Vlaanderen

Wat bij gezondheidsproblemen bij de aankoop van huisdieren?

“Een uitspraak van het Hof van Cassatie op donderdag 18 juni 2020 zorgt voor heel wat problemen tussen professionele fokkers en consumenten, die een huisdier, hoofdzakelijk honden, kopen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Visvriendelijke pompen graag

“Bij een wandeling op vrijdag 19 maart 2021 aan het Schulensmeer stelde ik vast dat het pompgemaal ‘Linkhout’ van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) zeer visonvriendelijk is”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Kan dat niet anders opgelost worden, zodat er minder dode vissen zijn?

Nationale Parken en Landschapsparken: vloek of zegen voor het platteland?

De Vlaamse regering heeft een projectoproep gelanceerd voor de erkenning van Nationale Parken en/of Landschapsparken.

Een goeie zaak”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

‘Arme varkens’

“Er gebeuren meer en meer ongevallen met varkens door het instorten van de slachtvloer”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Uitzonderingen op elektronische collars (E-collars) voor honden?

Elektronische hulpmiddelen in het algemeen en E-collars in het bijzonder zijn in Vlaanderen verboden bij het werken met honden.

Ondersteuning van de korte keten

“Dichtbij, in de eigen buurt en omgeving, aankopen doen, is belangrijk voor de lokale economie, voor de lokale landbouw en voor het klimaat”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Covid-19 heeft aangetoond dat de burger wel degelijk wil meestappen in dit systeem.
We moet er nu alles aan doen om ervoor te zorgen dat de korte keten een gewoonte wordt, ook als Corona onder controle is.

De democratische partijen in het Vlaams parlement hebben hierover een resolutie ingediend.
Ik ondertekende deze resolutie namens VOORUIT.”

Collateral damage

“Je mag als politicus geen schrik hebben van ‘collateral damage’ of ‘bijkomende schade’”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Gewasbeschermingsmiddelen: voorzichtigheid geboden

Voor de volksgezondheid en het leefmilieu is het belangrijk om zo omzichtig mogelijk met gewasbeschermingsmiddelen, onder andere pesticiden, om te gaan.

“In Frankrijk is sedert een jaar de verkoop en het advies over gewasbeschermingsmiddelen gescheiden.
De bedoeling is het gebruik in de landbouw terug te dringen en geïntegreerde gewasbeschermingsmiddelen meer ingang te doen vinden”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Ludwig Vandenhove in nieuwsbrief vzw VILT

Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove staat in de nieuwsbrief van donderdag 6 mei 2021 van de vzw Vlaams infocentrum land- en tuinbouw.

Ludwig Vandenhove komt aan bod in de bijdrage ‘Voedselverspilling moet tegen 2025 met 270.000 ton verminderen’.

Hieronder vindt u het artikel.

 

Maai Mei Niet

“Mijn echtgenote Sonja en ik doen mee aan de actie Maai Mei Niet van het weekblad Knack”, zegt Ludwig Vandenhove.

Pagina's

Abonneren op RSS - Vlaanderen