Vlaanderen

Dierenwelzijn label: snel werk van maken

Binnen de Europese Unie (EU) zijn er meer en meer voorstellen om te werken met dierenwelzijn labels vooraleer de desbetreffende producten in de handel gebracht worden.

Vlaanderen moet mee als eerste op die kar springen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
Consumenten zijn -gelukkig maar- steeds meer gevoelig voor het aspect dierenwelzijn.

Erkenning buitenlandse diploma’s kan beter

Dat zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Het Vlaams regeerakkoord wil de Vlaamse tewerkstellingsgraad verhogen”, aldus Ludwig Vandenhove.
“Om deze ambitie waar te maken, moeten er veel inspanningen op diverse vlakken gebeuren. Bovendien is er het probleem van de zogeheten knelpuntberoepen, waardoor bepaalde vacatures niet ingevuld geraken.
De snellere en meer efficiënte erkenning van buitenlandse diploma’s is één van de problemen, die moeten opgelost worden.

De ecologische impact van visserij

“Ook de visserijsector moet bijdragen aan de duurzaamheid”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Om de nodige beleidsmaatregelen te kunnen nemen, is het nodig om over exacte cijfers en gegevens te kunnen beschikken.

Daarom stelde ik een schriftelijke vraag aan Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw Hilde Crevits over het Visserijrapport (VIRA) en over het belang om zowel de commerciële, als de recreatieve visserij te blijven monitoren.”

Vaccinatie seizoenarbeiders moet sluitend zijn

In de fruitteelt en de landbouw zijn er nog al wat buitenlandse seizoenarbeiders actief.

Het is belangrijk, in het kader van de globale volksgezondheid, dat ook zij tijdig gevaccineerd worden tegen Covid-19”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

‘Taxfree’ (ver)kopen op Grensmaas?

De Grensmaas is een officiële grens tussen Nederland en België.
Kan er op de veerboten eventueel ‘taxfree’ handel gebeuren?  

“Op aangeven van ere-gedeputeerde en partijgenoot Sylvain Sleypen stelde ik hierover een schriftelijke vraag aan Minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, Digitalisering en Facilitair Management Jan Jambon en aan Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Vlaamse Verbindingsofficier Politie

Recent is Luc Vanlouwe aangesteld als Vlaamse Verbindingsofficier Politie door de Vlaamse regering.
Het is de eerste keer dat deze functie ingevuld wordt.

“Op dinsdag 29 juni 2021 was er op mijn vraag een kennismakingsgesprek met de Verbindingsofficier Politie in de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie“, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

VOORUIT wil deadline voor uitdoving van dierproeven

Op woensdag 14 juli 2021 vond er in de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn een bespreking plaats met betrekking tot dierproeven.
Er was enerzijds een conceptnota van Open Vld en anderzijds een resolutie van Groen.

Europees landbouwbeleid moet ook sociaal zijn

“Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) moet groener -meer aandacht voor het leefmilieu en het klimaat-, maar ook socialer”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Veel landbouwbedrijven in Europa werken met seizoenarbeiders wat meer ruimte laat voor wantoestanden, zoals zwartwerk, slechte huisvesting, lage lonen en onmenselijke arbeidsomstandigheden.
Vandaar dat wij als VOORUIT pleiten om binnen het nieuwe GLB eveneens aandacht te hebben voor het belangrijke sociale aspect.

SERV licht Vlaamse begroting door

Op dinsdag 13 juli 2021 vond in de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie de bespreking plaats van de analyse door de Sociaal -Economische Raad van Vlaanderen (SERV) van de begrotingsvooruitzichten van de Vlaamse regering.

Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove deed een tussenkomst namens VOORUIT.

Energiearmoede neemt toe

Uit een recente studie van de Koning Boudewijn Stichting (KBS) blijkt dat de energiearmoede stijgend is.

Energiearmoede kan vanzelfsprekend niet los gezien worden van de algemene armoede”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Vooral vrouwen, ouderen en éénoudergezinnen worden getroffen door energiearmoede.

Pagina's

Abonneren op RSS - Vlaanderen