Vlaanderen

Actieplan tegen voedselverspilling

“Er is nog veel voedselverspilling en ondertussen zijn er zoveel personen en gezinnen, die te weinig te eten hebben”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Naast de verspilling van grondstoffen zorgt voedselverspilling voor enorme milieu- en klimaatkosten.

Een goed beleid tegen voedselverspilling kan zorgen voor minder armoede.

Ook varkens hebben recht op dierenwelzijn

“Steeds vaker zijn er incidenten met varkens, die sterven als gevolg van het instorten van de stalvloer”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Een pijnlijke dood, (ook) varkens verdienen dat niet.

Ik stelde op woensdag 5 mei 2021 hierover een vraag in de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn aan Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts.

“Dienstverlening moet altijd vooropstaan bij de overheid”

Dat zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove naar aanleiding van een melding, die hij gekregen heeft met betrekking tot een aanvraagdossier in het kader van het Vlaams beschermingsmechanisme bij het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO).

JA voor een duurzaamheidspremie

Het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) en Natuurpunt pleiten samen voor een duurzaamheidspremie voor vleesvee. (1)

“Ik sta achter hun standpunt”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Ludwig Vandenhove in jaarverslag INTER

Ludwig Vandenhove komt aan het woord in het jaarverslag 2020 van ‘INTER tussen mens en omgeving’, het Vlaams agentschap voor Toegankelijkheid’.

Handhaving is ook de boodschap voor Vlaanderen op het vlak van toegankelijkheid”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Hieronder vindt u de volledige passage.

‘Oog in oog met DE ROMEINEN’

Nog tot en met zondag 1 augustus 2021 loopt in het Gallo-Romeins Museum in Tongeren, Kielenstraat 15 de expositie ‘Oog in oog met DE ROMEINEN’.

“Mijn echtgenote Sonja en ik bezochten de tentoonstelling op zondag 25 april 2021.
Reserveren is de boodschap, dat heeft natuurlijk met de situatie van Covid-19 te maken”, zegt Ludwig Vandenhove.

Grondwaterarrest = stikstofarrest?

“Heeft het zogeheten grondwaterattest dezelfde consequenties voor de landbouw als het stikstofarrest?”, vraagt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove zich af. 

Volgens Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir wel, volgens Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw Hilde Crevits niet”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Opnieuw de regiovorming

Tijdens de plenaire vergadering van het Vlaams parlement op woensdag 28 april 2021 zijn de regiovorming en vooral de gevolgen voor Limburg nog maar eens aan bod gekomen.

Ik heb opnieuw gepleit voor het behoud van Limburg als één regio”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Als er één regio historisch en voor diverse beleidsdomeinen bewijst dat het huidige Limburg de ideale schaal voor samenwerking is, zijn wij dat wel.

De toekomst van het platteland

“De Europese Commissie (EC) maakt zich terecht zorgen over de toekomstige generaties en ontwikkelingen op het platteland.
Dat gaat verder dan de landbouwsector in enge zin.
Het toekomstig Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) zal daar moeten op inspelen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

"Vlaanderen bemoeilijkt milieuprostest"

Dat is de titel van een artikel in De Morgen. (1)

"De meerderheid van N-VA, CD&V en Open Vld heeft in het Vlaams parlement op dinsdag 27 april 2021 in de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie het ontwerpdecreet goedgekeurd, waarbij het moeilijker wordt voor de burger en voor de milieu- en natuurorganisaties om beroep aan te tekenen tegen een omgevingsvergunning", zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. "Zo zal wie een omgevingsvergunning wil aanvechten en geen eigenbelang kan aantonen, binnenkort te horen krijgen dat de klacht niet ontvankelijk is. (2)

Pagina's

Abonneren op RSS - Vlaanderen