Vlaanderen

Online stemmen: neen, bedankt!

Vanaf 2024 wil minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden de verkiezingen in België ‘gaandeweg digitaliseren’.
In 2024 zal er reeds een proefproject opgezet worden. (1)

Laat het maar zo, voor mij hoeft het niet”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Ik ben daar niet voor.

Expo BACONGO LIMBURG

De kolonisatie en de gebeurtenissen in Congo blijven de Belgen en de Vlamingen -terecht- beroeren.
In De Mindere in Sint-Truiden (Capucienessenstraat 1) loopt tot en met zondag 21 maart 2021 de tentoonstelling BACONGO LIMBURG, Limburgers in Congo, Congolezen in Limburg. (1)

“Op woensdag 17 februari 2021 hebben mijn echtgenote Sonja en ik een bezoek gebracht aan De Mindere”, zegt Ludwig Vandenhove.
“Het is een cliché: “wie haar/zijn verleden niet kent, heeft geen toekomst”. Maar het blijft een grote waarheid.

Niet-productieve investeringen in landbouw: mogelijkheden uitbreiden

Het Vlaams regeerakkoord 2019-2024 voorziet om 10% van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) in te zetten voor niet-productieve investeringen. Landbouwers kunnen hierbij financiële steun krijgen voor bijvoorbeeld (kleine) landschapselementen of voor niet-productieve investeringen in projecten qua water- of bodembeheer.

Ook foorreizigers verdienen perspectief

“De volksgezondheid blijft voorgaan, maar eens er gesproken wordt over perspectief mag de kermissector niet vergeten worden”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Foorreizigers moeten niet enkel het fiat krijgen van het (Nationaal) Overlegcomité, maar ook van elke gemeente afzonderlijk waar de kermis normaal doorgaat.
Dat maakt hun situatie uitzonderlijk.

Minister Zuhal Demir volgt inwoners niet

In de Overbroekstraat in Gelinden (deelgemeente SInt-Truiden) zijn er werken voor de gescheiden riolering en ineens voor de nutsvoorzieningen.
Het elektriciteitsnet wordt aangepakt, maar het gasnet, dat tot halverwege de straat loopt, wordt niet doorgetrokken.
Het gaat over minder dan 400 meter.

Collega gemeenteraadslid Filip Moers heeft enkele keren het college van burgemeester en schepenen daarover aangesproken, maar die wilden niet wijken.
Gevolg: als er inwoners in de toekomst aardgas wensen, moet alles opnieuw opgebroken worden.

Ecocide: met Shell-Nigeria actueler dan ooit

Enige tijd geleden heb ik al eens een mondelinge vraag gesteld over de aanpak van ecocide in België en Vlaanderen.
Met de problemen rond Shell-Nigeria is deze problematiek nu actueler dan ooit.

Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF): werkt het toekomstgericht genoeg?

Op woensdag 10 februari 2021 vond er een hoorzitting plaats met het VLIF in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van het Vlaams parlement.
Het VLIF is een belangrijk ondersteunings- en financieringsmiddel voor de Vlaamse landbouw.

Ik ben niet zeker dat het VLIF altijd inzet op duurzame investeringen om de structuur van de land- en tuinbouwbedrijven te verbeteren. Misschien wel om de rentabiliteit te verzekeren en de kostprijs te verminderen”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Slachtoffers zijn het belangrijkste!

Dat zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Op elk beleidsniveau is er een bepaalde slachtofferwerking.
Het is belangrijk dat de nodige afstemming gebeurt en dat vooral het federale en het Vlaamse niveau de nodige afspraken ter zake maken
.

De doelstelling: het slachtoffer moet voor alles voorop staan!

Opletten voor de dieren bij strooiactiviteiten

Strooizout bij vries-, ijzel- en sneeuwweer is niet goed voor het leefmilieu en de omgeving en voor onze gezondheid als mensen. Maar ook de dieren hebben daaronder te lijden.

Dus moet bij het strooien van wegen en voet- en fietspaden hier maximaal rekening mee gehouden worden”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
Preventie en sensibilisering kan helpen, maar vooral aangepast strooimateriaal is nodig.

Reorganisatie Toerisme Vlaanderen (TVL): nog veel vragen

Op dinsdag 2 februari 2021 was er een hoorzitting met de ‘grote baas’ Peter De Wilde van TVL in de Commissie Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme van het Vlaams parlement.
“Een aantal vragen werden beantwoord, maar een aantal, misschien nog meer nieuwe vragen kwamen boven”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Dat is des te erger gezien de grote uitdagingen waarvoor de toeristische sector staat omwille van Covid-19.”

Pagina's

Abonneren op RSS - Vlaanderen