Vlaanderen

Er is nog heel wat werk aan de waterfactuur

“Heel wat Vlamingen vinden dat de aanrekening van de waterfactuur op een andere en meer correcte en sociale manier zou kunnen (moeten) gebeuren” (1), zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Ik stelde er een schriftelijke vraag over aan Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir.

Strijd tegen synthetische drugs: meer aandacht en middelen nodig

Dat is de titel van een bijdrage van Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove op www.dewereldmorgen.be.

Hieronder vindt u de integrale tekst. (1)

Openruimtefonds: (enkel) benaming veranderen?

“Dat was de conclusie na een pittig debat in de Commissie Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie van dinsdag 30 maart 2021”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Sportmakelaars in Vlaanderen: hoe serieus zijn ze?

“Wie herinnert zich niet de Operatie Schone Handen uit 2018?”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Het ging om een grootschalig onderzoek door het federaal parket naar aanleiding van omkopingpraktijken, matchfixing en witwaspraktijken in het Belgische voetbal.
Er werden huiszoekingen in het binnen- en buitenland uitgevoerd en actoren uit de voetbalwereld in brede zin - spelers, scheidsrechters, trainers, bestuurders, voetbalmakelaars, journalisten - werden opgepakt.

‘Veestapel moet met minstens 30 procent krimpen’

Dat is de titel van een bijdrage in De Standaard over de stikstofproblematiek in Nederland. (1)

Dierenverzorging

Heel wat kinderen en jongeren houden van dieren en willen graag een opleiding in die richting volgen. Maar er moet natuurlijk gekeken worden naar toekomstige tewerkstellingsmogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove stelde er een schriftelijke vraag over aan Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts.

‘Goed nieuws voor de hazen!’

Dat is de titel van een artikel in De Zondag. (1)

Het handelt over de schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove aan Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir over de evolutie van het aantal hazen in Vlaanderen.

Hieronder vindt u het artikel en de perstekst.

 

Reorganisatie Toerisme Vlaanderen: blijft aandacht vragen

"De aan de gang zijnde reorganisatie van Toerisme Vlaanderen blijft mijn aandacht krijgen", zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

"Zolang ik klachten van het personeel ontvang, zal ik parlementaire vragen blijven stellen.

Respect voor dieren, ook bij neurofysiologisch onderzoek

“Er moet respect zijn voor dieren bij dierenproeven, over welk onderzoek het ook gaat. Dat geldt bijgevolg ook voor neurofysiologisch onderzoek”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

De bedoeling moet zijn om zo hoog mogelijke standaarden na te streven.

Ik stelde er een schriftelijke vraag over aan Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts op aangeven van ‘Animal Rights vzw’.”

Meer inzetten op biolandbouw

De Europese Unie (EU) wil dat tegen 2030 op 25% van het Europees landbouwareaal aan biologische landbouw wordt gedaan.
Momenteel is dat 8% voor de hele EU, voor Vlaanderen slechts 1,4%.

Pagina's

Abonneren op RSS - Vlaanderen