Vlaanderen

Wat met de Polders en Wateringen?

“Wat mij betreft, afschaffen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “En dat staat ook zo, zij het iets minder duidelijk, in het Vlaams regeerakkoord.
Waar wacht de Vlaamse regering dan op?

Ik ondervroeg opnieuw Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir (N-VA) in de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie op dinsdag 14 februari 2023.

Einde dolfijnen in gevangenschap in Vlaanderen: minister blijft rond de pot draaien!

“Recent heeft de internationaal gerespecteerde biologe Jane Goodall opgeroepen om eindelijk te stoppen met dolfijnen in gevangenschap in Vlaanderen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Ik ondervroeg opnieuw viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts (N-VA) tijdens de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn op woensdag 15 februari 2023.

Rekenhof doet onderzoek naar financiële stromen in woonzorgcentra

“Een goede zaak”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Het kan niet zijn dat private groepen eerder bekommerd zijn om hun winsten dan om de bejaarden.

Als VOORUIT hebben we samen met het voltallige Vlaams parlement tijdens de plenaire vergadering een motie goedgekeurd om een onderzoek te vragen aan het Rekenhof naar de financiering van en de financiële stromen binnen alle Vlaamse woonzorgcentra en groepen van Vlaamse woonzorgcentra.

Het SERV-rapport over de Bijzondere Financieringswet (BFW)

De studiedienst van de Sociaal-Economische raad voor Vlaanderen (SERV) heeft een rapport opgesteld op basis van louter feitelijke vaststellingen - volgens hen - over de BFW-overdrachten voor de komende decennia.

Het document werd besproken in de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie van het Vlaams parlement van dinsdag 14 februari 2023.

“Vermits voorzitter Steven Vandeput te laat was, zat ik het eerste gedeelte van de vergadering voor”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

 

“Jullie zijn amateurs”

Dat zei Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove tegen minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, Digitalisering en Facilitair Management Jan Jambon tijdens de plenaire vergadering van het Vlaams parlement op woensdag 15 februari 2023.

Onderwerp van debat: het uitblijven van een echt stikstofakkoord in de schoot van de Vlaamse regering van N-VA, cd&v en Open Vld.

Van kleuter- naar peuterparlement

“In de politieke wandelgangen wordt het Vlaams parlement nog al eens het kleuterparlement genoemd.
Nu er geen alcohol meer zal geschonken worden in de koffiekamer evolueert het naar een peuterparlement”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Laat personen toch hun eigen verantwoordelijkheid nemen in plaats van ze te betuttelen.
Wat dat betreft, heb ik liberale ideeën.

Vragen bij het Vlaamse datanutsbedrijf

“Wij blijven als VOORUIT vragen hebben bij het recent opgerichte Vlaamse datanutsbedrijf”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Onder andere de privacy en het zoeken naar een toekomstige commerciële partner baart ons zorgen.

Maar we stellen vast dat nu ook de Vlaamse werkgeversorganisatie VOKA een aantal twijfels heeft.
Heeft N-VA-voorzitter Bart De Wever niet ooit gezegd dat VOKA zijn echte baas is? Is er dan iets veranderd?"

Teken het Natuurmanifest van Natuurpunt

“Ik teken het Natuurmanifest van Natuurpunt”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“U toch ook?”

Het Natuurmanifest tekent u via deze link 

Eindelijk!

Vzw Voetbal Vlaanderen lanceert een plan, waarbij ze het zwart geld aan banden willen leggen in het provinciaal voetbal. (1)

Eindelijk, een goede zaak”,  zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“In samenspraak met de vzw Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) is er een nieuw financieel kader uitgetekend.

“Scholen zouden een verplicht antipestbeleid moeten voeren”

Dat zegt Naomi Isabela, voorzitster van de Antwerpse Jeugdraad. (1)

Ik ben het eens met haar”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
Alle mogelijke preventieve acties tegen pesten op school zijn goed en moeten nog uitgebreid worden.
De Week tegen Pesten, een initiatief van Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten, is een belangrijke inspanning, maar te weinig en te beperkt als activiteit. (2)

Een antipestbeleid vraagt continue aandacht van en in de scholen.

Pagina's

Abonneren op RSS - Vlaanderen