Vlaanderen

Enkele rit De Lijn 25% duurder: schandalig!

Het goedkoopste ticket om een enkele rit te maken met De Lijn kost vanaf vrijdag 1 april 2022 2,5 euro in plaats van 2 euro. Of een prijsstijging met 25%. (1)

Handhaving dierenwelzijn beter coördineren

“Er is de laatste jaren al veel verbeterd op het vlak van de handhaving van het dierenwelzijn. Maar er kan nog veel gebeuren, vooral door een betere samenwerking tussen de verschillende diensten en instanties”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Achterpoort erfbelastingen sluiten

De krant Het Laatste Nieuws komt met een artikel over een serieuze achterpoort in de erfbelastingen. (1)

Die achterpoort moet zo snel mogelijk dicht”, zeggen VOORUIT en Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Waarover gaat het?
Voor gewone personen en gezinnen loopt de erfbelasting op onroerende goederen op tot 27%.
Wie een familiale vennootschap erft, komt er met een gunsttarief van 3% van af.

Belangenvermenging

Wat mag een burgemeester, schepen en/of gemeenteraadslid?
In welke mate kan zij/hij private aangelegenheden afhandelen met de eigen gemeente en/of aanverwante diensten of organisaties?

Over peuken en kauwgom

“Afval en allerlei zwerfvuil blijft een groot probleem, ook in steden”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove. “Maar er zijn specifieke vormen, die nog voor extra overlast bezorgen.

Nemen we nu sigarettenpeuken of kauwgom.
Het stadsbestuur van Sint-Truiden zou er goed aan doen om hiervoor een aantal gerichte acties te ondernemen en om ze regelmatig te herhalen.
In mijn periode als burgemeester is dat een aantal keren gebeurd.
Preventie werkt maar bij het regelmatig herhalen ervan.

Wooncrisis oplossen: private sector en overheid samen

Er zijn heel wat personen en gezinnen in Vlaanderen, die geen deftige woning hebben. Nochtans is een degelijke huisvesting een basisrecht.

Hoe zit het met de Ouderenrechten binnen het Vlaams Mensenrechteninstituut (VMRI)?

De Vlaamse regering zet door met de oprichting van een eigen Vlaams Mensenrechteninstituut (VMRI).

“Als het er dan toch zou komen - ik ben geen voorstander - is het belangrijk dat er eveneens aandacht is voor Ouderenrechten.

Ik stelde er een schriftelijke vraag over aan Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen Bart Somers.”

Hieronder vindt u de schriftelijke vraag van Ludwig Vandenhove en het antwoord van minister Bart Somers.

Landbouw duurzamer maken

Via het nieuwe Europees Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) gaat eveneens het nieuwe plattelandsbeleid met de nieuwe beheersovereenkomsten van start.

De vijfjarige overeenkomsten tussen de Vlaamse overheid en de betrokken landbouwers kunnen krachtige instrumenten zijn om onze landbouw duurzamer te maken”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Herk-De-Stad blijft alleen achter…

“Dat is de conclusie na mijn interpellatie op dinsdag 8 februari 2022 aan minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, Digitalisering en Facilitair Management Jan Jambon in de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie van dinsdag 8 februari 2022“, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Verhoogde inflatie is meevaller voor de Vlaamse begroting

Dat is de leidraad van het advies dat de Sociaal -Economische Raad van Vlaanderen (SERV) geformuleerd heeft over de Vlaamse begroting voor 2022. (1) (2)
Voor de burgers zijn de forse prijsstijgingen een groot probleem, voor de Vlaamse regering eerder een meevaller.

Tijdens de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie van het Vlaams parlement op dinsdag 1 februari 2022 werd het SERV-advies besproken.
Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove voerde het woord namens de VOORUIT-fractie
.

Ludwig Vandenhove:

Pagina's

Abonneren op RSS - Vlaanderen