Dat zei Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove tijdens de plenaire vergadering van het Vlaams parlement op woensdag 7 juli 2021 naar aanleiding van de bespreking van de begrotingsaanpassing -begrotingsaanpassing light (BA light)- van de Vlaamse regering.

“Ook Belfius heeft daarvoor gewaarschuwd in de ‘Studie Lokale Financiën 2021’ (1)”, aldus Ludwig Vandenhove.
“Ik citeer: “Lokale besturen zijn de onmisbare schakel voor het economische herstel…” en “Staan lokale besturen financieel voldoende sterk? Is er marge voor de relance?”.

30 natuurinspecteurs voor gans Vlaanderen: veel te weinig!

“Iemand, die regelmatig in de OPEN ruimte en/of in de natuur beweegt, ergert zich aan bepaalde situaties”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

En dat aantal situaties -lees ‘overtredingen’- neemt nog steeds toe.
Kan moeilijk anders, er is veel te weinig opvolging, handhaving en controle. Kortom, er zijn te weinig boswachters en natuurinspecteurs
.

Laat de VDAB opnieuw meer zelf doen

Het Rekenhof heeft bij een doorlichting van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) vastgesteld dat het uitbestedingsbeleid “ondoorzichtig en weinig efficiënt is”. (1)

Meer controle op vangkooien voor vogels

“Het gebruik van vangkooien is strikt gereglementeerd. Maar er bereiken mij regelmatig berichten, zoals nu van een ex-collega van mij van het toenmalige kabinet van Steve Stevaert, dat de strikte wetgeving ter zake overtreden wordt”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Ik vind dit niet kunnen en er zouden dan ook meer controles moeten gebeuren door het Agentschap van Natuur en Bos (ANB)”, aldus Ludwig Vandenhove.
“Het gaat uiteindelijk over dierenwelzijn.

Kunnen Europese fondsen bijdragen aan de relance?

“Volgens mij wel”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Maar dan zou er omzichtiger moeten omgesprongen worden met de aanvragen, bijvoorbeeld is er voldoende co -financiering voorzien, en zouden de goedgekeurde projecten sneller volledig financieel moeten gehonoreerd worden.

Ik stelde er een schriftelijke vraag over aan Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed Mathias Diependaele en het Studiecentrum Willy Claes analyseerde de cijfers voor Limburg.

Nieuwe pachtdecreet: een grondig debat graag

In het Vlaams regeerakkoord is een herziening van de pachtwetgeving ingeschreven.

“Maar blijkbaar is er binnen de N-VA-CD&V-Open Vld-meerderheid afgesproken dat een grondig parlementair debat niet mogelijk is. Zo moet de vrije teeltkeuze onaangeroerd blijven”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Wachtlijst voor sociale woningen in meer dan 8 op de 10 Limburgse gemeenten gegroeid

Deze vaststelling blijkt uit de recent bekend gemaakte cijfers van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW).

“Samen met het Studiecentrum Willy Claes maakte ik een analyse voor Limburg”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
In Limburg staan voor de eerste keer meer dan 20.000 personen/gezinnen op de wachtlijst.”

Hieronder vindt u de perstekst en de gedetailleerde cijfers voor Limburg. (1)

Toegankelijkheid: neemt Vlaamse regering het serieus?

“Neen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Ik stelde nog maar eens een vraag aan Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen Bart Somers over de ondersteuning van ‘INTER tussen mens en omgeving’, het Vlaams agentschap voor Toegankelijkheid.

Justitie en hulpverlening: beter op elkaar afstemmen

“Justitie en hulpverlening moeten beter op elkaar afgestemd worden.
Het zogeheten ‘Plan S’ in Limburg kan daartoe een goede aanzet vormen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Ludwig Vandenhove kwam hierover tussen in de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie op dinsdag 29 juni 2021 naar aanleiding van parlementaire vragen van een aantal collega’s.

Pagina's

Abonneren op RSS - Vlaanderen