Vlaanderen

Crisis in de varkenshouderij: fundamentele beslissingen graag

De varkenshouderij in Vlaanderen verkeert momenteel weer maar eens in crisis.

In de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van woensdag 15 september 2021 werd er over gedebatteerd.

De aanhoudende crisis bij varkenshouderijen baart ons als VOORUIT ook zorgen’, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
De varkenshouders worden geconfronteerd met permanente financiële onzekerheid, hun levenswerk staat vaak op de helling en er is een gebrek aan perspectief.
Hier moet verandering moeten in komen.

Verbroederen met de PS

Op vrijdag 17 september 2021 heeft de VOORUIT fractie in het Vlaams parlement een werkbezoek gebracht aan Charleroi.

 

Wat met de landbouw na PFOS?

De Perfluoroctaansulfonzuur (PFOS)- vervuiling in de omgeving van Zwijndrecht is terecht niet weg te slaan uit de actualiteit.
De bevolking heeft recht op volledige transparantie.

Waterschildpadden

Er worden de laatste tijd meer en meer waterschildpadden gevonden, zelfs in die mate dat natuurhulpcentra ze niet meer opgevangen krijgen. Bovendien gaat het om invasieve soorten, exoten. Het gevolg is dat de dieren in toenemende mate geëuthanaseerd moeten worden. (1)

Duurzame vistechnieken graag

“De visserij is een belangrijke economische tak in Vlaanderen. Maar het moet wel duurzaam gebeuren”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Daarom vraagt VOORUIT een onderzoek naar milieubelastende & visverminkende vangsttechnieken aan de Belgische kust.
We moeten ons leefmilieu, ons klimaat en onze Belgische vissen en vissers beschermen tegen (buitenlandse) industriële vistechnieken aan onze kust
.”

Hieronder vindt u het VOORUIT persbericht.

Te strenge antibioticawet?

Momenteel buigt het Europees parlement zich over een strengere wetgeving rond het gebruik van medicijnen voor mensen en dieren. (1)(2)

“Door een aantal miscommunicaties in de pers komt het over alsof dierenartsen niet meer over voldoende middelen zouden kunnen gaan beschikken om dieren, in het bijzonder huisdieren of gezelschapsdieren, te verzorgen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Een verkeerde, alleszins onvolledige voorstelling van zaken.

Bevraging werking slachtofferhulp

Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir plant een uitgebreide bevraging bij slachtoffers en bij het brede werkveld in verband met de werking van Justitie. (1)

Alle vormen van inspraak zijn een goede zaak”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove, “maar zulke bevraging moet natuurlijk een finaliteit hebben.
Het project kadert in de oprichting in 2022 van het Vlaams Agentschap voor Justitie.

Het begin van het einde voor De Lijn?

Het Duits-Amerikaans private bedrijf ViaVan ontvangt 100 miljoen euro vanuit de Vlaamse regering voor een periode van 8 jaar om een ‘mobiliteitscentrale’ uit te bouwen. (1)

Volgens mij het echte begin van de privatisering van De Lijn”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Het is duidelijk dat zowel de vorige, als de huidige regering een dubbele agenda hebben met het Vlaams openbaar vervoer: privatiseren.”

Een Vlaams crisiscentrum: onzin

De N-VA stelt via een conceptnota voor om een Vlaams crisiscentrum te installeren.
Concreet: de crisiscoördinatiefunctie van de gouverneurs en de federale overheid zou ‘afgesnoept’ worden.

Wat een onzinnig voorstel”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove
Hebben zowel de Covid19-crisis, als de overstromingen niet bewezen dat er net meer federale coördinatie, mensen en middelen nodig zijn?

Fractiedagen VOORUIT

“Op zondag 12 en maandag 13 september 2021 was ik aan zee. Neen, niet met verlof, wel op de fractiedagen van VOORUIT.
Ze vonden nog eens plaats in vakantiecentrum De Barkentijn vzw in Nieuwpoort, Albert I Laan 126”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

Pagina's

Abonneren op RSS - Vlaanderen