Vlaanderen

Stroperij in Vlaanderen (nog) te hoog

“Na een artikel in MENS&VOGEL, het driemaandelijks tijdschrift/ledenblad van Vogelbescherming Vlaanderen vzw (1), heb ik de actuele cijfers qua stroperij in Vlaanderen via een schriftelijke vraag opgevraagd bij Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir (N-VA)“, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

De cijfers blijven opvallend hoog.

Stroperij is al een oud fenomeen.
Zou het niet altijd bestaan hebben in Vlaanderen?

Strafklacht tegen álle callcenters

“Ik steun het voorstel van VOORUIT collega-Vlaams volksvertegenwoordiger Freya Van den Bossche om een strafklacht neer te leggen tegen álle callcenters, die ingeschakeld zijn bij de contactopsporing in het kader van Covid19” (1), zegt Ludwig Vandenhove.

Ongehoord dat personen en/of bedrijven misbruik zouden maken van een grote gezondheidscrisis, waarbij net van iedereen gevraagd wordt solidair te zijn, om te frauderen.
Indien dat zo zou zijn, kunnen de straffen niet zwaar genoeg zijn
.

Oekraïne en de gevolgen voor de landbouw: het vervolg

Binnen de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid vond op woensdag 30 maart 2022 opnieuw een bespreking plaats over de oorlog in Oekraïne en de gevolgen voor de Vlaamse landbouwsector.

“De bedoeling is dat deze situatie regelmatig zal besproken en geëvalueerd worden in deze Commissie”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Definitief verbod op elektronische halsbanden bij honden

Tijdens de plenaire vergadering van het Vlaams parlement van woensdag 30 maart 2022 werd unaniem het verbod op het gebruik en de verkoop van elektronische halsbanden goedgekeurd. (1)

Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove deed een korte stemverklaring namens VOORUIT.

Grensoverschrijdend gedrag in de sport

Grensoverschrijdend gedrag is een probleem in onze maatschappij, ook binnen de sport.
Het Vlaams Sporttribunaal (VST) is sedert een jaar, naast dopinggebruik, bevoegd voor dat grensoverschrijdend bedrag.

Ik wil de actuele cijfers wel eens kennen, die de VST ondertussen heeft verzameld”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Vandaar dat ik een schriftelijke vraag stelde aan Vlaams minister Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts (N-VA).”

Geen extra geld voor Limburgs (kleuter)onderwijs

Uit de koalatest, om de taalachterstand bij kleuters te detecteren, blijkt dat Limburg merkelijk slechter scoort dan het Vlaams gemiddelde bij kinderen, die thuis geen of weinig Nederlands spreken.

35% van die kleuters heeft een specifiek taaltraject nodig.
10% van de Limburgse kleuters met een andere thuistaal hebben de kleur rood gekregen
”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Een kader voor de tijdelijke noodopvang van huisdieren

“Naast de dierenasielen en de dierenpensions moet er een decretaal kader komen voor de tijdelijke noodopvang van huisdieren”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Met de toenemende inflatie en zeker met de stijgende energieprijzen zijn er steeds meer personen en gezinnen, die in financiële problemen komen. Vaak zijn ze dan ook niet meer in staat om voor een goede opvang en verzorging van hun huisdieren in te staan.

Rapport Rekenhof over het relanceplan Vlaamse Veerkracht

Op dinsdag 22 maart 2022 vond in de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie van het Vlaams parlement de bespreking plaats van het rapport van het Rekenhof over het relanceplan Vlaamse Veerkracht van de Vlaamse regering. (1)

Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove deed een tussenkomst namens VOORUIT.
Hieronder vindt u zijn belangrijkste bemerkingen en/of vragen, waarin hij vooral ingaat op de opmerkingen van het Rekenhof.

Voor wanneer einde ‘dolfijnen in gevangenschap’?

Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove stelde hier een schriftelijke vraag over aan viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts (N-VA) op aangeven van dierenrechtenorganisatie Bite Back.

De uitfasering en het einde van ‘dolfijnen in gevangenschap’ blijft maar duren”, zegt Ludwig Vandenhove.
“Nog maar eens is er geld uitgetrokken voor een studie van een Brits wetenschapper.

Nog geen duidelijkheid en eenvormigheid in tarieven niet-dringend ziekenvervoer

“Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding Wouter Beke (CD&V) belooft al van bij het begin van deze legislatuur in 2019 dat er een oplossing komt voor de hoge en verschillende tarieven voor het niet-dringend ziekenvervoer”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Maar zoals in zovele dossiers, die onder zijn verantwoordelijkheid vallen, is er tot op heden nog altijd geen uitkomst voor deze problematiek van het niet-dringend ziekenvervoer.

Pagina's

Abonneren op RSS - Vlaanderen